De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET DOUANEWETBOEK VAN DE UNIE Welke wijzigingen? MAART 2016 Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van België Opgesteld door Joëlle Delvaux.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET DOUANEWETBOEK VAN DE UNIE Welke wijzigingen? MAART 2016 Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van België Opgesteld door Joëlle Delvaux."— Transcript van de presentatie:

1 HET DOUANEWETBOEK VAN DE UNIE Welke wijzigingen? MAART 2016 Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van België Opgesteld door Joëlle Delvaux 1 AA Douane & Accijnzen

2 1 Wetboek: 4 verordeningen 2 AA Douane & Accijnzen Voor mei 2016 Het Communautair Douanewetboek Verordening (EEG) 2913/92 De Uitvoeringsbepalingen van het Wetboek (CTW) Verordening (EEG)2454/93 Na 1 mei 2016 Het Douanewetboek van de Unie Verordening (EU) 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 De gedelegeerde Verordening van het UCC Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 De Uitvoeringsverordening van het UCC Verordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 De gedelegeerde Verordening van de Overgangsmaatregelen Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 17 december 2015

3 Nieuwe terminologie 3 AA Douane & Accijnzen Een detail ? Neen want belangrijk om dezelfde taal met douaniers te spreken! “Europese Gemeenschap” wordt “Europese Unie” “Communautaire of niet-communautaire goederen” worden “Uniegoederen of Niet- Uniegoederen” “Economische douaneregelingen” worden “Bijzondere regelingen” “AEO-certificaat” wordt “AEO-vergunning” “Grensoverschrijdende vergunning” wordt “Vergunning betreffende meerdere Lidstaten« Enz. Wees gerust : een douaneaangifte blijft een douaneaangifte!

4 Berekeningsgrondslagen van de rechten 4 AA Douane & Accijnzen Nomenclatuur en Douanetarief ongewijzigd Bijzondere bestemming valt buiten Tarief (zie regelingen) BTI wordt ook bindend voor de houder van de BTI Niet-preferentiële oorsprong: nieuwe lijsten met regels Preferentiële oorsprong: invoering van het REX-systeem voor de geregistreerde exporteurs binnen het kader van het systeem van veralgemeende preferenties Berekening van de douanewaarde: indien toepassing van de transactionele waarde: waarde van de goederen verkocht bij uitvoer met als bestemming de EU, maar rekening houden met het moment van binnenbrengen in de EU…

5 Doaunewaarde / Zekerheidstelling 5 AA Douane & Accijnzen Douanewaarde bij opeenvolgende verkopen: houden in rekening met de verkoop welke plaatsvond net voor het binnenbrengen in het douanegebied van de EU en die voldoet aan de criteria voor verkoop voor uitvoer met de EU als bestemming. Royalties en licentierechten: bijkomende of opgeheven voorwaarden afhankelijk van het geval. Zekerheidstelling: in principe verplicht voor elke regeling (ontheffing of vermindering mogelijk indien voldaan aan voorwaarden). Zekerheidstelling kan globaal zijn om meerdere operaties/aangiften/regelingen bij in- of uitvoer te dekken.

6 AEO 6 AA Douane & Accijnzen Twee soorten AEO-vergunningen blijven voortbestaan: - AEOC voor douanevereenvoudigingen - AEOS voor veiligheid en beveiliging (AEOF opgeheven) Nieuwe criteria toegevoegd (praktische vakbekwaamheid/beroepskwalificaties inzake douaneaangelegenheden en passende staat van dienst op vlak van belastingvoorschriften) AEOC-vergunning onontbeerlijk om douanevereenvoudigingen te verkrijgen zoals vrijstelling van zekerheidstelling, gecentraliseerde vrijmaking, EIR met vrijstelling van presentatie van de goederen. Lopende AEO-vergunningen zullen herzien worden voor 1/5/2019.

