De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenbijeenkomst VGN 7 juni 2011 Marcel de Krosse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenbijeenkomst VGN 7 juni 2011 Marcel de Krosse."— Transcript van de presentatie:

1 Ledenbijeenkomst VGN 7 juni 2011 Marcel de Krosse

2 Presentatie CIZ toekomst indicatiestelling Koers VWS Vertrouwen in cliënt en zorgprofessional is uitgangspunt voor toekomst indicatiestelling AWBZ VWS heeft een aantal belangrijke richtingen aangegeven: 1.de toekomst van het CIZ moet gericht zijn op indicatiemelding; 2.vereenvoudiging, minder soorten aanvraagstromen 3.voor cliënten blijft het mogelijk een aanvraag te doen bij CIZ; 4.in dat kader zal het CIZ monitoren op zowel zorgaanbieder- als cliëntniveau; 5.het CIZ blijft ook bij indicatiemelding het indicatiebesluit afgeven. Ledenbijeenkomst VGN 7 juni 2011

3 Presentatie CIZ toekomst indicatiestelling Rol CIZ Ledenbijeenkomst VGN 7 juni 2011 2011 2012 2013 2014 2015 ? ? Begeleiding eerste aanvraag, revalidatiezorg Wmo & ZVW Volledige overheveling begeleiding WMO “beschut verblijf” (definitie na scheiden wonen/zorg) uitvoeren Monitoren

4 Presentatie CIZ toekomst indicatiestelling Programmabrief langdurige zorg d.d. 1 juni 201(0)1 Ledenbijeenkomst VGN 7 juni 2011 WanneerMaatregel Najaar 2011  nadere informatie extreme zorgzwaarte  indicatiemelding Verblijf voor 80+ 1 januari 2012  PGB alleen nog maar voor personen met een verblijfsindicatie (nieuwe cliënten)  afschaffing contracteerplicht 1 januari 2013  nieuwe aanvragers extramurale BG over naar WMO, incl. vervoer, incl. kortdurend Verblijf  toegang AWBZ aangescherpt naar IQ < 70  uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars  overheveling geriatrische revalidatiezorg naar ZVW 1 januari 2014  alle aanvragen extramurale BG over naar WMO  laagste ZZP’s (in ieder geval V&V01 en 02) geschrapt  extramurale jeugd-LVG en jeugd-GGZ naar gemeente  evt. invoering EZP’s  wettelijke verankering PGB  zelf betalen voor verblijf bij zorgaanbieder 1 januari 2016  Intramurale jeugd-LVG naar gemeente

5 Presentatie CIZ toekomst indicatiestelling Indicatiemelding Met een indicatiemelding kunnen zorgaanbieders zelf een indicatie stellen waarna het CIZ de indicatie omzet in een indicatiebesluit Minimale dataset en een aantal vragen over stoornissen en beperkingen t.b.v. monitoring Ontwikkeling van slimme ICT-toepassingen CIZ Bezwaar & Beroep en BOPZ Ledenbijeenkomst VGN 7 juni 2011

6 Presentatie CIZ toekomst indicatiestelling Toezicht VWS vraagt CIZ te monitoren = inzichtelijk maken: –Ontwikkelingen in de aanspraak AWBZ op macroniveau –Signalering van afwijkingen op aanbiederniveau Ontwikkelen nieuwe vormen van toezicht, inspiratie bij belastingdienst –Samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie –Gezamenlijk identificeren van risico’s. –Vooraf oplossen i.p.v. achteraf –Vastlegging kwaliteit aanmelding en wederzijds gedrag in convenant. Veel vragen over toezicht en consequenties staan nog open Ledenbijeenkomst VGN 7 juni 2011

7 Presentatie CIZ toekomst indicatiestelling Hoe nu verder 1 oktober 2011 start indicatiemelding ZZP 80+ Regulier, SIP en HiT blijven voorlopig, zodat zorgaanbieders zich kunnen voorbereiden Geen grote investeringen in uitbreiding SIP en HiT, wel “quick wins” Uitwerking in samenwerking met het veld Ondersteuning Ledenbijeenkomst VGN 7 juni 2011


Download ppt "Ledenbijeenkomst VGN 7 juni 2011 Marcel de Krosse."

Verwante presentaties


Ads door Google