De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoudsopgave De vereniging: doel, leden, deelname, bestuur, activiteiten; visie. Warmte = 40% van energie- vraag; gas raakt op; overmaat aan restwarmte;

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoudsopgave De vereniging: doel, leden, deelname, bestuur, activiteiten; visie. Warmte = 40% van energie- vraag; gas raakt op; overmaat aan restwarmte;"— Transcript van de presentatie:

1

2 Inhoudsopgave De vereniging: doel, leden, deelname, bestuur, activiteiten; visie. Warmte = 40% van energie- vraag; gas raakt op; overmaat aan restwarmte; koude; innovatie enz; voorbeeldprojecten van deelnemers

3 Doel stichting vermindering verbruik fossiele energie voor verwarmen en koelen stimuleren van gebruik van restwarmte stimuleren van duurzame warmte en koude in collectieve netten bevorderen innovatie en betere regelgeving leren van buitenland en samenwerken in breed netwerk

4 Deelname elke organisatie met belangen op het gebied van restwarmte en/of duurzame warmte/koude in Nederland en Vlaanderen; contributie afhankelijk sector en grootte; persoonlijk lidmaatschap mogelijk; deelname belangrijk voor draagvlak en uitvoering activiteiten; info@warmtenetwerk.nl.

5 Alle betrokken partijen A: exploitanten, financiers, warmteproducenten B: aannemers en installateurs C: fabrikanten/leveranciers componenten D: advies-, ingenieursburo’s E: research en onderwijs F: woningcorporaties G: overheden I: brancheorganisaties Totaal NL: 560.000 13 grote netten, 225.000 aansluitingen 7.000 kleine netten, 335.000 aansluitingen

6 Breed bestuur Max één vertegenwoordiger per sector A: Gijs de Man (Essent Warmte), voorzitter B: Leo Wartna (Visser & Smit Hanab) C: Hendrik Jan Kors (Logstor), penningmeester D: Hans Buitenhuis (DWA) G: Rob Kemmeren (gemeente Amsterdam), secretaris I: Jan Rooijakkers (Vereniging Afvalbedrijven)

7 Activiteiten website www.warmtenetwerk.nlwww.warmtenetwerk.nl kwartaalblad Warmtenetwerk Magazine digitale nieuwsbrief publicaties in vakbladen congressen deelname aan beurzen studiereizen/excursies werkgroepen voor specifieke thema's promotie kennisuitwisseling buitenlandse zusterorganisaties

8 Visie - warmte 40% energieverbruik in NL is voor verwarming Nederlandse aardgasvoorraad is over 20 jaar op enorm potentieel voor restwarmte uit industrie en centrales

9 Warmte: 40% vh totaal Bron: Senter Novem, CBS Primair energie gebruik: 3.233 PJ Warmte: 1.224 PJ

10 Gas raakt op Bron: www.peakoil.nlwww.peakoil.nl

11 Restwarmte: grote potentie 15 miljard m3 = 1/3 van ons aardgasgebruik = 500 PJ = 25 MTon CO2 = 1,5 Kyoto Bron: Teus van Eck

12 Visie warmtenetten Niets nieuws, maar wel innovatief bij bron, netwerk en consument Geschikt voor transitie; Lange levensduur, dus zekerheid

13 Niets nieuws Utrecht: het oudste net van Nederland, en 100 e lid van WNW!

14 … maar wél innovatief! Betere aanleg Alle bronnen op het net Betere isolatie

15 Bron: geothermie

16 Visie – warmte beleid doelstellingen overheid voor 2020 alleen haalbaar met krachtig warmtebeleid 200 PJ duurzame warmte in 2020 vergt invoering SDW in 2010 20% energiebesparing op warmte ofwel 256 PJ is bereikbaar met restwarmte bij adequaat beleid vanaf 2010 2020 – doelstellingen: 20% energie duurzaam 20% energiebesparing

17 Beleid: mogelijke maatregelen financiering onder gunstige condities door garanties overheden voor warmtenetten met 70% of meer CO2-reductie Subsidie duurzame warmte en restwarmte op basis van prestaties in uniforme maatlat SenterNovem Gemeentes en provincies stellen warmteplannen op volgens concept SREX en sluiten met voorrang eigen gebouwen aan op warmtebronnen in de regio Biomassaprojecten met MEP gelegenheid bieden om met behoud van subsidie over te gaan naar warmtelevering Inspanningsverplichting RGD voor aansluiting eigen gebouwen op warmtenet MJA’s industrie uitbreiden met levering restwarmte Innovatiesubsidie benutting warmte uit netten voor koeling, ontvochtiging,bevochtiging, ORC en aardgasexpansie Duurzaamheid externe warmte verwerken in labels

18 Juridisch Warmtewet –Niet meer dan anders (GJ, vastrecht, Aansluitbijdrage) –Kostenplus (geen overwinsten) –Kwalititeitsborging door verplichte vergunning voor warmteleverancier –Geen koude Bouwverordening: aansluitplicht (geen gas)

19 Praktijkvoorbeelden Veel projecten met grote variatie: Kleinschalige projecten met lokale bronnen Grootschalige projecten op centrales en AVI’s; warmtetransportleiding van 17 kilometer Overal: elke provincie heeft warmtenetten Alle sectoren: woningbouw, utiliteit, glastuinbouw, industrie Variatie in bronnen: duurzame warmte en koude kennen veel vormen, bv koude uit restwarmte of diepe meren Koppelen van netten

20 Voorbeeld: Amsterdam Amsterdam Ringnet Van 40.000 naar 100.000 weq Innovatie (koude, LT)

21 Voorbeeld Rotterdam

22 Voorbeeld: Haaglanden: koppelen netwerken

23 Voorbeeld: AEB

24 Voorbeeld: Almere

25 Voorbeeld: Sittard

26 Voorbeeld: Bio Energie

27 Voorbeeld: Zeewolde 3.000 woningen school en kerk (plan- ning) Biogas van boerderij 5 km verder- op.

28 Voorbeeld: Den Bosch

29 Voorbeeld: Moerdijk

30 Voorbeeld: Wenen 300.000 woningen; 1 mln woning equivalenten; Groei marktaandeel: van 30 naar 50% (1,5 % per jaar) 150 mln investeringen per jaar 90% besparing primaire brandstof Hundertwasser: kunstenaar, hippie en milieu actievoerder van Oostenrijk


Download ppt "Inhoudsopgave De vereniging: doel, leden, deelname, bestuur, activiteiten; visie. Warmte = 40% van energie- vraag; gas raakt op; overmaat aan restwarmte;"

Verwante presentaties


Ads door Google