De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Voorstelling Lokaal Sociaal Beleidsplan Woensdag 6 december 2006, De Pit Buggenhout.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Voorstelling Lokaal Sociaal Beleidsplan Woensdag 6 december 2006, De Pit Buggenhout."— Transcript van de presentatie:

1 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Voorstelling Lokaal Sociaal Beleidsplan Woensdag 6 december 2006, De Pit Buggenhout

2 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Lokaal sociaal beleidsplan….. Van verplicht planningsinstrument Naar dynamisch ontwikkelings – en werkinstrument

3 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Verloop van de avond: Wat & Waarom een LSB?  situering en wettelijk kader: Wat & Waarom een LSB?  situering en wettelijk kader: Toelichting: Karen Wastijn RWOD Dendermonde Toelichting: Karen Wastijn RWOD Dendermonde Wat is de missie van het Lokaal sociaal Beleidsplan? Wat is de missie van het Lokaal sociaal Beleidsplan? Hoe hebben we dit gerealiseerd:  verloop Hoe hebben we dit gerealiseerd:  verloop

4 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout (vervolg) (vervolg) Beleidsverantwoordelijken en Actoren Beleidsverantwoordelijken en Actoren Domeinen en werkpunten Domeinen en werkpunten Resultaten Resultaten – Waartoe gemeente en OCMW zich engageren Strategische doelstellingen 2006/begin 2007 Strategische doelstellingen 2006/begin 2007 Operationele doelstellingen (in de loop van 2007) Operationele doelstellingen (in de loop van 2007)

5 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout - Situering - Vlaamse Overheid, Minister Vervotte - Decreet goedgekeurd maart 2004 - Doelstelling: Burger centraal stellen

6 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Met het project Lokaal Sociaal Beleid wil de Vlaamse regering: LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Met het project Lokaal Sociaal Beleid wil de Vlaamse regering: Meer afstemming bekomen in het ruime dienstverleningsveld Meer afstemming bekomen in het ruime dienstverleningsveld Een sterkere coördinerende rol toekennen aan de lokale besturen Een sterkere coördinerende rol toekennen aan de lokale besturen Verder werken aan een toegankelijke, klantvriendelijke sociale dienstverlening waarin de burger vlot de weg vindt Verder werken aan een toegankelijke, klantvriendelijke sociale dienstverlening waarin de burger vlot de weg vindt Meer concrete participatiemogelijkheden bieden aan organisaties, doelgroepen en burgers bij de ontwikkeling van het Lokaal Sociaal Beleid. Meer concrete participatiemogelijkheden bieden aan organisaties, doelgroepen en burgers bij de ontwikkeling van het Lokaal Sociaal Beleid.

7 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout 4 pijlers Samenwerking Samenwerking Planning Planning Participatie Participatie Sociaal Huis Sociaal Huis

8 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Samenwerking - Eén lokaal sociaal beleid - Verhouding OCMW en gemeente - Lokale actoren Planning - Planning van de planning - Informatieverzameling - Analyse en synthese van het verzameld materiaal - Beleidsbepaling - Acties, taakverdeling en middelen

9 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Sociaal Huis -Maximale Toegankelijkheid van de dienstverlening - 3 functies: Informatiefunctie Eénloketfunctie Doorverwijsfunctie LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Sociaal Huis -Maximale Toegankelijkheid van de dienstverlening - 3 functies: Informatiefunctie Eénloketfunctie Doorverwijsfunctie Participatie - Breed draagvlak - Onderdeel van LSB -plan

10 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Wat moet minimaal in het beleidsplan staan? Wat moet minimaal in het beleidsplan staan? 1. omgevingsanalyse 2. gezamenlijke visie op het lokaal sociaal beleid 3. meerjarenplanning 4. taakverdeling en werkafspraken tussen OCMW en gemeente 5. hoe worden de bevolking en actoren betrokken 6. het Sociaal Huis

