De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is een vluchteling? Asielzoeker Erkende vluchteling Subsidiair beschermde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is een vluchteling? Asielzoeker Erkende vluchteling Subsidiair beschermde."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6

7 Wat is een vluchteling? Asielzoeker Erkende vluchteling Subsidiair beschermde

8 Asielzoeker Heeft asiel aangevraagd In afwachting van beslissing (drie mogelijkheden: weigering, erkenning, als vluchteling, toekenning subsidiaire bescherming) Tijdelijk recht op verblijf Recht op materiële hulp en opvang Recht op juridische bijstand Voorzieningen en diensten kunnen voor asielzoekers tolk aanvragen Kan starten met Nederlandse taalles Mag inburgeren na vier maanden in procedure Mag werken na vier maanden in procedure (mits arbeidskaart C), mag dan ook beroep doen op VDAB Kinderen mogen naar school, leerplicht geldt binnen zestig dagen Geen recht op gezinshereniging, geen reizen naar het buitenland

9 Erkend vluchteling Definitief verblijfsrecht Mag nog maximaal twee maanden in opvang blijven Recht op financiële hulpverlening door OCMW Verplicht om in te burgeren Mogen werken zonder arbeidskaart, kunnen beroep doen op VDAB Recht op gezinshereniging

10 Subsidiair beschermde Tijdelijk verblijfsrecht, als de situatie in het herkomstland na vijf jaar nog niet voldoende veilig is, definitieve verblijfsvergunning Globaal zelfde rechten als erkend vluchteling

11 Asielaanvragen: evolutie 1981-2015 (dossiers)

12 Asielaanvragen in België 2015 en 2016 (personen)

13 Asielaanvragen: nationaliteiten

14 Beschermingsgraad per nationaliteit

15 Evolutie opvang asielzoekers

16

17 Opvang voor asielzoekers in Limburg, situatie op 29 januari 2016

18

19 Nationaliteit opgevangen personen in Limburg (januari 2016)

20 Aandeel mannen en vrouwen opgevangen asielzoekers in Limburg (januari 2016)

21 Leeftijd opgevangen personen in Limburg (januari 2016) LeeftijdAantalProcent 0-21032,9% 3-51664,7% 6-112717,6% 12-173128,8% 18-2484423,8% 25-491 65346,6% 50-641253,5% 65+752,1% Totaal3 549100,0%

22 Gezinssituatie opgevangen asielzoekers in Limburg

23 Gezinssituatie asielzoekers opgevangen in Limburg (vier nationaliteiten)

24 Inburgeraars vergeleken: alfabetisering (contract inburgering sep 2015 - jan 2016, Vlaanderen)

25 Inburgeraars vergeleken: diploma (contract inburgering sep 2015 - jan 2016, Vlaanderen)

26 Verband tussen asielaanvragen, opgevangen asielzoekers en inburgering

27

28

29 Hoeveel zullen er zich in Limburg vestigen in 2016? 45.000 asielaanvragen in België in 2015 Erkenning (zestig procent): 27.000 Extra gezinshereniging (4.000?): 31.000 In Limburg (tien procent?): 3.100 Ter vergelijking ‘Gewone’ immigratie uit het buitenland naar Limburg in 2014: 5.851 personen, waarvan 3.339 niet-Nederlanders en niet-Belgen. Verhoogde instroom in 2015 betekent een verdubbeling van de ‘gewone’ instroom. Aantal kinderen geboren in 2014 in Limburg: 8.521 Aantal inwoners in Limburg in 2015: 860.204 Aantal inwoners in Hasselt in 2015: 76.331 Aantal inwoners in Voeren in 2015: 4.080

30 Maatschappelijk draagvlak is beperkt, kunnen niet OCMW zijn voor de ganse wereld Bedreiging voor veiligheid Kosten: opvang, taalles, opleiding, onderwijs Druk op woningmarkt neemt toe, ten koste van lage inkomens Integratie mislukt: culturele en religieuze verschillen zijn te groot Integratie mislukt: nieuwe kansarmoede Druk op arbeidsmarkt: ten koste van laaggeschoolden We zijn verplicht, internationaal recht We zijn een open en gastvrije samenleving Niet alleen slachtoffers, ook gelukzoekers, profiteurs Kosten zijn beperkt in tijd, verdienen zich terug Vergrijzing: zij zullen onze pensioenen betalen Onze arbeidsmarkt heeft ze nodig, sterke profielen Moeten mensen in nood bescherming bieden Diversiteit verrijkt onze samenleving Veel? Veel meer in de buurlanden Veel? We zijn een rijk land en kunnen dat aan


Download ppt "Wat is een vluchteling? Asielzoeker Erkende vluchteling Subsidiair beschermde."

Verwante presentaties


Ads door Google