De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Transitie jeugdzorg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking Presentatie gemeenten regio Zuidoost Brabant 10 juni 2011 Jeannette.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Transitie jeugdzorg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking Presentatie gemeenten regio Zuidoost Brabant 10 juni 2011 Jeannette."— Transcript van de presentatie:

1 1 Transitie jeugdzorg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking Presentatie gemeenten regio Zuidoost Brabant 10 juni 2011 Jeannette van den Tillaart Mariet Geurts

2 2 Transitie jeugdzorg Missie MEE MEE biedt ondersteuning aan jongeren met een beperking om hen in staat te stellen gewoon mee te doen. Individuele diensten Maatschappelijke taken MEE in het eerste compartiment van de nieuwe jeugdzorg.

3 3 Transitie jeugdzorg Jongeren met een licht verstandelijke beperking IQ 50 – 70licht verstandelijk beperkt (ref. leeftijd 6-12 jaar) IQ 70 – 85zwakbegaafd (ref. leeftijd 12-14 jaar) LVB volgens SCP: IQ tussen 50-85, beperkt sociaal aanpassingsvermogen en blijvende behoefte aan ondersteuning 2,5% van de bevolking IQ tussen 50-70 12,5% van de bevolking IQ tussen 70-85

4 4 Transitie jeugdzorg Kenmerken licht verstandelijk beperkten en zwakbegaafden Zorgmijders; (zelf)overschatting en overvraging; Hebben weinig inzicht in oorzaak en gevolg; Onvermogen om zich in te leven in anderen, gericht op eigen behoefte (weinig vrienden); Korte maar intense emotiebeleving, paniekreacties; Laten zich gemakkelijk beïnvloeden, vertonen sociaal wenselijk gedrag; gokken naar het goede antwoord; Geven snel op; ‘Het lukt toch niet’.

5 5 Transitie jeugdzorg Het beroep op niet-geïndiceerde voorzieningen (welzijnswerk, MEE, de WMO, WWnV) neemt toe Alle mensen die nu extramurale (begeleiding en dagbesteding) AWBZ-zorg ontvangen; ‘IQ knip’ bij IQ 70; boven de 70 geen toegang tot AWBZ-zorg; Mensen die nu een Wajong-uitkering ontvangen en/of aangewezen zijn op Wsw; Alle jeugdigen met een IQ van 50-85; Leerlingen binnen passend onderwijs (zorg/onderwijs).

6 6 Transitie jeugdzorg Wat doet MEE voor jeugdigen met een beperking en direct betrokkenen 1. Investeren in preventie Informatie, advisering en signalering; Ondersteuning bij het accepteren van en omgaan met de beperking; Voorlichting en deskundigheidsbevordering; Integrale beeldvorming; onderzoek en diagnostiek, Vroeghulp, geïntegreerde kinderopvang; SMW (speciaal) onderwijs.

7 7 Transitie jeugdzorg Wat doet MEE voor jeugdigen met een beperking en direct betrokkenen 2. Trajectondersteuning gericht op participatie (Kortdurende) begeleiding binnen langdurig traject; Beschikbaar/outreachend gericht op tansitiemomenten; Opbouw van- en ondersteuning aan sociaal netwerk. Het organiseren van informele- en formele zorg; Schoolkeuze, schoolverlating richting arbeid; Organiseren van vrijetijdsbesteding; samenwerking met reguliere clubs en voorzieningen in de wijk; Het aangaan van relaties, vriendschappen; Kennis van de sociale kaart, wet- en regelgeving.

8 8 Transitie jeugdzorg Wat doet MEE voor jeugdigen met een beperking en direct betrokkenen 3. Toerusting Versterken gezin; ondersteunen opvoedingsvaardigheden en ontwikkelingsstimulering Speelgroep, opvoedcursussen, Triple P, Kleine stapjes, videobegeleiding, Natuurlijk netwerk, Brusjes Versterken kind/jongere KLIK MEE, Maatjes, Gevaarlijke liefde, Cash, The Chill, Bromfietsrijbewijs, Ken je kracht, seksuele voorlichting op praktijkonderwijs

9 9 Transitie jeugdzorg Wat biedt MEE in samenwerking met andere partners Voorbeelden samenwerkingsverbanden MEE als coördinator: Vroeghulp Zuidoost Brabant Samenwerkingsverband autisme Regionaal netwerk VZ-GGZ NAH-netwerk ZO-Brabant Crisisbemiddeling VG sector Netwerken voor arbeidsintegratie Netwerken vrije tijd en vorming MEE als participant: Forensisch psychiatrisch netwerk Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Beter Beschermd Raak Veiligheidshuis Samenwerkingsverbanden: Centra voor Jeugd en Gezin Bureau Jeugdzorg Novadic-Kentron (L)VB-instellingen GGZ

10 10 Transitie jeugdzorg Kwantitatief beeld van MEE Zuidoost Brabant (1) Totaal aantal nieuwe cliënten t/m 23 jaar in 2010947 Totaal aantal actieve cliënten t/m 23 jaar in 20104.063 Totaal aantal actieve cliënten t/m 23 jaar afgelopen 5 jaar7.302 Totaal aantal ingeschreven cliënten; afgelopen 5 jaar12.384

11 11 Transitie jeugdzorg Kwantitatief beeld van MEE Zuidoost Brabant (2) Individuele diensten € 10.000.000,- Hiervoor worden 6100 cliënten per jaar bediend. Gemiddeld € 1.760,- per cliënt, 22 uren per jaar. Maatschappelijke taken€ 2.000.000,- Collectieve voorlichting, wooninitiatieven, netwerken. Plustaken€ 1.000.000,- Informele zorg, GJVW, SMW, coördinatie netwerken.

12 12 Transitie jeugdzorg Ontwikkelingen MEE Zuidoost Brabant Landelijke vereniging met 22 organisaties, financiering vanuit AWBZ; Discussie landelijke financiering versus WMO; Komende jaren forse krimp MEE Zuidoost Brabant; Landelijk 1,5%, risico MEE Zuidoost Brabant tot 6% per jaar.

13 13 Transitie jeugdzorg Kansen Versterking jeugdzorg vanuit eerste compartiment voor jeugdigen met een beperking; Intensivering van trajectondersteuning / levensloopbegeleiding; Sterke verbinding tweede en derde compartiment door coördinatie van netwerken, met name Vroeghulp; Sterke verbinding met netwerk arbeid; Deskundigheidsbevordering professionals; Versterking samenwerking eerstelijns- en welzijnsvoorzieningen.

14 14 Transitie jeugdzorg Bedreigingen Krimp waardoor gesneden moet worden in de dienstverlening; Discussie over doelgroep van MEE, mogelijke afgrenzing boven IQ 70.

15 15 Transitie jeugdzorg Ondersteuning bij leven met een beperking www.meezuidoostbrabant.nl info@meezuidoostbrabant.nl Postbus 44015 5604 LA Eindhoven Locatie Eindhoven | De Kempen Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre 040 214 04 04 Locatie Helmond Baroniehof 169a Helmond 0492 32 80 00


Download ppt "1 Transitie jeugdzorg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking Presentatie gemeenten regio Zuidoost Brabant 10 juni 2011 Jeannette."

Verwante presentaties


Ads door Google