De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestrijdingsmiddelen in WPM gebied Gabriel.zwart 06 52041114 DB 27 augustus, AB cie Waterbeheer 11 september.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestrijdingsmiddelen in WPM gebied Gabriel.zwart 06 52041114 DB 27 augustus, AB cie Waterbeheer 11 september."— Transcript van de presentatie:

1 Bestrijdingsmiddelen in WPM gebied Gabriel.zwart 06 52041114 gabriel.zwart@wpm.nl DB 27 augustus, AB cie Waterbeheer 11 september

2

3 Ecologie Waarom schoon water? 1 2

4 Testen! Is het schoon ? Niet alles overal meten  Projecten

5 2007.Brede screening 2007-2009 Blauwe knooppunten 2008 RWZIs 2010 Glastuinbouw 2011 Brede screening Mondingen van grote beken, grenswateren, glastuinbouw aantal verzamelpunten van diverse teelten.

6 1 monster  50 stoffen Je weet niet wat je aan zult treffen Pakket bestrijdingsmiddelen op basis van verwachting En wat het lab vermag

7 Hoofdstroomgebieden Groote Molenbeek Neerbeek

8 Grenswater Niers Noordervaart Raam Thornerbeek Uffelsebeek

9 v v Kassengebied

10 v v Molenbeek van Lottum Langevense loop Oostrumsebeek v Diverse teelten

11 Langevense loop na instroom sloot Aertserf

12 Effluenten van Rioolwaterzuiveringinstallaties (RWZIs) Venray Venlo Weert

13 2007-2011 24 locaties (waarvan 3 RWZIs) 227 monsters (200 oppervlaktewater, 27 effluenten) 15666 metingen 291 stoffen 140 aangetroffen (1 of meer maal) 51 stoffen boven norm (1 of meer maal)

14 Wanneer vinden we het ernstig? RIVM verzamelt toxicologisch onderzoek Norm gebaseerd op lab onderzoek aan meerdere soorten Wordt de norm overschreden dan kunnen we schade verwachten aan planten en of dieren in het water

15

16 monstermomenten

17

18 Conclusies 1.In de watergangen in WPM gebied komen frequent bestrijdingsmiddelen voor in norm-overschrijdende concentraties. 2.Dit betekent een (te) grote druk op planten en dieren in het water. Remming van ecologische ontwikkeling. 3.Dus: Ja: bestrijdingsmiddelen zijn een ernstig probleem in onze sloten en beken. 4.Generiek beleid heeft tot nu toe onvoldoende opgeleverd. Vraag:  is het tijd voor herijking van rol waterschap?

19 Conclusies II 1. Effluenten zijn een belangrijke bron voor bestrijdingsmiddelen in hoge concentraties. 89% van de monsters bevat 1 of meer norm-overschrijdende bestrijdingsmiddelen. 2.De frequentie norm-overschrijding in oppervlaktewater is hoog in kassen-gebied (85% van de monsters) en lager in de monding van grote beken (30%). 3.Effluenten verschillen sterk in belangrijkste probleemstoffen van het bemeten oppervlaktewater.

20 Iets over imidacloprid en neonicotinoiden

21 Imidacloprid Imidacloprid is het middel dat het vaakst norm-overschrijdend wordt aangetroffen (36% van alle monsters). Het is de No1 probleemstof in de monding van grote beken, in kassengebied, in de monding van kleinere beken (diverse teelten). In grenswater wordt het niet norm- overschrijdend aangetroffen. Conclusies WPM monitoring imidacloprid:

22 Imidacloprid = een neonicotinoide Insecticiden die aangrijpen op zenuwstelsel Toegelaten in veel verschillende teelten Wereldwijd meest gebruikte insecticide In verband gebracht met sterfte van bijen Maar er zijn ook andere factoren die bijensterfte in de hand werken Onderzoek EFSA : "hoge acute risico’s " voor bijen. Onderzoek Alterra en Univ Utrecht: schadelijke effecten op insecten in het water En macrofauna in zijn geheel.

23 Beleid: EC besluit 24 mei 2013: Restricties op toelating van 3 neonics (per 1 december) clothianidin, imidacloprid and thiametoxam Geen teelten van bij-aantrekkelijke gewassen Tenzij oogst voor bloei of gebruik na bloei Alleen gebruik door professionals Na 2 jaar opnieuw toelating overwegen (nieuwe inzichten).

24 Beleid in Nederland: Het Ctgb implementeert de opgelegde restricties tijdig. Het Ctgb onderzoekt de toelating van 11 middelen met imidacloprid als actieve stof, als reactie op intrekkingsverzoeken van PAN Europe. Nadere bepalingen in Activiteitenbesluit

25 Nederlands beleid : 2 e nota duurzame gewasbescherming (2013-2023) Doelstelling  waterkwaliteit op orde in 2023 2018 : 50% minder norm-overschrijdingen 2023 : 90% minder norm-overschrijdingen I II Beleid Beleid bestrijdingsmiddelen EU Kaderrichtlijn Water Toelating van middelen


Download ppt "Bestrijdingsmiddelen in WPM gebied Gabriel.zwart 06 52041114 DB 27 augustus, AB cie Waterbeheer 11 september."

Verwante presentaties


Ads door Google