De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opzet en krachtlijnen van het onderzoeksproject Prof. dr. Ilse Samoy Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven, UHasselt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opzet en krachtlijnen van het onderzoeksproject Prof. dr. Ilse Samoy Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven, UHasselt."— Transcript van de presentatie:

1 Opzet en krachtlijnen van het onderzoeksproject Prof. dr. Ilse Samoy Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven, UHasselt

2 Inleiding

3 PLAN I. Algemene inleiding met schets huidig wettelijk kader II. Tien individuele onderzoeksrapporten III. (Casussen) IV. Overkoepelende conclusies Transversale lijnen (Rol van de overheid) (Concrete aanbevelingen)

4 I. Huidig wettelijk kader WGO-Kaderovereenkomst inzake tabaksontmoediging o Preambule: “[…] de verbreiding van de tabaksepidemie een mondiaal probleem is met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid, dat vraagt om een zo breed mogelijke internationale samenwerking en de participatie van alle landen in een doeltreffend, passend en allesomvattend internationaal antwoord.” o Art. 8: “maatregelen ter bescherming tegen de blootstelling aan tabaksrook in binnen gebouwen gelegen werkplekken, het openbaar vervoer, binnen openbare gebouwen en, naar gelang van het geval, op andere openbare plaatsen”.

5 I. Huidig wettelijk kader België: Wet van 22 december 2009 o Rookverbod op werkvloer én op gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek MAAR nog uitzonderingen: - geen rookverbod in de privésfeer, in bijzijn van minderjarigen - geen rookverbod in private kamers of cellen van gesloten instellingen en gevangenissen Centrale onderzoeksvraag: “Is het (on)mogelijk om een uitbreiding van het rookverbod of een uitbreiding van de wetgeving rond roken en rookartikelen af te dwingen via (Belgische of buitenlandse) juridische instrumenten en/of is de ontwikkeling van een nieuw juridisch instrumentarium mogelijk en wenselijk?

6 II. Overzicht individuele onderzoeksrapporten 1. Mensenrechten, bevoegdheid en anti-discriminatierecht Prof. dr. K. Lemmens, prof. dr. S. Sottiaux, dr. G. de Béco, N. Verbrugghe 2. Gezondheidsrecht Dr. T. Goffin 3. Kinder- en jeugdrecht Prof. dr. J. Put, S. Hespel, S. Peeters en S. Smets 4. Familierecht Prof. dr. I. Boone 5. StrafrechtProf. dr. F. Verbruggen, G. Marlier, E. Maes en M. Rodriguez 6. Aansprakelijkheidsrecht Prof. dr. I. Samoy en E. Coutteel 7. ContractenrechtProf. dr. S. Stijns, E. Coutteel en S. Demeyere 8. Arbeidsrecht Prof. dr. F. Hendrickx en P. Pecinovsky 9. Criminologie Prof. dr. S. Pleysier 10. Economisch en consumentenrecht E. Syx

7 III. Overkoepelende conclusies Wat biedt het recht? o Geen grondslag om een algemeen rookverbod af te dwingen o Wel verantwoording voor specifieke rookverboden bv. roken in auto in bijzijn van minderjarigen individuele rookverboden of rookbeperkingen Bv. bonus pater familias; leer van burenhinder

8 Besluit De Redactie 22 oktober 2015 De Redactie 30 september 2015 De Afspraak 30 september 2015De Standaard 30 september 2015


Download ppt "Opzet en krachtlijnen van het onderzoeksproject Prof. dr. Ilse Samoy Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven, UHasselt."

Verwante presentaties


Ads door Google