11 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout IN BUGGENHOUT : IN BUGGENHOUT : in 2003 : samenwerkingsprotocol tussen OCMW en gemeente betreffende welzijnbeleid. in 2003 : samenwerkingsprotocol tussen OCMW en gemeente betreffende welzijnbeleid. LSB ideale gelegenheid om verder te werken aan de uitbouw van de sociale voorzieningen binnen de gemeente LSB ideale gelegenheid om verder te werken aan de uitbouw van de sociale voorzieningen binnen de gemeente De eerste lijnen van het lokaal sociaal beleidsplan werden in 2005 en 2006 uitgezet De eerste lijnen van het lokaal sociaal beleidsplan werden in 2005 en 2006 uitgezet doelstellingen op korte termijn werden gerealiseerd in 2006. doelstellingen op korte termijn werden gerealiseerd in 2006.

12 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout  Onze missie: Gemeente en OCMW willen een optimale toegankelijkheid van de dienstverlening voor alle inwoners van Buggenhout. Deze dienstverlening is een eerstelijnsdienst en biedt mogelijkheden tot doorverwijzing. Gemeente en OCMW willen coördinerend optreden voor het welzijnsaanbod in de gemeente. Op basis van de gegevens van de bestaande toestand en na overleg met de plaatselijke actoren, wordt een meerjarenplan opgesteld waarin de gewenste acties en de lokale middelen worden beschreven. Dit alles zal leiden tot het opstarten van een Sociaal huis.

13 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Beleidsverantwoordelijken en actoren De officiële aanzet van dit Lokaal Sociaal Beleidsplan werd gegeven in het reeds bestaande Overlegcomité tussen gemeente en OCMW.

14 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout OCMW- Raad Gemeenteraad Overlegcomité gemeente-OCMW Projectgroep Stuurgroep / clusterverantwoordelijken Actoren/ werkvergaderingen

15 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Projectgroep - Johan De Backer, OCMW - Secretaris - Leonard Segers, gemeentesecretaris - Lucienne Cassimon, OCMW voorzitter - Jan Jacobs, Schepen Sociale Zaken - Nelly Saelemans, dienst bevolking - Natalie Cantaert, personeelsdienst - Dirk Lissens, sociale dienst OCMW - Ingrid Cooreman, OCMW-raadslid - Bea Van den Broeck, OCMW-raadslid - Emiel Van Damme, OCMW-raadslid

16 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Stuurgroep/clusterverantwoordelijken - Lucienne Cassimon, voorzitter OCMW - Lucienne Cassimon, voorzitter OCMW - Jan Jacobs, schepen Sociale Zaken - Jan Jacobs, schepen Sociale Zaken - Ingrid Cooreman, OCMW-raadslid - Ingrid Cooreman, OCMW-raadslid - Bea Van den Broeck, OCMW-raadslid - Bea Van den Broeck, OCMW-raadslid - Natalie Cantaert, personeelsdienst gemeente - Natalie Cantaert, personeelsdienst gemeente - Nelly Saelemans, dienst bevolking gemeente - Nelly Saelemans, dienst bevolking gemeente - Dirk Lissens, sociale dienst OCMW - Dirk Lissens, sociale dienst OCMWActoren Alle actoren uit het sociaal werkveld werden uitgenodigd. Regelmatig zagen we voor de verschillende domeinen dezelfde mensen/actorengroepen terug.

17 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Verloop inventariseren van de verschillende actoren inventariseren van de verschillende actoren bepalen/samenstellen van de domeinen bepalen/samenstellen van de domeinen actorengroepen/domein en werkvergaderingen actorengroepen/domein en werkvergaderingen beperkte SWOT-analyse per domein (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen ) beperkte SWOT-analyse per domein (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen ) opstellen van een omgevingsanalyse opstellen van een omgevingsanalyse bepalen van de werkpunten aan de hand van de resultaten van de werkvergaderingen bepalen van de werkpunten aan de hand van de resultaten van de werkvergaderingen eerste plan voorleggen aan alle actoren (2006) eerste plan voorleggen aan alle actoren (2006) via feedback definitieve werkpunten vastleggen (strategische planning) via feedback definitieve werkpunten vastleggen (strategische planning) goedkeuring door de gemeenteraad en OCMW raad goedkeuring door de gemeenteraad en OCMW raad operationele doelstellingen en concrete acties (2007) operationele doelstellingen en concrete acties (2007)