7 Binnenbrengen van goederen 7 AA Douane & Accijnzen Summiere aangifte tot binnenbrengen: het nieuwe principe van multiple filing wordt gecreëerd Tijdelijke opslag (TO) is geen douaneregeling!!!! Aangifte voor tijdelijke opslag is de informele handeling waarbij de douane op de hoogte gebracht wordt van de plaatsing van de goederen onder TO Opslagruimten voor TO moeten goedgekeurd worden door de douane Termijn van 90 dagen (voor elk soort vervoer) Overbrenging mogelijk tussen TO gesitueerd in verschillende Lidstaten onder dekking van de vergunning TO

8 Douaneaangifte 8 AA Douane & Accijnzen 1. Bewijs van douanestatus van de goederen zal door de marktdeelnemer afgeleverd kunnen worden, mits daartoe toegelaten 2. Elke aangifte is elektronisch (behalve uitzonderingen) in 2020 3. Verlening van de vereenvoudigde procedures (vereenvoudigde aangiften, gecentraliseerde vrijmaking (centralised clearance), inschrijving in de voorraadadministratie) veralgemeend maar onder bepaalde voorwaarden 4. Self-assessment exclusief voor AEOC 5. In het vrije verkeer brengen en vrijstelling van invoerrechten vrijwel onveranderd

9 Bijzondere regelingen 9 AA Douane & Accijnzen Transit: nieuwe vereenvoudigingen Andere bijzondere regelingen Vergunningen 5 jaar geldig (Landbouw producten: 3 jaar) Gebruik van equivalente goederen toegelaten voor allen AV terugbetalingssysteem en BOD opgenomen door AV Vermindering van de soorten entrepots Overbrenging van de goederen vereenvoudigd Bijzondere bestemming wordt een regeling

10 Bijzondere regelingen (vervolg) 10 AA Douane & Accijnzen Douaneopslag: douane entrepot en vrije zone Afschaffing van de DE type D, van de VZ type II en van de vrije entrepots Behoud van het onderscheid tussen publieke en private entrepots Retail sales via internet toegelaten Veredeling: 1. Actieve veredeling Afschaffing van de verplichting van wederuitvoer buiten de EU Afschaffing van compenserende interesten bij het in het vrije verkeer brengen Berekening van de douaneschuld aangepast: belasting op de veredelingsproducten op de datum van het in het vrije verkeer brengen en niet meer op het moment van plaatsing onder de regeling (uitzonderingen) Onderzoek van de economische voorwaarden op Europees niveau.

11 Bijzondere regelingen (einde) 11 AA Douane & Accijnzen Veredeling : 2. Passieve veredeling Wijziging van de berekeningsmethode van de douaneschuld: de kosten van de veredeling buiten de EU vormen de basis van de douaneschuld (belasting op de meerwaarde wordt de regel) Verbreding van het begrip houder van de regeling PV Specifiek gebruik 1. Tijdelijke invoer Afschaffing van de compenserende interesten Wijziging van de berekening van de douaneschuld: belasting op het moment van het brengen in het vrije verkeer en niet meer op het moment van plaatsing Specifiek gebruik 2. Bijzondere bestemming Wordt een douaneregeling zoals de andere (bijvoorbeeld: controle-exemplaar T5 vervangen door een aanzuiveringsafrekening)

12 Uitvoer / verlaten grondgebied 12 AA Douane & Accijnzen Definitie van het kantoor van uitvoer onveranderd maar Nieuwe definitie van exporteur! Mededeling MRN nummer aan kantoor van uitgang volstaat Status van geregistreerde exporteur + inschrijving in de voorraadadministratie Specifieke regels voor goederen onder schorsing van accijnsrechten Afschaffing van de T5 bij uitvoer van landbouwgoederen

13 Conclusie 13 AA Douane & Accijnzen Geen Big Bang maar een overgang tot 2020 Lopende vergunningen blijven geldig maar dienen herzien te worden ten laatste op 1/5/2019 Bestaande zekerheidstellingen voor mogelijke douaneschulden bruikbaar tot aan de herziening in 2019 Progressieve digitalisering via uitvoeringsprogramma’s van de elektronische systemen van de EU Versterkte harmonisering en samenwerking tussen douaneautoriteiten en Lidstaten van de EU!

14 AA Douane & Accijnzen Bedankt voor uw aandacht! 14


Download ppt "HET DOUANEWETBOEK VAN DE UNIE Welke wijzigingen? MAART 2016 Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van België Opgesteld door Joëlle Delvaux."

Verwante presentaties


Ads door Google