De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toegankelijke bushalten Gem. Schinnen Door: ing. Maurice Vroomen ing. Rudy Stevens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toegankelijke bushalten Gem. Schinnen Door: ing. Maurice Vroomen ing. Rudy Stevens."— Transcript van de presentatie:

1 Toegankelijke bushalten Gem. Schinnen Door: ing. Maurice Vroomen ing. Rudy Stevens

2 Inhoud presentatie  Waarom toegankelijk openbaar vervoer?  Doelstelling Rijksbeleid  Hoe ziet een toegankelijke bushalte eruit?  Locatie toegankelijke bushalte  Resultaat toegankelijke bushalte  Vervolgtraject  Pauze en mogelijkheid om ontwerpen te bekijken  Vragen?

3 Waarom toegankelijk openbaar vervoer?  Het openbaar vervoer moet zo toegankelijk mogelijk zijn zodat zoveel mogelijk mensen hiermee zelfstandig naar bijvoorbeeld een ziekenhuis, gemeentehuis of winkelcentrum kunnen. (Nota Mobiliteit)  Alles op ‘wieltjes’ (rollators, rolstoelen, kinderwagens) moet zelfstandig de voertuigen kunnen betreden en verlaten (WMO: wet gelijke behandeling). En natuurlijk moeten er ook in de voertuigen voorzieningen zijn voor een veilige reis.

4 Waarom toegankelijk openbaar vervoer? 3 redenen voor toegankelijk OV  De Wet Gelijke Behandeling “Het ongelijk behandelen van een gehandicapte of een chronisch zieke is wettelijk verboden.”  Vergrijzing Ouderen hebben veel baat bij een nagenoeg gelijkvloerse instap. Ze kunnen zich dan langer zelfstandig verplaatsen en deelnemen aan het maatschappelijk leven.  Kwaliteit openbaar vervoer. Iedere reiziger profiteert van een gelijkvloerse in- en uitstap.

5 Doelstelling Rijksbeleid  In 2010 moet circa 50 % van de haltes toegankelijk zijn.  In 2030 moet zelfs het totale openbare vervoer (dus inclusief trein) toegankelijk zijn.

6 Hoe ziet een toegankelijke bushalte eruit?

7  Maatvoeringen busperron:  Perronhoogte: 18 cm;  Perronlengte: Afgestemd op lengte bus (van 12 tot 22 m);  Perronbreedte: 1,5 m;  Doorgangsbreedte puntvernauwing (bv. lichtmast): 1 m.

8 Hoe ziet een toegankelijke bushalte eruit?  Voorzieningen busperron  Abri: Toepassen waar mogelijk;  Haltepaal: Plaatsen als oriëntatiepunt bij instap bus; 2 meter van perroneinde; Min. 0.90 tot 1.20m van perronrand; Rekening houden met doorgangsbreedte van 1m.  Afvalbak: Toepassen ter voorkoming zwerfafval;  Fietsenstalling: Af te stemmen op vraag.

9 Hoe ziet een toegankelijke bushalte eruit?  Gidslijn slechtzienden:  Noppentegels als markering van: Instap bus; Abri; Oversteek; Keuzepunt.  Geleidelijn en/of natuurlijke gidslijn.

10 Kerk Kerkweg 32 Altaarstraat Provincialeweg Raadhuisplein Kluisstraat / Zwarte Graaf Kerk Locatie toegankelijke bushalte

11  Huidige locatie aangehouden  Daar waar mogelijk!  Mogelijke knelpunten huidige haltelocaties:  Perronbreedte niet toereikend (1,5m benodigd);  Perronlengte niet inpasbaar: Aanwezigheid uitritten in busperron is niet toegestaan; Ingebruikname gelede bus (18m) op lijn 41.  Bushalte in bocht gelegen: De bus kan moeilijk de straal van de bocht volgen; Grote kans op aanrijding van de perronrand met de bus; Het uitzicht op het overige verkeer wordt door de bus belemmerd; Bus heeft in de binnenbocht bij het wegrijden geen goed zicht op het achteropkomend verkeer.

12 Locatie toegankelijke bushalte

13  Locatiekeuze:  Zeer beperkt;  Inrichting is binnen marges bespreekbaar.

14 Locatie toegankelijke bushalte  Eventuele overlast bushalten:  Uitlaatgassen bussen; Vanaf 1 januari 2007 elke 5 jaar nieuwe schone bussen Veolia;  Zwerfafval; Plaatsen afvalbak  Rondslingerende fietsen; (Bij)plaatsen fietsrekken  Abri voor raam van een woning. Verplaatsen daar waar mogelijk

15 Resultaat toegankelijke bushalte

16 Vervolgtraject  Vervolg:  Verwerken eventuele opmerkingen in definitieve ontwerpen;  Procedure verkeersbesluiten;  Opstellen bestek en aanbesteding;  Uitvoering.

17 Pauze  Mogelijkheid om ontwerpen te bekijken en vragen te stellen.

18 VRAGEN??


Download ppt "Toegankelijke bushalten Gem. Schinnen Door: ing. Maurice Vroomen ing. Rudy Stevens."

Verwante presentaties


Ads door Google