18 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout DOMEINEN DOMEINEN huisvesting huisvesting tewerkstelling tewerkstelling ouderenzorg ( senioren ) ouderenzorg ( senioren ) gezinszorg gezinszorg Maatschappelijke integratie, met bijzondere aandacht voor: Maatschappelijke integratie, met bijzondere aandacht voor: - zieken en personen met een handicap - zieken en personen met een handicap - sociaal zwakkeren - sociaal zwakkeren - asielzoekers / allochtonen - asielzoekers / allochtonen

19 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Aandachtsitems in elk domein :  mobiliteit/toegankelijkheid  ( dag)opvang/vrije tijd  Mantelzorg/vrijwilligerswerking  professionele thuiszorg  gezondheidszorg  communicatie/coördinatie

20 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Bespreking domeinen aan de hand van : Bespreking domeinen aan de hand van : EEN ANALYSE VAN DE HUIDIGE TOESTAND EEN ANALYSE VAN DE HUIDIGE TOESTAND REACTIES UIT ACTORENVERGADERINGEN (2005/2006) REACTIES UIT ACTORENVERGADERINGEN (2005/2006) STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN (2006) STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN (2006)

21 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout

22 Analyse huidige toestand uitgebreide werking SVK (50 woningen in beheer) – OCMW biedt sociale huisvesting aan lokaal Woonoverleg sinds 2001 (gemeente, OCMW, SHM, ROW, Woonaksent vzw … ) Huisvestingspremies via gemeente en OCMW samenwerking met 3 sociale bouwmaatschappijen werkzaam in de gemeente sociale dienst OCMW heeft ervaring opgebouwd met algemene woonvragen (know- how) afbakening bijzondere gebieden (voorkooprecht) diverse sociale woonprojecten lopende (De Linde, Collegestraat, Nieuwstraat)

23 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Wat onthouden we uit de actorenvergadering ‘huisvesting’ ? huur- en grondprijzen volgen spectaculair de nationale trend huur- en grondprijzen volgen spectaculair de nationale trend Buggenhout scoort qua sociale huisvesting lager dan Buggenhout scoort qua sociale huisvesting lager dan Provinciaal gemiddelde (1,78 % t.o.v. 5, 90%) gebrek aan woningen aangepast aan personen met een gebrek aan woningen aangepast aan personen met eenhandicap nood aan sociale bouwgronden nood aan sociale bouwgronden nood aan gemeentelijke huursubsidie voor kansengroepen nood aan gemeentelijke huursubsidie voor kansengroepen uitbouw samenwerking met huurdersbond uitbouw samenwerking met huurdersbond samenwerking met LOGO nodig i.v.m. gezond wonen (v.b. algemene infomomenten via de Welzijnsraad ) samenwerking met LOGO nodig i.v.m. gezond wonen (v.b. algemene infomomenten via de Welzijnsraad ) de nood aan een woonbeleidsplan blijkt groot de nood aan een woonbeleidsplan blijkt groot

24 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Strategische doelstelling 1 : een verdere inplanting van sociale woningbouw en het verder uitbouwen van de SVK -werking. een verdere inplanting van sociale woningbouw en het verder uitbouwen van de SVK -werking. Acties : zullen in 2007 verder worden uitgewerkt Strategische doelstelling 2 : De gemeente profileert zich uitdrukkelijk als de motor van het woonbeleid, aandacht voor het bewaken en verhogen van de kwaliteit van het woningbestand. De gemeente profileert zich uitdrukkelijk als de motor van het woonbeleid, aandacht voor het bewaken en verhogen van de kwaliteit van het woningbestand. Acties : zullen in 2007 verder worden uitgewerkt

