De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet van 15 mei 2007 Betreffende Civiele Veiligheid B.S. 31 juli 2007-> sommige artikelen van kracht 10 dagen na publicatie -> andere na uitvoering K.B.’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet van 15 mei 2007 Betreffende Civiele Veiligheid B.S. 31 juli 2007-> sommige artikelen van kracht 10 dagen na publicatie -> andere na uitvoering K.B.’s."— Transcript van de presentatie:

1 Wet van 15 mei 2007 Betreffende Civiele Veiligheid B.S. 31 juli 2007-> sommige artikelen van kracht 10 dagen na publicatie -> andere na uitvoering K.B.’s. Wanneer ??? Basis =eindrapport van de Begeleidingscommissie voor de Hervorming van de Civiele Veiligheid => commissie Paulus

2 Een beetje geschiedenis Hulpverleningszones => risicoanalyse => Provinciale analyse in Antwerpen = eigenlijk dekkingsplan -Aantal definities en principes moesten worden “uitgevonden” en afgesproken -Zeer veel uit geleerd: winst door toepassing principe snelste : appels met appels vergelijken => definitie SAH : inzicht in diverse problemen hulpverlening -Regeringsverklaring + Ghislenghien = stroomversnelling -Omwille van ervaring : gouverneur Paulus = voorzitter

3 Commissie Paulus Breed draagvlak :-federaties steden en gemeenten (Vl. + W. + Br. Gewest) -federaties brandweer (Vl. + W. + Br.) -F.O.D. Biza -F.O.D. Volksgezondheid -C.B. -Kabinet Biza Drie principes :-De burger heeft recht op de snelste adequate hulp (SAH) -De burger heeft recht op een zelfde basisbescherming tegen een gelijkwaardige bijdrageplicht -Schaalvergroting is noodzakelijk Structuur :1ste niveau = uitvoerende 2de niveau = organiserende 3de niveau = federale Wat zit niet in hervorming / rapport :- Dringende Medische Hulpverlening - Civiele Bescherming

4 Commissie Paulus : Aanbevelingen 1.Omzetten in wettekst 2.Blijvend belangvrijwilligers lokale besturen 3.Onmiddellijk toepassen SAH. Niet wachten op wet! Cruciale rol 100-centrales 4.Kennis- en Expertisecentrum moet zo snel mogelijk opgericht worden 5.Voldoende middelen voor opleiding 6.Duidelijke communicatie + opvolging 7.Coördinatietaak Gouverneurs 8.Rechtspositieregeling personeel + risicoberoep 9.HV-zones ook bevoegd voor DMH 10.Tweesporenbeleid 11.Financiële nulmeting : nulmeting 12.Instrument dat prestatie en performantie meet!!!

5 Opdrachten Civiele Veiligheid -redding van en bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en bescherming van hun goederen -D.M.H. -bestrijding brand en ontploffing en gevolgen -vervuiling en het vrijkomen gevaarlijke stoffen (incl. radioactiviteit en inoniserende stralingen) -logistieke ondersteuning -nieuw : expliciete vermelding: pro-actie (risicoanalyse inventarisatie) : preventie : maatregelen om risico te voorkomen of te beperken : preparatie : voorbereiden op reëel incident : uitvoering : tijdens incident : evaluatie : lessen trekken uit incident

6 Zones ->nieuwe entiteit : de hulpverleningszone MET Rechtspersoonlijkheid ->de gemeentelijke (en provinciale) grenzen worden verlaten ->grootte = zeer heikel punt Elke provincie : minstens één zone Elke gemeente moet bij zone Koning (Ministerraad) bepaalt afbakening Procedure :provinciaal raadgevend comité (burgemeesters + gouverneur)  advies nationaal raadgevend comité :- alle gouverneurs - UVCW (1) - VVSG (1) voorzitter = gouverneur meeste anciënniteit

7 Oprichting zones Wanneer :-afbakening is vastgesteld -minimale personeelsbezetting + materieel is vastgesteld -federale dotatie is bepaald -dotaties gemeenten zijn ingeschreven in gemeentebegroting Overdracht personeel en materieel : -inventaris- en schattingregels -inbreng => compensatie

8 De zones +Rechtspersoonlijkheid +Zoneraad :-elke burgemeester -zonecommandant (raadgevende stem) -gelijkaardige procedureregelingen als gemeenteraad (stemming, onverenigbaarheid, verkiezing voorzitter, secretaris) -elk lid één stem =belangrijkste orgaan :-begroting -jaarrekening -personeel +College : proportioneel uit leden Raad verkozen = dagelijks bestuur +Technische Commissie :officieren verantwoordelijk voor post + zonecommandant +Zonecommandant +Secretaris +Bijzonder Rekenplichtige +Evaluatiecommissie :-Voorzitter zone -Gouverneur (of vertegenwoordiger) -Inspectie

9 Personeel - Materieel =Autonomie Toezicht +Algemeen :40 dagen na ontvangst besluit (Gouverneur) Beroep bij Minister +Bijzonder = goedkeuring + beroepsmogelijkheid (begroting - rekening) +Dwangtoezicht : één waarschuwing

10 VERDER 1)Algemene en bijzondere Nood- en Interventieplannen -elke gemeente en elke provincie -gemeente : goedkeuring door gouverneur 2)Zonaal Veiligheidsplan met gemeentelijk luik 3)Begeleidingscommissie -berekening meerkost -nieuwe opdrachten + financiële weerslag -globale evaluatie van alle aspecten van de hervorming op lokaal niveau. Monitoring problemen. 4)Kenniscentrum 5)Inspectie


Download ppt "Wet van 15 mei 2007 Betreffende Civiele Veiligheid B.S. 31 juli 2007-> sommige artikelen van kracht 10 dagen na publicatie -> andere na uitvoering K.B.’s."

Verwante presentaties


Ads door Google