De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale Samenwerking Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst- Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle Ruim 500.000.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale Samenwerking Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst- Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle Ruim 500.000."— Transcript van de presentatie:

1

2 Regionale Samenwerking Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst- Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle Ruim 500.000 inwoners Start samenwerking voorjaar 2011 Uitgangspunt samenwerking Lokaal wat kan, regionaal waar het een meerwaarde heeft

3 Organisatie Bestuurlijk overleg: portefeuillehouders plus ambtelijke ondersteuning Voorbereiding via werkgroepen Vaste werkgroepen: communicatie, financiën/bedrijfsvoering en cliëntenparticipatie Inhoudelijk: wisselende werkgroepen, daartussen afstemmingsoverleg Regionaal coördinator en secretariële ondersteuning

4 zomer 2011 Projectplan regionale samenwerking incl. visie zomer 2012 Regionaal beleidskader najaar 2012 Projectplan transformatie jeugdzorg IJsselland 2012 - 2015 najaar 2013 Regionaal Transitie Arrangement (RTA) voorjaar 2014Afspraken met Bureau Jeugdzorg

5 En verder… Tweemaal per jaar bestuurlijk overleg provincie Provincie: ruim 10 miljoen euro voor Overijsselse gemeenten gezamenlijk om tot 2015 te experimenteren Periodiek overleg met regionale zorgaanbieders Overleg met samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Deelname Voorlopersaanpak Passend Onderwijs VO Overleg met MBO- en HBO-instellingen over aanpassing opleidingen: nieuwe professional Bijeenkomsten voor raadsleden Bijeenkomsten voor WMO-raden

6 Nieuwe taken gemeenten vanaf 1-1-2015 Ambulante zorg (provincie) Open residentiële zorg (provincie) Pleegzorg (provincie) Dagbehandeling (provincie) Spoedeisende zorg (provincie) Gesloten jeugdzorg (rijk/provincie) Jeugdbescherming en jeugdreclassering (provincie) Jeugd-GGZ (Zvw) Jeugd-LVG (AWBZ) PGB o.b.v. jeugd-GGZ of jeugd-LVG (AWBZ)

7 Overdracht taken = overdracht middelen Landelijk is in 2013 voor de te decentraliseren taken ca. 3,65 miljard euro uitgegeven. Bestuursakkoord: decentralisatie korting 10 % Extra taakstelling regeerakkoord: € 150 miljoen (5 %) Korting gefaseerd: 2015 ca. 4 %, 2016 ca. 11 % Gemeenten ontvangen gezamenlijk voor 2015 ca. 3,5 miljard euro voor uitvoering. Conclusie gemeenten: efficiencyslag is niet voldoende, een stelselwijziging is noodzakelijk.

8 Gebruik jeugdzorg

9 Regionale visie Opvoeden versterken - Peter Stam & Ton van Yperen LabellenPositief opvoeden ZorgEigen kracht Thuis Alle leefgebieden OudersMeer opvoeders Individuele hulpGezinsondersteuning In de instellingIn sociale omgeving AanbodgerichtVraaggericht IndicatieSnelle weging op maat WachtlijstenTijdig en direct Meerdere plannenEén plan Schotten Zorgcontinuüm VerwijzenNaar toe, er bij halen

10 Interventieniveau’s

11 lokaal - regionaal Inteventieniveau’s 1, 2 en 3 lokale verantwoordelijkheid Interventieniveau 4 gedeeltelijk lokaal en gedeeltelijk regionaal Interventieniveau’s 5, 6 en 7 gezamenlijke regionale verantwoordelijkheid Jeugd GGZ: landelijke afspraak dat eerste 3 jaar gemeenten kopen in met ondersteuning door de zorgkantoren/zorgverzekeraars. Inkoop blijft geschieden op basis van DBC's

12 Lokaal: Kamper Kompas

13 Herinrichting Sociaal Domein Kampen April 2013 inloopbijeenkomst, expertmeeting, bijeenkomst Uitvoerende professionals en deling opbrengsten middels sociaal café Oktober 2013 driedaagse co-creatie met amper Kompas als Opbrengst, breed gedeeld middels sociaal café Oktober 2013 - februari 2014 uitwerking KK in Kleine Slimme Groepjes (KSG), plenaire sessie begin maart tot eind mei nadere detaillering in KSG's Implementatie voor zover mogelijk al gestart, uiterlijk 1 januari 2017 volledig afgerond


Download ppt "Regionale Samenwerking Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst- Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle Ruim 500.000."

Verwante presentaties


Ads door Google