De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JURIDISCHE ACTUA april 2016. INHOUD ALGEMENE INFO – Taks shift Verlaging werkgeversbijdrage SZ Doelgroepvermindering eerste aanwervingen – Loon : einde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JURIDISCHE ACTUA april 2016. INHOUD ALGEMENE INFO – Taks shift Verlaging werkgeversbijdrage SZ Doelgroepvermindering eerste aanwervingen – Loon : einde."— Transcript van de presentatie:

1 JURIDISCHE ACTUA april 2016

2 INHOUD ALGEMENE INFO – Taks shift Verlaging werkgeversbijdrage SZ Doelgroepvermindering eerste aanwervingen – Loon : einde indexsprong in zicht – Ziekteverzekering : nieuw document – Varia FPD Werkgelegenheidsplan 45+ Voordeel in natura : woonst

3 INHOUD SECTOR NIEUWS – PC 124 – PC 144 – PC 145 – PC 209 – PC 302 – PC 341

4 Tax shift

5 Algemene werkgeversbijdrage – cat. 1 (profit)

6 Tax shift Algemene werkgeversbijdrage cat. 2 (Sociale maribel behalve PC 318 en PC 327) Tijdstip vanafBijdrage cat. 2 01/01/201532,40 % 01/04/201632,40 % 01/01/201732,40 % 01/01/201832,40 %

7 Tax shift Algemene werkgeversbijdrage cat. 3 – valide WN (PC 327 beschutte werkplaatsen)

8 Tax shift Algemene werkgeversbijdrage cat. 3 – mindervalide WN (PC 327 beschutte werkplaatsen)

9 Tax shift Structurele RSZ-vermindering vf 01/04/2016

10 DGV eerste aanwervingen Wijzigingen vanaf 01/01/2016 – Eerste aanwerving : volledige vrijstelling van de gewone basis bijdrage voor de volledige duur van de tewerkstelling – Versterking vermindering 2 de tot 5 de WN – Nieuw : DGV bij aanwerving 6 de werknemer

11 DGV eerste aanwervingen Toepassingsgebied werkgever – Nieuwe werkgever Nooit onderworpen geweest aan RSZ voor tewerkstelling WN Sedert ten minste 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienstneming voorafgaan, niet meer onderworpen geweest zijn aan RSZ voor tewerkstelling WN Geen rekening houden met : » Leer-, stage- en opleidingsovereenkomsten » Dienstboden » Jongeren tot 31/12 van het jaar dat zij 18 worden » Gelegenheidsarbeiders land- en tuinbouw » Alle niet-RSZ onderworpenen (vb. studenten met solidariteitsbijdrage, vrijwilligers, ….)

12 DGV eerste aanwervingen Toepassingsgebied werkgever Let op! Een flexi-jobwerknemer telt wel mee en opent in principe het recht (dit is belangrijk om te weten vanaf wanneer de periode van 20 kwartalen begint te lopen en om te bepalen of het recht op een 1 ste, respectievelijk 2 de, 3 de.... werknemer al werd geopend), maar omdat zij geen gewone werkgevers- bijdragen betalen kan er niets verminderd worden voor zulk een tewerkstelling. (website : www.socialsecurity.be)www.socialsecurity.be Moet gaan om een extra aanwerving t.o.v. de TBE (niet voor de vervanging van een WN binnen éénzelfde TBE)

13 DGV eerste aanwervingen Toepassingsgebied werkgever Criteria technische bedrijfseenheid : Twee (of meerdere) juridische entiteiten verbonden zijn door minstens één gemeenschappelijke persoon En deze juridische entiteiten een gemeenschappelijke socio-economische basis hebben : – Plaats : wanneer de gebouwen waar de activiteiten worden uitgeoefend op dezelfde plaats of in elkaars nabijheid liggen; – Activiteiten : gaat het om verwante en/of aanvullende activiteiten; – Bedrijfsmateriaal : geheel of gedeeltelijk hetzelfde; – Zelfde cliënteel; – ….

