De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prestatie afspraken met Union1 Prestatie afspraken Gemeente Oud-Beijerland en Union Commissie Ruimte + Commissie Samenleving 3 december 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prestatie afspraken met Union1 Prestatie afspraken Gemeente Oud-Beijerland en Union Commissie Ruimte + Commissie Samenleving 3 december 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Prestatie afspraken met Union1 Prestatie afspraken Gemeente Oud-Beijerland en Union Commissie Ruimte + Commissie Samenleving 3 december 2008

2 Prestatie afspraken met Union2 Inhoud 1.Doel van prestatie afspraken 2.Gestelde kaders gemeenteraad 3.Enkele afspraken uitgelicht 4.Samenwerking met Union 5.Beoogde resultaten 6.Vervolgstappen

3 Prestatie afspraken met Union3 1.Doel van de prestatie afspraken

4 Prestatie afspraken met Union4 Doel van de prestatie afspraken –Union is de grootste woningbezitter in Oud- Beijerland en daarmee een belangrijke partij bij het zorgdragen voor goed en prettig wonen in de gemeente. –Prestatie afspraken zijn een middel om uitvoering te geven aan enkele door de Raad vastgestelde beleidskaders: Woonvisie Oud-Beijerland Integrale Visie Dorpsontwikkeling Visie Wonen, Welzijn, Zorg Beleidskader Wonen, Welzijn, Zorg Beleidskader WMO

5 Prestatie afspraken met Union5 Prestatie afspraken –De prestatie afspraken gelden van 2009 tot en met 2011; er kan tussentijds worden bijgestuurd. –De prestatie afspraken gaan over wonen in de breedste zin van het woord. Er worden afspraken gemaakt op de terreinen: Nieuwbouw en nieuwbouwlocaties Bestaande voorraad en bestaande wijken Doelgroepen Leefbaarheid en wijkbeheer Organisatie en samenwerking

6 Prestatie afspraken met Union6 2.Gestelde kaders gemeenteraad

7 Prestatie afspraken met Union7 Woonvisie Stelt onder andere de volgende beleidsdoelen: -Bevorderen van de doorstroming -Inspelen op de vergrijzing en de veranderingen in de zorgsector; mn zorgen voor levensloopbestendige wijken en woningen die het langer zelfstandig wonen van ouderen mogelijk maken -Binden van starters aan de gemeente

8 Prestatie afspraken met Union8 IVDO Stelt onder andere doelen op/ en randvoorwaarden over: -Aandacht voor maatschappelijk vastgoed –accommodaties voor organisaties die zich bezig houden met zorg, welzijn, onderwijs, cultuur of leefbaarheid. -Randvoorwaarden: parkeren

9 Prestatie afspraken met Union9 Visie Wonen, welzijn, zorg Heeft ondere andere de volgende uitgangspunten: -Zicht op de doelgroep -Zelfstandig wonen en functioneren -Geschiktheid en differentiatie woningvoorraad -Voorzieningen bereikbaar en beschikbaar voor de burger -Gebiedsgerichte benadering

10 Prestatie afspraken met Union10 3.Enkele afspraken uitgelicht

11 Prestatie afspraken met Union11 Uitvoering Woonvisie Onder andere: Woningmarktmonitor: de kwalitatieve vraag is op de woningmarkt steeds beter merkbaar; dit vergt een beter inzicht in met name de vraagkant. Om dit inzicht te verkrijgen, ontwikkelen Union en de gemeente in 2009 een woningmarktmonitor. Binden van starters door: –Verkoop onder Koopgarant bestaande huurwoningen –Sturen op de woonruimteverdeling: voorrang op middeldure woning als woning voor starter wordt achtergelaten, labelen van starterswoningen –Gemeente onderzoekt of ‘de starterslening’ een gewenst instrument is –Zoeken naar locatie voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

12 Prestatie afspraken met Union12 Uitvoering Woonvisie Onder andere: Het streven is circa 30% van de totale woningbouwproductie in de sociale sector te realiseren. Aandacht voor ouderen door: –Nieuwbouw Open Waard –Opplussen van bestaande huurwoningen en woonomgeving –Stimuleren woningaanpassing bij eigenaar-bewoners

13 Prestatie afspraken met Union13 Uitvoering Visie Wonen, Welzijn, Zorg Onder andere: Realiseren fokusproject: woonvorm voor lichamelijk gehandicapten Experiment bestaande bouw rondom stalling scootmobielen Snellere dienstverlening vanuit de WMO door deel uitvoering bij Union te leggen Onderzoeken mogelijkheden verruimen aanbod gemeentewinkel met diensten van Union

14 Prestatie afspraken met Union14 Uitvoering IVDO Onder andere: Procesafspraak: Union is bereid mee te denken over maatschappelijk vastgoed en indien zich de mogelijkheid voordoet daarin te investeren

15 Prestatie afspraken met Union15 4.Samenwerking met Union

16 Prestatie afspraken met Union16 Samenwerking Union Spelregels rondom nieuwbouwlocaties en grondexploitatie Voortgangsbewaking: –Per jaar 2 x bestuurlijk overleg –Per jaar 4 x ambtelijk overleg

17 Prestatie afspraken met Union17 5.Beoogde resultaten

18 Prestatie afspraken met Union18 Beoogde resultaten Zorgdragen voor een goed woonklimaat voor de inwoners van Oud-Beijerland door in de periode tot en met 2011 concreet een aantal projecten met Union uit te voeren. Samen met Union de woningmarkt monitoren, zodat indien nodig bijtijds kan worden bijgestuurd.

19 Prestatie afspraken met Union19 6.Vervolgstappen

20 Prestatie afspraken met Union20 Vervolg Ondertekening prestatie afspraken in januari Opstellen jaarplan met te leveren prestaties 2009 tbv bestuurlijk overleg februari 2009


Download ppt "Prestatie afspraken met Union1 Prestatie afspraken Gemeente Oud-Beijerland en Union Commissie Ruimte + Commissie Samenleving 3 december 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google