25 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Strategische doelstelling 3 : de gemeentelijke dienstverlening rond wonen toegankelijker maken voor iedere burger de gemeentelijke dienstverlening rond wonen toegankelijker maken voor iedere burger Acties : zullen Acties : zullen in 2007 verder worden uitgewerkt in 2007 verder worden uitgewerkt

26 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout

27 Analyse huidige toestand sociale tewerkstellingen art 60 §7 in OCMW, gemeente, lokale VZW’s en privé-ondernemingen sociale tewerkstellingen art 60 §7 in OCMW, gemeente, lokale VZW’s en privé-ondernemingen Bestaande antenne lokale werkwinkel Dendermonde - Buggenhout Bestaande antenne lokale werkwinkel Dendermonde - Buggenhout PWA-dienstenchequeonderneming PWA-dienstenchequeonderneming Gemeentelijke samenwerking met Spoor 2 Gemeentelijke samenwerking met Spoor 2

28 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Wat onthouden we uit de actorenvergadering rond ‘tewerkstelling’ ? - samenwerking tussen VDAB, OCMW, PWA in de lokale werkwinkel moet beter kunnen - samenwerking tussen VDAB, OCMW, PWA in de lokale werkwinkel moet beter kunnen - in trajectbegeleiding OCMW zitten uitbreidingsmogelijkheden - in trajectbegeleiding OCMW zitten uitbreidingsmogelijkheden - Buggenhout is een gemeente met een laag werkloosheidscijfer - Buggenhout is een gemeente met een laag werkloosheidscijfer - de diverse actorengroepen op regelmatige basis samenbrengen bij de opmaak van het definitief LSB - de diverse actorengroepen op regelmatige basis samenbrengen bij de opmaak van het definitief LSB - Gemeente en OCMW leveren goede inspanningen op vlak van tewerkstelling - Gemeente en OCMW leveren goede inspanningen op vlak van tewerkstelling - Ontbijtsessies lokale privé-werkgevers organiseren - Ontbijtsessies lokale privé-werkgevers organiseren

29 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Strategische doelstelling 1 : Verhogen van de tewerkstellingskansen van kansengroepen in onze gemeente : OCMW-cliënten, laaggeschoolden, langdurig werklozen..) via artikel 60 § 7 Verhogen van de tewerkstellingskansen van kansengroepen in onze gemeente : OCMW-cliënten, laaggeschoolden, langdurig werklozen..) via artikel 60 § 7 Lokale overheid als werkgever Lokale overheid als werkgever Acties : zullen verder uitgewerkt worden in 2007 Acties : zullen verder uitgewerkt worden in 2007

30 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Strategische doelstelling 2 : bevorderen van samenwerking en netwerkvorming tussen tewerkstellingsactoren en het coördineren van een aangepast lokaal tewerkstellingsbeleid bevorderen van samenwerking en netwerkvorming tussen tewerkstellingsactoren en het coördineren van een aangepast lokaal tewerkstellingsbeleid Informatie verstrekken omtrent tewerkstellingsmaatregelen Informatie verstrekken omtrent tewerkstellingsmaatregelen Acties : zullen verder uitgewerkt worden in 2007

31 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Strategische doelstelling 3: Werken aan een KMO-vriendelijke gemeente via VESTA-project (Kamer van Koophandel) Werken aan een KMO-vriendelijke gemeente via VESTA-project (Kamer van Koophandel) Acties : zullen verder uitgewerkt worden in 2007

32 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout

33 Analyse huidige toestand  Algemene sociale dienstverlening via OCMW- sociale dienst - algemeen maatschappelijk werk ( leefloon, steun, ….) - algemeen maatschappelijk werk ( leefloon, steun, ….) - erkende dienst voor schuldbemiddeling - erkende dienst voor schuldbemiddeling - budgethulpverlening - budgethulpverlening - lokaal opvanginitiatief - lokaal opvanginitiatief - dienst rechtshulp - dienst rechtshulp - Lokale adviescommissie - Lokale adviescommissie - opladen budgetmeters - opladen budgetmeters

