De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke infrastructuur eenduidige inhalatie instructies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke infrastructuur eenduidige inhalatie instructies"— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke infrastructuur eenduidige inhalatie instructies
Gerrit van Ommeren (KNMP, apotheker), voorzitter LAN werkgroep

2 Weet u hoe ze te gebruiken?
Aanleiding Weet u hoe ze te gebruiken?

3 Aanleiding Er is ruimte voor beter gebruik van inhalatiemedicatie;
Handelingen inhalatie gaan fout Effect van inhalatiemedicatie voor patiënt (ten dele) verloren Geen consensus en afstemming over juiste inhalatie instructies

4 Aanleiding (2) Hypothese
Goed geïnstrueerde en gemotiveerde patiënten hebben meer baat bij inhalatiemedicatie. Ziektelast↓. Klopt dit ook? Inhalatietechniek matig, kennis matig Adherentie minder goed dan bij andere chronische aandoeningen Goed inhaleren kan je leren

5 Goed voorbeeld doet volgen
Gallefoss, Noorwegen 2004 Multidisciplinaire (groeps- en individuele) interventie/educatie bij 62 pt met mild / moderate COPD Huisartsbezoek : 85% minder Rescuemedicatie : >50% minder Patiëntsatisfactie : verhoogd, NNE = 4,5 Kosten : € 4000 lager Alle reden voor een eenduidige landelijke aanpak!

6 Taakopdracht Opzetten Landelijke infrastructuur eenduidige inhalatie instructies (doel 3 NACL) In fasen opgebouwd: Fase 1: Ontwikkelen van eenduidige inhalatie protocollen en patiëntenmateriaal Fase 2: Structuur en scholing opstellen trainers en zorgverleners Wat goed is moet goed blijven: onderhoud & beheer verder uitbouw infrastructuur (groei- en ontwikkelmodel)

7 Werkgroepleden

8 Consensus Samenwerking alle betrokken zorgverleners
Zorgverzekeraars Farmaceutische bedrijven Longfonds, vertegenwoordiging patiënten Wetenschappelijke onderbouwing, richtlijn inhalatiemedicatie (?)

9 Stand van zaken (1) Uniforme inhalatieprotocollen
Streven naar een compact, overzichtelijk protocol 13 gereed, 4 kinderprotocollen, + aantal concepten Instructie bevat altijd - uitleg doel medicatie - instructie, patiënt doet zelf voor - info over instructiefilm

10 Stand van zaken (2) Scholing: werkgroep scholing stelt criteria op. Basis: best practice. Gespreksvoering, essentiële aspecten inhalatie, keuze device, training trainers, toetsing Continuïteit: nieuwe devices, nieuwe inzichten, herhaalde scholing Voorlichting patiënten: filmpjes, patiëntenversie protocol, website

11 Voorbeeldprotocol (1)

12 Voorbeeldprotocol (2) Scholing o.a.: doel medicatie, motivatie, tong laag houden, essentiële fouten

13 Voorbeeldprotocol (3) Essentiële stappen m.n. 10 en 11.
Lacunebak: ook spoelen bij betamimetica?

14 Voorbeeldprotocol (4) Scholing: hoe schoonmaken, bewaren, wanneer is device leeg Voorlichting: film, website, patiëntenversie

15 Stand van zaken (3) Inhalatieprotocollen:
aanwezig voor meeste devices, proces van onderhoud loopt goed, protocollen omarmd door werkveld Scholing: beschrijving best practice vordert Informatie en voorlichting: filmpjes zijn beoordeeld, website wordt gevuld, patiëntenversies in de maak

16 Wat kunt u doen? Van een grote variatie naar…

17 Wat kunt u doen? Eenduidigheid!

18 Waar te vinden? www.inhalatorgebruik.nl Voor wie? Zegt het voort!
Zorgverleners (protocollen, hulptool bij instructie) Patiënten (instructiefilms bij eigen device) Zegt het voort!


Download ppt "Landelijke infrastructuur eenduidige inhalatie instructies"

Verwante presentaties


Ads door Google