14 DGV eerste aanwervingen Toepassingsgebied werknemer – Eerste 6 werknemers – Geen specifieke voorwaarden – Niet persoonsgebonden – Onderworpen aan RSZ Geen rekening houden met : » Leer-, stage- en opleidingsovereenkomsten » Dienstboden » Jongeren tot 31/12 van het jaar dat zij 18 worden » Gelegenheidsarbeiders land- en tuinbouw » Alle niet-RSZ onderworpenen (vb. studenten met solidariteitsbijdrage, vrijwilligers, ….

15 DGV eerste aanwervingen DGV nieuwe werkgever - eerste werknemer – Nooit onderworpen geweest aan RSZ voor tewerkstelling WN OF – Sedert ten minste 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienstneming voorafgaan, niet meer onderworpen geweest zijn aan RSZ voor tewerkstelling WN

16 DGV eerste aanwervingen DGV nieuwe werkgever – tweede werknemer – Op dag aanwerving 1 RSZ-onderworpen werknemer in dienst En – In de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving, is er nooit méér dan 1 RSZ-onderworpen werknemer tegelijk in dienst geweest.

17 DGV eerste aanwervingen DGV nieuwe werkgever – derde, vierde, vijfde en zesde werknemer – Op dag aanwerving twee, drie, vier of vijf RSZ- onderworpen werknemers in dienst En – In de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving, zijn er nooit méér dan twee, drie, vier of vijf RSZ-onderworpen werknemer tegelijk in dienst geweest.

18 DGV eerste aanwervingen Doelgroepvermindering eerste aanwerving Doelgroepvermindering eerste aanwerving vanaf 01/01/2016 Kwartaal 1 tot 5Kwartaal 6 tot 9Kwartaal 10 tot 13totaal 1 ste WNVolledige vrijstelling basis werkgeversbijdragen 2 de WN1.550 €1.050 €450 €13.750 € 3 de WN1.050 €450 € 8.850 € 4 de WN1.050 €450 €7.050 € 5 de WN1.000 €400 €6.600 € 6 de WN1.000 €400 €6.600 €

19 DGV eerste aanwervingen Volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen voor eerste aanwerving o ‘nieuwe’ werkgever met 1 e aanwerving vanaf 1/1/2016 o nagenoeg volledige vrijstelling van (basis) werkgeversbijdragen o gedurende volledige tewerkstellingsperiode o tewerkstellingen die aanvangen tussen 1/1/2016 en 31/12/2020 Wat er nog verschuldigd blijft aan werkgeversbijdragen is afhankelijk van: o arbeider of bediende o grootte en aard onderneming (met of zonder handels- of industrieel doel). o eventueel extra sectorale bijdragen

20 DGV eerste aanwervingen Wat met aanwervingen gerealiseerd vóór 2015? o Geen wijziging in bedragen o Toen voorziene duurtijd blijft gelden Tussenkomst administratiekosten eerste werknemer o Geen wijziging (36,45 EUR/kwartaal) voor KW van DGV 1 e WN Vermindering niet persoonsgebonden o Elk kwartaal vrije keuze voor welke WN DGV

21 DGV eerste aanwervingen Wat met eerste aanwerving in 2015? o Volledige vrijstelling basis werkgeversbijdrage voor de nog resterende kwartalen vanaf 01/01/2016 Tussenkomst administratiekosten eerste werknemer o Geen wijziging (36,45 EUR/kwartaal) voor KW van DGV 1 e WN Vermindering niet persoonsgebonden o Elk kwartaal vrije keuze voor welke WN DGV

22 DGV eerste aanwervingen Cijfer Voorbeeld WN komt in dienst op 01/04/2015 als 1 ste werknemer Recht op DGV 1 ste WN (13 KW in een termijn van 20 KW) vanaf 2 de KW 2015 In 2015 DGV in 2de, 3de en 4de kwartaal 2015 Vanaf 2016 o Volledige vrijstelling BASIS werkgeversbijdragen o Voor de resterende kwartalen : 10 kwartalen (13 KW – 3 KW in 2015) Niet onbeperkt !!

