De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wegwijzers aardrijkskunde 21 en 28 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wegwijzers aardrijkskunde 21 en 28 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Wegwijzers aardrijkskunde 21 en 28 november 2015

2

3 Dhaene Francess  francess.dhaene@coltd.be

4 Thema Draagkracht en mondiale verschuivingen Planning: tss Kerst en Pasen

5 Kenmerken atmosfeer integreren Leerplan: 1.1 Opbouw van de atmosfeer - gelaagde atmosfeer op basis van temperatuur en druk - de dunne troposfeer Leerplan 1.2 Warmtebalans - in – en uitstraling - natuurlijk broeikaseffect Didactische wenk uit leerplan: Leraren die het versterkte broeikaseffect willen behandelen als mondiaal milieuprobleem kunnen dit hier ter sprake brengen.  Tijdswinst !

6 Mondiaal milieuprobleem Aan de hand van een concreet voorbeeld uit de media een mondiaal milieuprobleem onderzoeken en de oorzaken in verband brengen met socio-economische activiteiten. 1.1Milieuprobleem zoals broeikaseffect, natuurramp, zure regen, bodemdegradatie... 1.2Oorzaken van het milieuprobleem

7 1.Wat kenmerkt de aardse atmosfeer?

8 Draagkracht: ecologische voetafdruk Aan de hand van het begrip ecologische voetafdruk de ongelijke regionale druk op de draagkracht van de aarde aantonen en duurzame oplossingsrichtingen suggereren. 4.1Het begrip ecologische voetafdruk als maat voor draagkracht van de aarde 4.2Globale ongelijkheden inzake ecologische voetafdruk 4.3Oplossingen door duurzame levensstijl

9 Parijs, laatste kans voor het klimaat ? Ecologische voetafdruk

10 Differentiatie P 152 ev Differentiatie naar interessegebied en gepersonaliseerde feedback Lesonderwerp Grenzen aan draagkracht Met dank aan Olivia Michiels

11 Voedselvoorziening Oorzaken en oplossingen van ongelijke voedselvoorziening achterhalen en in verband brengen met demografische evolutie en welvaartsverschillen. 2.1Het probleem van de wereldvoedselvoorziening in relatie met demografische evolutie, welvaartsverschillen, milieuproblemen en internationale politiek 2.2Relatie van duurzame voedselvoorziening met agrarische, demografische en economische evolutie

12 Hulpbronnen Voor grondstoffen - of energie de spanning productie - consumptie in verband brengen met verschillen in demografische evolutie en welvaartsverschillen. 3.1Eindigheid van grondstoffen of energie 3.2Milieuproblemen in verband met winning of gebruik van grondstoffen of energie 3.3Duurzaam beheer van grondstoffen en energie

13 Globalisering Aan de hand van voorbeelden inzien dat wereldwijde verschuivingen van industriële of tertiaire activiteiten een vorm zijn van globalisering. 5.1Voorbeeld van delocatie van economische activiteit 5.2Begrip globalisering Aan de hand van voorbeelden de gevolgen van mondialisering onderzoeken vanuit socio-economisch of politiek standpunt. 6.1Positieve en negatieve gevolgen van globalisering 6.2Ruimtelijke verschillen in welvaartsevolutie

14 Systeemdenken met dank aan Marjolein Cox https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8)

15 Internationale migraties Aan de hand van voorbeelden de push- en pullfactoren van demografische migraties onderzoeken vanuit socio- economisch of politiek standpunt. 7.1Huidige migratiestromen op wereldkaart 7.2Push- en pullfactoren

16 Actua-opdracht Migratie De vluchtelingencrisis raakt velen in Vlaanderen en de crisis roept veel vragen op. Om een juist beeld te krijgen van de hele vluchtelingencrisis maken jullie onderstaande opdracht. Voor deze opdracht maken jullie gebruik van onderstaande websites. Daar vinden jullie de juiste informatie en voldoende informatie. Bij gebruik van een andere interessante website vermelden jullie steeds de bron ! Bron 1: http://opdevlucht.deredactie.behttp://opdevlucht.deredactie.be Bron 2: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/grafiek/infografiek/1.2311977http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/grafiek/infografiek/1.2311977 Bron 3: http://www.geobronnen.comhttp://www.geobronnen.com Bron 4: http://www.standaard.be/tag/zomerreeks-migratiehttp://www.standaard.be/tag/zomerreeks-migratie Bron 5: http://www.blijvenplakkeningent.be/nlhttp://www.blijvenplakkeningent.be/nl Bron 6: ……

17 Wat vind ik belangrijk ? Zoveel mogelijk vertrekken vanuit actualiteit  actua-opdracht gekoppeld aan facebook Waar vind ik mijn informatie ?  heel veel op het net ( tip zoek op afbeeldingen)  ook mijn leerlingen zijn mijn “zoekmachine” Wees niet bang om van leerlingen te leren. Speel met het leerplan en creëer “marges” Indien mogelijk vakoverschrijdend werken of samenwerken met werkgroep Broederlijk Delen

18 Voorbeeld van planning (5 weken tussen Kerst en krokus, 6 weken tussen krokus en Pasen) Les 1: aanbrengen thema - m.b.v. tekst - n.a.v. Klimaattop Parijs - met een actua-klimaatquiz  Dit hoeft geen volledig lesuur te duren. Les 2: Opbouw van de atmosfeer met stukje DVD Les 3: Ontstaan, samenstelling en functies van de atmosfeer.  Dit staat niet in het leerplan ! Les 4: stralingsbalans met link broeikaseffect Les 5: Kleine toets gedurende ½ les zodat er tijd blijft voor inleiding EVA of reeds opgave opdracht Story of Stuffproject !

19 Les 6: EVA 1 Les 7: EVA globale ongelijkheden + opgave opdracht. Les 8-9-10: werken aan opdracht Les 11: presentatie (migratie gedurende een uurtje afwezigheid)

20 Nog meer info ? http://www.belspo.be/belspo/organisation/publ/pub_ostc/hefboom/Sup_nl.pdf


Download ppt "Wegwijzers aardrijkskunde 21 en 28 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google