34 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout  Sociale dienstverlening via de gemeente : - Gemeentelijke huisvestingspremies - Gemeentelijke huisvestingspremies - Aanvraag en opvolging pensioendossiers - Aanvraag en opvolging pensioendossiers - Aanvragen en opvolgen dossiers tegemoetkoming personen met een handicap - Aanvragen en opvolgen dossiers tegemoetkoming personen met een handicap - Administratief opvolgen van dossiers vluchtelingen en doorverwijzing - Administratief opvolgen van dossiers vluchtelingen en doorverwijzing - Welzijnsraad - Welzijnsraad

35 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout  Sociale dienstverlening aangeboden door derden : - MPI Capelderij - vzw Eindelijk - MPI Capelderij - vzw Eindelijk - Revalidatiecentrum vzw - vzw Avalon - Revalidatiecentrum vzw - vzw Avalon - Blijdorp- BLO Claeverveldt - Blijdorp- BLO Claeverveldt - BUSO Spectrum - Ziekenzorg - BUSO Spectrum - Ziekenzorg - vakbonden - mutualiteiten - vakbonden - mutualiteiten - Thuisverplegingsdiensten - … - Thuisverplegingsdiensten - …

36 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout ALGEMEEN: Elke Buggenhoutenaar de kans geven om een menswaardig leven te leiden ( artikel 1 OCMW – wet ).

37 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Strategische doelstelling 1 : sociaal zwakkeren Bestendigen van de bestaande maatschappelijke/ openbare dienstverlening Bestendigen van de bestaande maatschappelijke/ openbare dienstverlening De verschillende doelgroepen zo efficiënt mogelijk trachten te bereiken en informeren over de bestaande dienstverlening. De verschillende doelgroepen zo efficiënt mogelijk trachten te bereiken en informeren over de bestaande dienstverlening. Acties : zullen verder worden uitgewerkt in 2007 Acties : zullen verder worden uitgewerkt in 2007

38 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Strategische doelstelling 2 : sociaal zwakkeren Er voor zorgen dat kansengroepen kunnen deelnemen aan culturele, toeristische, sport- en andere vrijetijdsactiviteiten/bestrijding van sociale uitsluiting. Er voor zorgen dat kansengroepen kunnen deelnemen aan culturele, toeristische, sport- en andere vrijetijdsactiviteiten/bestrijding van sociale uitsluiting. Acties : zullen verder worden uitgewerkt in 2007

39 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Strategische doelstelling 3 : sociaal zwakkeren Het OCMW zal de zorg en begeleiding in armoedegezinnen met een complexe problematiek aanpakken door de verschillende hulpverleners en de betrokken cliënten samen te brengen om de hulpacties op elkaar af te stemmen. Het OCMW zal de zorg en begeleiding in armoedegezinnen met een complexe problematiek aanpakken door de verschillende hulpverleners en de betrokken cliënten samen te brengen om de hulpacties op elkaar af te stemmen. Acties : zullen verder uitgewerkt worden in 2007 Acties : zullen verder uitgewerkt worden in 2007

40 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Wat onthouden we uit de actorenvergadering “zieken en personen met een handicap’’ ? - weinig OCMW ‘thuiszorg’ bij personen met een handicap  betere bekendmaking - alarmsystemen – dubbel aanbod OCMW en mutualiteit - vraag naar klusjesdienst - maatregelen voor de mantelzorg - mobiliteit blijft een probleem (mogelijkheden MMC ?) - dagverzorgingscentrum ? - promoten van vrijwilligerswerk (+ in kaart brengen ) - informatie omtrent gezondheid en gezonde levenswijze (LOGO) - toegankelijkheidsbureau inschakelen bij nieuwbouw en renovaties

41 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Strategische doelstelling 1 : zieken en personen met een handicap Strategische doelstelling 1 : zieken en personen met een handicap Betere toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening naar personen met een handicap (zowel wat betreft informatie als fysische toegankelijkheid) Acties : worden verder uitgewerkt in 2007