23 DGV eerste aanwervingen Wat met lopende verminderingen voor tweede tot vijfde wn in 2015? o verhoogde verminderingsbijdragen vanaf 01/01/2016; o Enkel voor werknemers die in dienst kwamen in 2015; o Enkel resterend aantal KW recht vóór 01/01/2016,

24 DGV eerste aanwervingen Vanaf 01/01/2016 DGV zesde wn o nieuwe DGV zesde wn o bedragen en periode identiek voor een vijfde en zesde wn Let op! DGV enkel indien 6 de wn ten vroegste start vanaf 01/01/2016

25 Loon : einde indexsprong in zicht

26 Einde indexsprong in zicht Prognose Stop indexblokkering per 01/05/2016 Systemen vast tijdstip (variabel coëfficiënt) – Vb. PC 124 : op kwartaalbasis : index op 01/07/2016 Systemen vast coëfficiënt (variabel tijdstip) – Vb. PC 314 : mogelijks 2 % index op 01/05/2016 – Vb. overheid : mogelijks index 2% juni of juli 2016 Aanpassing sociale uitkeringen (WLH, KB, …) + barema’s non-profit sector.

27 ziekteverzekering Nieuw aangifteformulier arbeidsongeschiktheid ‘vertrouwelijk’ – Wat is er veranderd ? De dokter is verplicht om de waarschijnlijke einddatum van de arbeidsongeschiktheid te vermelden; De WN moet zelf bijkomende info invullen over zijn huidig beroep.

28 ziekteverzekering Wat bij verlenging? – Nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid – Aanduiding verlenging op formulier – Binnen de 48 uur bezorgen mutualiteit.

29 Varia RPV en PDOS vormen voortaan de Federale Pensioendienst, kortweg FPD of de Pensioendienst

30 Werkgelegenheidsplan 45-plussers

31 Wettelijke basis : CAO 104 Sedert : 2013 Wie : alle ondernemingen met meer dan 20 WNs Doel : behoud of verhogen werkgelegenheid 45+

32 Werkgelegenheidsplan 45-plussers Alle ondernemingen met meer dan 20 WNs : – Foto op eerste werkdag van het kalenderjaar (2013) – Tellen in voltijdse equivalenten – Werknemers (dimona) + uitzendkrachten – Telling geldt voor 4 jaar – Kijken naar TBE

33 Werkgelegenheidsplan 45-plussers Verplichting : – Opstellen werkgelegenheidsplan Ofwel jaarlijks + evaluatie vorig kalenderjaar Ofwel over meerdere jaren + evaluatie vorig kalenderjaar – Informatieplicht Wnvertegenwoordiging OR VA CPBW WN’s – Bewaring : 5 jaar

34 Voordeel in natura : woonst Wat bij schorsing arbeidsovereenkomst ? – Standpunt RSZ : geen bijdragen verschuldigd tijdens periode van schorsing zolang de WN geniet van een uitkering ten laste van één van de takken van de sociale zekerheid vb. vakantie, ziekte, …..

35 SECTORNIEUWS

36 PC 124 Uitbetaling vakantiegeld 2016 Op 23/06/2016 wordt het vakantiegeld van de WNs uit de bouwsector per bankoverschrijving uitbetaald.

37 PC 124 Uitbetaling vakantiegeld 2016 Bankrekeningnummer WN : gewijzigd of niet gekend bij verlofkas Bouw -WN kan met zijn elektronische ID-card via de site www.socialsecurity.be zijn bankrekeningnummer invoerenwww.socialsecurity.be OFWEL -Het officieel formulier (op te vragen bij de verlofkas Bouw) ingevuld en ondertekend door WN en ondertekend en afgestempeld door de bank te bezorgen aan de verlofkas uiterlijk tegen 31 mei 2016. (Alleen originele formulieren worden aanvaard – GEEN fax of mail)

