De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een klare kijk op vrije instroom in het hoger onderwijs? Rationeel of Emotioneel Erik Peeters 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een klare kijk op vrije instroom in het hoger onderwijs? Rationeel of Emotioneel Erik Peeters 1."— Transcript van de presentatie:

1 Een klare kijk op vrije instroom in het hoger onderwijs? Rationeel of Emotioneel Erik Peeters Erik.peeters@kahosl.be 1

2 Romeinse kerk Sant’Ignazio Italiaanse schilder en architect Andrea Pozzo 2

3 Wat na het secundair onderwijs? Efficiënt en effectief oriënteren Secundair onderwijs BSO KSO TSO ASO … Voltijds studeren Voltijds werken Werken en studeren combineren Professionele bachelor Academische bachelor HBO5 CVO- opleidingen Syntra VDAB …. 3

4 Het hoger onderwijs? 4

5 Evolutie van het aantal studenten (Bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs 2010-2011, p. 342 en 343) 5

6 Enkele krantenkoppen van vorig jaar over het aantal studenten “Iedereen student! Niemand wil nog vakman worden.”(DS 23/09/2011) “Hogescholen botsen op grenzen van groei.” “Zesduizend studenten er bij dit jaar: dat is lachen en huilen tegelijk voor de hogescholen.” “Het water staat ons aan de lippen.” (DS 13/10/2011) “Studenten maken hun keuze vanuit een comfortabele positie. Ze kiezen wat ze willen, de ouders betalen sowieso” (DS 26/09/2011) “De slachtpartij die elk jaar plaatsheeft …een enorme verspilling van talent, van menselijke energie van studenten en docenten, een verspilling van geld van ouders, van het onderwijs zelf en van de belastingbetaler…” (DS 26/08/2011) 6

7 7

8 Enkele recente krantenkoppen van dit jaar over het aantal studenten “Rector en hogescholen reageren op onderzoek naar studenten “Wij kunnen aangroei niet stoppen” De Gentse woningmarkt wordt overspoeld door studenten. “ (DS 15/06/2012) “Er ligt een grote druk op de schouders van studenten.” Het is verontrustend dat faalangst en stress zo’n grote proporties aannemen” (D.S. 20/06/2012, Lore Boogaerts, Teleblok) “Slechts een kwart van studenten slaagt in eerste jaar, Veel eerstejaars studeren als een kip zonder kop” 1.100 eerstejaars werden bevraagd De meesten hebben geen plan van aanpak Hogescholen begeleiden studenten nu intensiever (D.S. 10/09/2012) 8

9 9

10 De toegenomen participatie aan het hoger onderwijs meer succesvolle studenten ….dragen bij tot welvaart en welzijn Het “human capital” wordt steeds meer het belangrijkste kapitaal van een land of regio. (cfr. “The international war on talent.”) Cfr. em. prof. dr. Piet J. Janssen “Om succesvol te zijn in het hoger onderwijs dient een student een projectmatig transformatieproces door te maken - mede gestimuleerd door de docent - van student tot expert.” “Om deze transformatie te doorlopen moet de student: er de zin van inzien, moet het kunnen en moet het ook doen/werken” Iedereen heeft verschillende talenten. Kent de kandidaat-student(en zijn/haar ouders en studiekeuzebegeleiders) zijn/haar noodzakelijke talenten en/of benut hij/zij ze optimaal? 10

11 Aantal studenten dat slaagt in het eerste jaar universiteit in procent ligt tussen de 40% en de 60% (Bron: Vives en databank tertiair onderwijs; Thema, hoger onderwijs, nr. 2 2011 p. 22) Onderzoek Lacante e.a. (2001) tijdens het academiejaar 1999-2000: De overgang van S.O. naar H.O. is voor bijna 50% van de eerstejaarsstudenten problematisch. Drop-out 1 e jaar: tussen 17% en 25% 65%: “Ik had op voorhand geen juist beeld van de opleiding.” 50%: “Ik vind de opleiding te zwaar.” “Zo legde … 1/3e van de generatiestudenten niet eens alle examens af” (Thema nr. 2, 2011, p. 22) Een gefundeerde studiekeuze? 11

12 Hoe vermijden we foutieve studiekeuzes, weggegooid geld, negatieve ervaringen, demotivatie, …? Informeren (ook digitaal en interactief) Remediëren Heroriënteren (3,2% generatiestudenten in 2009-2010, 5,1% in 2010-2011, Bron: Parlementaire vraag nr.326 7 febr. 2012) Oriëntatieproef – toelatingsproef – (selectieproef) Voorbereidingsjaar voor studenten De brede bachelor Nieuwe onderwijsvormen met permanente evaluatie en korte opdrachten i.p.v. blok- en examenperioden Nieuwe indeling van het academiejaar met twee tweede zittijden, namelijk na elk semester … 12