42 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Strategische doelstelling 2 : zieken en personen met een handicap Strategische doelstelling 2 : zieken en personen met een handicap Onderzoek naar nieuwe gemeentelijke initiatieven specifiek voor deze doelgroep Onderzoek naar nieuwe gemeentelijke initiatieven specifiek voor deze doelgroep Acties : worden verder uitgewerkt in 2007 Acties : worden verder uitgewerkt in 2007

43 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Wat onthouden we uit de actorenvergadering ‘asielzoekers’? meer aandacht voor vrijetijdsbesteding meer aandacht voor vrijetijdsbesteding Multicultureel feest “Buggenhout kleurt” moet bestendigd worden Multicultureel feest “Buggenhout kleurt” moet bestendigd worden adviesraden en scholen (netwerken ) rond asielzoekers betrekken bij begeleiding adviesraden en scholen (netwerken ) rond asielzoekers betrekken bij begeleiding gesmaakte initiatieven door de BIB ( v.b. internet …) gesmaakte initiatieven door de BIB ( v.b. internet …) meer gerichte info rond volgen van taalonderwijs meer gerichte info rond volgen van taalonderwijs

44 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Strategische doelstelling 1 : asielzoekers Strategische doelstelling 1 : asielzoekers De integratie van de toegewezen asielzoekers bevorderen De integratie van de toegewezen asielzoekers bevorderen Acties : zullen verder uitgewerkt worden in 2007 Acties : zullen verder uitgewerkt worden in 2007 Strategische doelstelling 2 : asielzoekers Strategische doelstelling 2 : asielzoekers Verhogen van tewerkstellingsgraad waar mogelijk Verhogen van tewerkstellingsgraad waar mogelijk Acties : zullen verder uitgewerkt worden in 2007 Acties : zullen verder uitgewerkt worden in 2007

45 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout

46 Analyse huidige toestand Thuiszorgdiensten via het OCMW : poetsdienst, warme maaltijden aan huis, personenalarmsysteem Thuiszorgdiensten via het OCMW : poetsdienst, warme maaltijden aan huis, personenalarmsysteem Seniorenraad Seniorenraad Seniorenconsulente Seniorenconsulente Rustoord Herfstdroom Rustoord Herfstdroom Rustoord Heymeulen Rustoord Heymeulen Bejaardenwoningen en bejaardenflats Bejaardenwoningen en bejaardenflats Indicatiestelling i.f.v. zorgverzekeringdossiers Indicatiestelling i.f.v. zorgverzekeringdossiers

47 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Wat onthouden we uit de actorenvergadering ouderenzorg (senioren) ? constante = dalend ledenaantal seniorenbonden constante = dalend ledenaantal seniorenbonden senior is langer mobiel en actief senior is langer mobiel en actief seniorenbonden moeten meer aandacht geven aan activiteiten voor de ‘jonge‘, actieve senior seniorenbonden moeten meer aandacht geven aan activiteiten voor de ‘jonge‘, actieve senior te weinig info rond senioren  3x /jaar apart infoblad te weinig info rond senioren  3x /jaar apart infoblad nood aan dagopvang voor bejaarden ? nood aan dagopvang voor bejaarden ? betrekken LOGO om algemene gezondheid te promoten betrekken LOGO om algemene gezondheid te promoten vraag naar klusjesdienst vraag naar klusjesdienst alarmsystemen : taak van OCMW (cfr mutualiteiten) ? alarmsystemen : taak van OCMW (cfr mutualiteiten) ? aanzet tot promoten van vrijwilligerswerk aanzet tot promoten van vrijwilligerswerk Te weinig communicatie tussen de bonden Te weinig communicatie tussen de bonden

48 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Strategische doelstelling 1 : Strategische doelstelling 1 : Senioren zo lang mogelijk thuis laten wonen door het aanbieden van permanente en kwalitatieve thuiszorg. Senioren zo lang mogelijk thuis laten wonen door het aanbieden van permanente en kwalitatieve thuiszorg. Acties : zullen verder uitgewerkt worden in 2007 Acties : zullen verder uitgewerkt worden in 2007