38 PC 144 CAO 04/02/2016 Toekenning jaarlijkse forfaitaire premie – Referteperiode : 01/07 vorig kalenderjaar tem 30/06 huidig kalenderjaar – Voltijdse tewerkstelling : bruto 55 euro – Deeltijdse tewerkstelling : pro rata – Tijdstip betaling : 01/07 – Omzetting kan in een gelijkwaardig voordeel mits afsluiten van een CAO, neergelegd uiterlijk op 01/05 van het lopende jaar en met kopie aan de Voorzitter van het PC. vb. verhoging werkgeversaandeel MC’s met 0,50 euro per dag

39 PC 144 Geen volledige referteperiode : - Berekening premie pro rata - Elk begonnen maand telt als 1/12 de Bij uitdiensttreding : - Be rekening en betaling premie met de laatste loonberekening

40 PC 144 Forfaitaire premie gelegenheidswerknemers -Referteperiode : 01/01 tem 31/12 van hetzelfde kalenderjaar -Minstens 25 dagen aangegeven op de landbouwkaart bij één of meerdere ondernemingen van PC 144 : 5 € -De uitbetaling gebeurt uiterlijk met de loonberekening van de maand waarin de 25 dagen bereikt zijn

41 PC 144 Vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid -Wie ? : werkgever betaalt -Wanneer ? : na afloop van periode gewaarborgd week- of maandloon per dag arbeidsongeschiktheid wegens ziekte -Welk bedrag ? : 4,96 euro gedurende 6 dagen/week (ook voor deeltijdse werknemers gedurende 6 dagen/week) -Hoelang ? : -Bij 1 jaar dienst : 4 weken -Bij 5 jaar dienst : 13 weken -Bij 10 jaar dienst : 26 weken

42 PC 144 Vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid Terugbetaling mogelijk -Hoe ? : WG levert bewijs van betaling + aanvraagformulier te bekomen bij het Fonds -volledige terugbetaling van het Waarborg- en Sociaal Fonds aan werkgever (controle aan de hand van de Dmfa-aangifte)

43 PC 145 CAO 04/02/2016 Toekenning jaarlijkse forfaitaire premie – Referteperiode : 01/07 vorig kalenderjaar tem 30/06 huidig kalenderjaar – Voltijdse tewerkstelling : bruto 55 euro – Deeltijdse tewerkstelling : pro rata – Tijdstip betaling : 01/07 – Omzetting kan in een ander gelijkwaardig voordeel mits afsluiten van een CAO, neergelegd uiterlijk op 01/05 van het lopende jaar en met kopie aan de Voorzitter van het PC. vb. verhoging werkgeversaandeel MC’s met 0,50 euro per dag

44 PC 145 Geen volledige referteperiode : - Berekening premie pro rata - Elk begonnen maand telt als 1/12 de Bij uitdiensttreding : - Be rekening en betaling premie met de laatste loonberekening

45 PC 145 Forfaitaire premie gelegenheidswerknemers -Referteperiode : 01/01 tem 31/12 van hetzelfde kalenderjaar -Minstens 50 dagen aangegeven op de tuinbouwkaart bij één of meerdere ondernemingen van PC 145 : 10 € -De uitbetaling gebeurt uiterlijk met de loonberekening van de maand waarin de 50 dagen bereikt zijn -NIET voor PC 145.04

46 PC 209 CAO van 07/12/2015 geldig van 01/01/2016 voor onbepaalde duur Voor wie? – WG : enkel voor de ondernemingen zonder syndicale afvaardiging. – WN : arbeidsongeschikt

47 PC 209 Arbeidsongeschikte werknemer moet beschikbaar zijn voor het bezoek van een controlearts tijdens de tweede en derde werkdag en dit van 09u30 tot 13u30. Werknemer niet aanwezig : verlies gewaarborgd loon tenzij een wettige reden voor zijn afwezigheid vb. afspraak bij de dokter

48 PC 209 CAO van 11/01/2016 geldig van 01/01/2016 voor onbepaalde duur – Gewaarborgd minimum maandwedde Elke bediende recht op minimum 1585,99 €/mnd Voor de bedienden uit de provincies Antwerpen en Limburg bedraagt deze gewaarborgde minimum maandwedde 1632,19 €/mnd Ter info : jaarlijks geïndexeerd op 01 juli