13 Informeren Sensibiliseren (bewust maken), Positie bepalen (startcompetenties, interesse, motivatie) Goed informeren = onverbloemde, correcte informatie o Over aangewezen studierichtingen en de niet-aangewezen richtingen (slaagkansen) o Over de arbeidsmarkt en de jobkansen o Over de werklast en inzet Onafhankelijke informatie(?) o Door laatstejaarsbegeleiders in het S.O. o Door CLB’s o Op SID-ins o Websites (www.onderwijskiezer.be)www.onderwijskiezer.be o…o… Door de hogescholen en universiteiten: o Opendagen, infodagen, proeflessen, workshops, … o Marketing-communicatie o Websites o…o… 13

14 Informeren 14

15 Informeren 15

16 Remediëren en Heroriënteren Intakegesprekken en beginassessments Zomercursussen en bijspijkercursussen Aangepaste onderwijsvormen Kleinere onderwijsgroepen Studiewijzers en zelfstudiecursussen Motivatie- en leervaardigheidstesten Workshops studeervaardigheden, uitstelgedrag, faalangst, academisch Nederlands … Studieregelingen op maat en gedifferentieerde leerroutes Leertrajectbegeleiding - Coachingtrajecten Voortgangstoetsen en examens per module zodat een snelle heroriëntering mogelijk is (voor15 nov. voor leerkrediet, voor 1 nov. voor studiegeld ) Semesterialisering Flexibilisering met o.a. de invoering van de diplomaruimte met deliberatie op het einde van de opleiding Studievoortgangsmaatregelen Niveauverlaging ? … 16

17 17

18 Oriëntatieproef - Toelatingsproef Kan een oriëntatieproef – toelatingsproef helpen om …? o kandidaat-studenten te helpen in hun keuzeproces? o Het “bloedbad” bij de eerstejaars in het H.O. te vermijden? o de beschikbare middelen in onze maatschappij nuttiger te gebruiken? o de vrije studiekeuze te behouden? o M.a.w. is een (verplichte), (bindende) oriëntatieproef of toelatingsproef een goede zaak voor kandidaat-studenten, hun ouders, de maatschappij, de studiebegeleiders, … En moet een oriëntatieproef – toelatingsproef dan …? o Verplicht of niet-verplicht zijn voor kandidaat studenten o Met een beoordeling die niet-bindend is of wel-bindend is o Naar opleidingen - domeinen -interessegebieden zijn o Wie moet deze afnemen? En wat met de democratisering en de gelijke onderwijskansen? 18

19 Oriëntatieproef – toelatingsproef Wat testen: Feitelijke kennis? Ja, in beperkte mate… Motivatie? Interesses? Ja zeker, maar…. Sleutelcompetenties (cfr. Referentiekader van de Europese Commissie: sociale vaardigheden, communicatievaardigheden, zin voor initiatief en ondernemerschap, …)(ook voor arbeidsmarkt) Cognitief vermogen, denk- en redeneervaardigheid, analyseren, relateren, structureren, samenvatten, concretiseren, transfereren, probleemoplossend vermogen, werkhouding, inzet, leervermogen, … Of de kandidaat wel weet waaraan hij/zij wil beginnen…. www.onderwijskiezer.be www.studiekiezer.be/zobest www.sosstudiekeuze.be www.klaarvoorhogeronderwijs.be www.studiekeuzebegeleiding.be http://www.dewereldaanjevoeten.be/start.html … 19

20 Democratisering en de gelijke onderwijskansen? o Is het de opdracht van het hoger onderwijs om competente, hoogopgeleide en creatieve gediplomeerden af te leveren ongeacht hun geslacht, geloof, socio-economische achtergrond? o Of moet het hoger onderwijs een demografische weerspiegeling zijn van de maatschappij? Heeft het hoger onderwijs een (psycho-) sociaal doel? o Is een Oriëntatieproef – Toelatingsproef, waar iedereen met een diploma van het secundair onderwijs aan kan deelnemen niet democratisch? 20

21 Oriëntatieproef – Toelatingsproef “helpen bij” – “sturen in” 21 DM 13/03/2012

22 Is een oriënterings- of toelatingsproef een brug om de overgang van het S.O. naar het H.O. te verbeteren? Of is het een illusie? 22

23 Bedankt voor uw aandacht aan al diegenen die kandidaat-studenten informeren en remediëren En een klare kijk en moedige beslissingen toegewenst aan onze beleidsmakers Fabio Rieti, Parijs 23


Download ppt "Een klare kijk op vrije instroom in het hoger onderwijs? Rationeel of Emotioneel Erik Peeters 1."

Verwante presentaties


Ads door Google