De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag van het arbeidsrecht 17 juni 2015 Magna Charta – Academie voor de rechtspraktijk Procesrecht en WWZ Mr. H.Th. van der Meer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag van het arbeidsrecht 17 juni 2015 Magna Charta – Academie voor de rechtspraktijk Procesrecht en WWZ Mr. H.Th. van der Meer."— Transcript van de presentatie:

1 Dag van het arbeidsrecht 17 juni 2015 Magna Charta – Academie voor de rechtspraktijk Procesrecht en WWZ Mr. H.Th. van der Meer

2 Ontbinding en bewijsrecht (I) Van oudsher: bewijsrecht niet van toepassing in verzoekschriftenprocedure (niet-contentieuze procedure) dus: geen recht op getuigenbewijs (HR 22-11-96 JAR 96,251) of voorlopig getuigenverhoor (anders: T&C)

3 Ontbinding en bewijsrecht (II) 1999: de Hoge Raad gaat om (28-5-99 LJN ZC2922) o.g.v. 6 EVRM: bewijsrecht van toepassing in verzoekschriftprocedure, tenzij aard van de procedure daaraan in de weg staat 2000: Hoge Raad: aard van 7:685 BW verzet zich tegen toepasselijkheid van wettelijk bewijsrecht, gelet op snelle billijkheidsbeslissing over voortduren arbeidsovereenkomst (HR 29-9-00 NJ 01,302 Kuiper/ING)

4 Ontbinding en bewijsrecht (III) Codificatie in wetgeving (2002): 284,1 Rv.: in de verzoekschriftprocedure is het bewijsrecht van toepassing, “tenzij de aard van de zaak zich hiertegen verzet” (wetgever noemt hierbij ‘spoedeisende ontbindingsprocedures’) 2014 Proefschrift mr. D.M.A. Bij de Vaate: niet alle ontbindingsprocedures zijn spoedeisend

5 Ontbinding en bewijsrecht (IV) Wetsgeschiedenis WWZ: Minister: het wordt aan de rechter overgelaten of bewijsrecht van toepassing is (…) hetgeen zal afhangen van factoren als het al dan niet spoedeisende karakter van het voorgelegde geschil alsmede de complexiteit van de zaak (Eerste Kamer 2013-2014, 33818, nr. E (Nota naar aanleiding van het verslag), p. 15) N.B. de woorden ‘dadelijk of na korte tijd’ komen in de wet niet meer voor; ontbinden voortaan met inachtneming van de opzegtermijn

6 ontbinding en bewijsrecht: EVRM EVRM was grondslag voor ‘omgaan’ HR in 1999 Oordeel nationale wetgever = uitleg Uitleg is taak rechter Uitgangspunten EHRM: ‘fair hearing’ en ‘equality of arms’ Horen van meegebrachte ‘getuigen’ (of: ‘informanten’) op ontbindingszitting kan in strijd zijn met ‘equality of arms’

7 Vernietiging door de rechter Oud recht: vernietiging is direct werkende partijhandeling (HR 5-9-97 De Bode/De Hollandsche IJssel) : opzegging is vernietigd, eiser is werknemer Nieuw recht: verzoek ex-werknemer aan rechter om opzegging te vernietigen of werkgever te veroordelen arb.ovk. te herstellen

8 Gevolgen? Gevolgen voor KG: eiser is geen werknemer meer (dus ook geen loonvordering mogelijk, hooguit ‘voorschot’; mogelijk toch iets terughoudender opstelling KG-rechter?) Gevolgen voor voorwaardelijke ontbinding: er is geen geschil dat de arbeidsovereenkomst thans niet meer bestaat (‘bodemrechter’ gaat nog beoordelen of deze hersteld moet worden) Mogelijk dus geen ‘vangnet’ meer voor werkgever na betwist ontslag op staande voet.

9 Hoger beroep en cassatie Geen schorsende werking (683) Geen ‘vernietiging’ van beschikking in hoger beroep, maar een beslissing over al dan niet herstel (door de werkgever), dan wel (al dan niet ambtshalve) een billijke vergoeding Bij ‘herstel’ is rechter vrij in datum; rechter moet wel de gevolgen voor tussentijd regelen (bv. pensioenschade; overlijden werknemer?) Wetgever: veelal zal herstel vermoedelijk vaak vervangen worden door toekenning van een billijke vergoeding (vraag: ook bij een slechte arbeidsmarkt en een ondeugdelijke ontbindingsgrond??) Vaststelling van de vergoeding in hoger beroep: ex tunc of ex nunc?

10 Procedure in hoger beroep Het beroepsschrift bevat alle gronden waarop het beroep berust Binnen 3 maanden Appointering mondelinge behandeling: verhinderdata opgeven over periode 5-13 weken na indiening Uitspraaktermijn: 6 weken of ‘onbepaald’


Download ppt "Dag van het arbeidsrecht 17 juni 2015 Magna Charta – Academie voor de rechtspraktijk Procesrecht en WWZ Mr. H.Th. van der Meer."

Verwante presentaties


Ads door Google