De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijwilligersbeleid & Mantelzorg voorlichtingsavond 19 september 2007 Hans Hoes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijwilligersbeleid & Mantelzorg voorlichtingsavond 19 september 2007 Hans Hoes."— Transcript van de presentatie:

1 Vrijwilligersbeleid & Mantelzorg voorlichtingsavond 19 september 2007 Hans Hoes

2 Aanleiding: evaluatie vrijwilligersbeleid 2003-2006 invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 01-01-2007 Mantelzorg van AWBZ naar gemeenten

3 Definities Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Vrijwilligerswerk: inzet van mensen voor de samenleving, (on)georganiseerd voor clubs, buurt, school, kerk. “omdat je wil” Mantelzorg: 8 uur per week, langere tijd, tenminste 3 maanden, zorgverlening aan huis- buurtgenoten, gehandicapten “omdat je moreel moet, het overkomt je”

4 Huidige beleid: Vrijwilligerswerk: Vrijwilligersbeleid 2003-2006, op basis advies Radar (2002) n.a.v jaar van de vrijwilliger in 2001 Mantelzorg: tot 2007 via de AWBZ gefinancierd, regionale uitvoering bureau “Informele Zorg” Vierstroom.

5 Stavaza Vrijwilligerswerk: Vrijwilligerspenning (vanaf 1995) Vrijwilligersontbijt (vanaf 2005) collectieve WA verzekering (2005) inrichten(bescheiden) Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) eind 2005 diverse vrijwilligers punten zoals: In Petto, SGSH, informele zorg, BRAVO etc.

6 Stavaza mantelzorg: Bureau Informele Zorg (informatie, advies, begeleiding, bemiddeling, respijtzorg) aantal regionale pilots mantelzorgondersteuning zoals jong in beeld, werkenden en MZ, senioren en MZ, buurtzorg, BRAVO (projectvoorbeelden) Mantelzorg op de agenda (regionaal advies) Advies Mantelzorgondersteuning van zorgbelang en informele zorg

7 Proces van 2006 en 2007: ambtelijke evaluatie vrijwilligersbeleid beleidsconferentie vrijwilligersbeleid beleidsconferentie mantelzorg WMO “pilots” waaronder maatschappelijke stages jongeren regionale beleidsontwikkeling Mantelzorg onderzoek DSP naar samenhang VIP’s in Gouda

8 Figuur Wmo-visie

9 Visie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (raad 11 juli 2007) “Met elkaar voor elkaar, de winst zit in het meedoen” inzetten + ondersteunen vrijwilligers(werk) inzetten op mantelzorgondersteuning inzetten op sociale cohesie, vrijwillige verbanden inzetten verbreden netwerken

10 input bestuursakkoord “dit gaan we doen”: Vrijwilligers en Mantelzorgers, cement van de samenleving meer vrijwilligers, verenigingen floreren VIP wordt facilitair centrum, ook voor mantelzorg voorlichting over wet- en regelgeving beter aanbod van cursussen en trainingen doorgaan jaarlijks vrijwilligersontbijt

11 Vraagstukken vrijwilligerswerk: input betrokkenen = versterken oud beleid: Verbinden bestaande VIP’s Kwaliteitsslag VIP (bemiddelen, ondersteunen, informeren, faciliteren) Faciliteren vrijwilligersorganisaties (o.a. scholing, training regeldruk- + hulp boekh) meer erkennen en waarderen vrijwilligers

12 Vraagstukken Mantelzorg: bekendheid + alertheid mantelzorgers VIP ook inrichten voor Mantelzorg vinden van de mantelzorger ondersteunen van de mantelzorger bieden van respijtzorg (vervanging) bieden van cursussen en trainingen regionaal: maatjesproject GGZ + oppasdienst

13 Budget Vrijwilligerbeleid en Mantelzorg Budget vrijwilligers (oud) € 40.000 Vrijwilligersontbijt (vanaf 2008) € 25.000 Verbetering VIP (vanaf 2008) € 25.000 Mantelzorg (WMO) €140.000 indirect via subsidies MD PM indirect via W-deel WWb PM

14 Planning proces vrijwilligers- beleid en mantelzorg: Voorlichtingsavond Raad 19 sept. Concept plan beschikbaar eind sept. Verkenning 7 nov. Meningsvorming 21 nov. Raadsdebat (reserve) 28 nov. besluitvorming beleidsplan 12 dec.


Download ppt "Vrijwilligersbeleid & Mantelzorg voorlichtingsavond 19 september 2007 Hans Hoes."

Verwante presentaties


Ads door Google