49 PC 302 Stand van zaken – Overuren – EP – Flexi-vakantie – GKS

50 PC 302 Overuren – Bruto-netto overuren : wettelijke basis Het ACV beweert dat de wet van 16/11/2015 (gedeeltelijk) op het vlak van overuren niet kan worden toegepast aangezien de juridische basis niet langer bestaat. Voortaan kunnen werknemers nog maar 91 uur per jaar niet opnemen (ipv 300 uur). Het ACV besluit dat sinds 01/01/2016 de niet-opgenomen overuren bruto- netto kunnen uitbetaald worden, met overloon en dit voor maximaal 91 uur (of 130 uur) per jaar. – Bruto-netto overuren : flexijobs Fod WASO en TSW hebben geoordeeld dat bijbetaling van overuren gepresteerd door een flexijob-wn de basis flexiloon + vakantiegeld moet genomen worden, maar dat er verder geen RSZ en BV verschuldigd is. Beide vragen zijn voorgelegd aan kabinet Tommelein en Horeca Vlaanderen

51 PC 302 Eindejaarspremie – Algemene regel : EP is pas verschuldigd na een onafgebroken periode van 2 maanden AO. – Tewerkstelling flexi-job Indien minder dan 2 maanden : geen EP verschuldigd Indien 2 maanden of meer : EP verschuldigd. – Voorafbetaling EP Nog steeds wachtend op antwoord van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca

52 PC 302 Flexi-vakantie – Er is nog steeds geen duidelijkheid ivm vergoedbaarheid en verrekening. – Het beloofde KB laat op zich wachten.

53 PC 302 Geregistreerd kassasysteem (GKS) – De regering heeft aangekondigd dat er in de wetgeving voorzien zal worden dat Horecazaken met een jaaromzet uit maaltijden van minder dan 25.000 euro vrijgesteld zullen blijven van het verplicht gebruik van de geregistreerde kassa.

54 PC 341 CAO 25/02/2016 voor onbepaalde duur Vanaf juni wordt er jaarlijks ecocheques toegekend. – Voltijdse tewerkstelling : 250 € – Deeltijdse tewerkstelling : Vanaf 4/5 van een voltijdse tewerkstelling : 250 € Vanaf 3/5 van een voltijdse tewerkstelling : 200 € Vanaf 1/2 van een voltijdse tewerkstelling : 150 € Minder dan 1/2 van een voltijdse tewerkstelling : 100 €

55 PC 341 – Referteperiode : 01/06 voorgaande kalenderjaar tem 31/05 lopende kalenderjaar – Gelijkstelling :  Dagen waarvoor betrokken WN loon heeft ontvangen  Dagen moederschapsverlof  Dagen vakantie  Dagen jeugdvakantie  Dagen seniorenvakantie  Dagen gedekt door gewaarborgd loon ziekte

56 PC 341 – Onvolledige referteperiode :  Pro rata berekening volgens vermelde schijven – Omzetting kan in een gelijkwaardig voordeel :  Voor de referteperiode 06/2015 tem 05/2016 dient dit te gebeuren vóór 01/04/2016.  Voor alle volgende referteperiodes dient de WG 2-jaarlijks deze keuze te maken vóór 30 oktober in het eerste jaar van de betrokken referteperiode. Voor 30/10/2016 kan dus de keuze tot omzetting genomen worden voor de periodes 01/06/2016 - 31/05/2017 en 01/06/2017 – 31/05/2018.  Voor nieuwe ondernemingen : vóór 31/05 van het jaar waarin ze de eerste uitbetaling ecocheques doen.

57 PC 341 Omzetting in een gelijkwaardig voordeel : – In onderneming met syndicale vertegenwoordiging  Via schriftelijk akkoord – In onderneming zonder syndicale vertegenwoordiging  Via voorafgaandelijke schriftelijke informatie door de werkgever aan de werknemers.


Download ppt "JURIDISCHE ACTUA april 2016. INHOUD ALGEMENE INFO – Taks shift Verlaging werkgeversbijdrage SZ Doelgroepvermindering eerste aanwervingen – Loon : einde."

Verwante presentaties


Ads door Google