49 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Strategische doelstelling 2: Strategische doelstelling 2: Senioren optimaal informeren over de bestaande dienstverlening die betrekking heeft op hun levenssfeer Senioren optimaal informeren over de bestaande dienstverlening die betrekking heeft op hun levenssfeer Acties : zullen verder uitgewerkt worden in 2007 Strategische doelstelling 3: Strategische doelstelling 3: Het verhogen van de sociale en culturele betrokkenheid van senioren Het verhogen van de sociale en culturele betrokkenheid van senioren Acties : zullen verder uitgewerkt worden in 2007

50 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout

51 Analyse huidige toestand kinderdagverblijf ‘t Pagadderken kinderdagverblijf ‘t Pagadderken Dienst opvanggezinnen Dienst opvanggezinnen Buitenschoolse kinderopvang binnen de gemeente Buitenschoolse kinderopvang binnen de gemeente algemene sociale dienstverlening naar kinderen uit kansarme milieus algemene sociale dienstverlening naar kinderen uit kansarme milieus verplichte tewerkstelling -25j art 60§ 7 ( leefloon) verplichte tewerkstelling -25j art 60§ 7 ( leefloon)

52 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Wat onthouden we uit actorenvergadering gezinszorg ? probleem kinderopvang tijdens ‘moeilijke uren‘ (ploegen, nachtarbeid) probleem kinderopvang tijdens ‘moeilijke uren‘ (ploegen, nachtarbeid) probleem bij opvang kinderen met handicap - personeel IBO heeft geen gespecialiseerde opleiding probleem bij opvang kinderen met handicap - personeel IBO heeft geen gespecialiseerde opleiding culturele participatiecheques kansarme gezinnen te weinig gekend culturele participatiecheques kansarme gezinnen te weinig gekend de gemeente zou acties moeten ondernemen in het kader van algemene gezondheid ( LOGO ) de gemeente zou acties moeten ondernemen in het kader van algemene gezondheid ( LOGO ) vraag naar inventarisatie van alle hulporganisaties die werken met het gezin ( - 18 j ) – bundelen ? Verdelen via gezinsbond ? vraag naar inventarisatie van alle hulporganisaties die werken met het gezin ( - 18 j ) – bundelen ? Verdelen via gezinsbond ? een groot probleem is het gebrek aan opvang voor 12 + (adolescenten) een groot probleem is het gebrek aan opvang voor 12 + (adolescenten)

53 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Strategische doelstelling 1 : Strategische doelstelling 1 : Uitbreiding opvangmogelijkheden voor kinderen met een speciale zorgbehoefte ( fysische of psychologische zorgen) Uitbreiding opvangmogelijkheden voor kinderen met een speciale zorgbehoefte ( fysische of psychologische zorgen) Acties : zullen verder worden uitgewerkt in 2007 Acties : zullen verder worden uitgewerkt in 2007 Strategische doelstelling 2 : Strategische doelstelling 2 : opvang van 12-tot 15-jarigen opvang van 12-tot 15-jarigen Acties : zullen verder worden uitgewerkt in 2007 Acties : zullen verder worden uitgewerkt in 2007

54 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout RESULTATEN op korte en lange termijn RESULTATEN op korte en lange termijn Strategische en operationele plannen  concrete acties  2007 Strategische en operationele plannen  concrete acties  2007 Opstellen meerjarenplan 2008 – 2013 Opstellen meerjarenplan 2008 – 2013

55 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Opmerkingen, vragen, suggesties ?

56 LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout CONTACTPERSOON LSB: Natalie Cantaert Personeelsdienst Gemeente 052/ 33 95 48 Natalie.cantaert@buggenhout.be


Download ppt "LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN Buggenhout Voorstelling Lokaal Sociaal Beleidsplan Woensdag 6 december 2006, De Pit Buggenhout."

Verwante presentaties


Ads door Google