De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meer bereiken door ruimtelijk inrichten Barry Zondag 9 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meer bereiken door ruimtelijk inrichten Barry Zondag 9 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Meer bereiken door ruimtelijk inrichten Barry Zondag 9 maart 2016

2 Inhoud 2

3 3

4 Ruimtelijk inrichten i van inrichten onderdeel programma meer bereiken  ruimtelijke inrichten als oplossingsrichting  Ter vervanging of aanvullend aan infrastructuur Kan ruimtelijk inrichten bijdragen om de doelstellingen van het beleid te realiseren?  Beperken milieuvervuiling  Verbeteren bereikbaarheid  Versterken agglomeratiekracht steden 4

5 Ruimte - transport p. 2

6 Samenhang ruimte en transport 6 M. Wegener

7 Theorie ruimte en transport voorbeelden  Ruimtelijke interactie modellen (Lowry,1964)  Bereikbaarheid als locatie factor (Hansen, 1956)  Bid-rent, Transport kosten en grondmarkt (Alonso, 1964)  Time geography, tijd en geld budget (Hagerstrand, 1970)  Monocentrische model naar simultaan model (Carlino en Mills 1987) 7

8 Wat is een betere bereikbaarheid, vele maten  netwerk/functioneren infrastructuur gerichte benadering zoals congestie, reistijden, NOMO, HWN-I  Geografische indicator, op ruimte/activiteiten gerichte benadering (incl. functioneren netwerk)  Geografisch-economische indicator, op nut gerichte indicator bevat som van nut van ontplooien activiteiten en moeite/mogelijkheden om deze te bereiken Centraal staat de effectieve bereikbaarheid ofwel het gemak en de mogelijkheden om activiteiten buitenshuis uit te voeren 8

9 Hoe kan de bereikbaarheid voor Jip en Janneke verbeteren 9

10 1 Jip en Janneke gaan dichter bij de activiteiten wonen, herkomsteffect 10

11 2 extra activiteiten in de buurt, bestemmingseffect 11

12 3 een snellere verbinding, reistijdeffect 12

13 Valt er wat te rekenen: Alternatieve verstedelijkingsopties als voorbeeld p. 2

14 rekenraamwerk 14 Verstedelijking : -Compacte stad -Suburbaan -Functie concentratie -Stedelijke woonmilieus Referentie (2040) Transport gerichte RO -OV -Snelweg -Combi OV stedelijk Ruimtelijke varianten TIGRIS XL model, integraal model voor wonen, werken en mobiliteit (LMS) Postprocessing modules om indicatoren te berekenen Analytisch raamwerk Mobiliteit - Vervoerwijze - Afstanden - vervoers- prestatie Ruimtelijk - Huishoudens - Bevolking - Banen - Beroepsbevolking Agglomeraties -Mate van stedelijke concentratie Resultaten Bereikbaarheid - Congestie - Geografisch - Economische baten

15 TIGRIS XL model 15 Arbeids- plaatsen Demo- grafie Beroeps- bevolking Arbeids- markt Transport Markt Huishouden/ personen Arbeids- plaatsen Kantoren/ Bedrijven- terrein woningen Grond markt Woning marktVastgoed markt

16 Ruimtelijk niveau LMS zones (+1400) 16

17 De varianten  alleen de ‘i’ van ruimtelijke inrichting, alle andere beleidsterreinen worden niet aanvullend ingezet. Synergie baten blijven buiten beeld.  Het effect van ruimtelijk inrichten wordt verkend via alternatieve verstedelijkingsopties: □ Varianten voor NL, omvang verschuivingen in woningbouw t.o.v. referentie zijn rond de 20% (200 duizend woningen) van toename in periode 2010-2040 □ de regionale totalen (stadsgewest of provincie) blijven gelijk -> vraag voor provincie of stadsgewest uit trend □ De ruimtelijke ontwikkeling van de arbeidsplaatsen wordt endogeen berekend en reageert o.a. op de bevolkingsontwikkeling en transport 17

18 Voorbeeld variant groenstedelijk, dorps en landelijk 18 Uitgangspunten: Op stadsgewest niveau geen veranderingen Minder bouw in centrum en rand stedelijke woonmilieus, meer op groen, dorps en landelijke locaties

19 Congestie 19 Invloed op vervoersprestatie per vervoerwijze beperkt (<=1%) Substantiëlere invloed op de congestie, waarbij de invloed sterk varieert tussen regio’s (regionale bandbreedte tot max. -60% en +60%)

20 bereikbaarheidseffecten auto 20 Afstandsvervalfunctie gebruikt van PBL

21 Bereikbaarheidsbaten (snelheid en nabijheid) 21 Acht varianten in 2040 vs. Trend, miljoen € per jaar (prijspeil 2010) Woon- werk Zakelijkoverigtotaal Compact stad20020110330 Suburbaan-170-15-100-285 Concentratie arb.701030110 OV variant22520116361 Snelweg 1514 Sted milieu20817149374 Groen milieu-214-21-115-351 Combi sted en OV31228181522

22 Bereikbaarheidsbaten (2) 22  de Netto-Contante-Waarde van de baten ligt tussen de -5 miljard en plus 7 miljard  Het gaat hier vooral om nabijheidsbaten, aandeel reistijdbaten onder de 20%  Ruimtelijk vooral baten in Randstad maar ook intermediaire zone, periferie zeer beperkt  Voor beoordeling ruimtelijke inrichtingsvarianten zijn nabijheidsbaten cruciaal

23 Conclusies en aanbevelingen p. 2

24 Effecten van ruimtelijk inrichten Milieuvervuiling  Nationaal een beperkte invloed, bestaande situatie dominant  Lokaal sterkere invloed mogelijk Bereikbaarheid  Substantiële invloed op congestie, regio afhankelijk kunnen knelpunten worden beperkt of vergroot door ruimtelijke inrichting  Inrichten heeft een grote invloed op de bereikbaarheid bestaande uit een betere of slechtere nabijheid van activiteiten. Agglomeratiekracht  Verbeteren effectieve bereikbaarheid lijkt op verbeteren effectieve dichtheid (agglomeratie term)  RI beleid kan profiteren van bestaande agglomeratieverschillen  Baten door een hogere productiviteit zijn additionele effecten 24

25 Aanbevelingen  Test de robuustheid van knelpunten voor alternatieve ruimtelijke ontwikkelingen  Voer volledige MKBA uit bestaande uit bredere set aan effecten o.a. verschil in bouwkosten en onderhoudskosten, effecten open ruimte en draagvlak voorzieningen, etc.  Meer bereiken door: 1. Oplossingen verkennen bestaande uit inrichtingsopties en/of infrastructuuropties. 2. Gebruik de effectieve bereikbaarheid als maat om effecten te vergelijken 3. Sta “omwisselbesluit” toe waarbij infrastructuur en ruimtelijke investeringen uitgewisseld kunnen worden om doelen optimaal te bereiken 25


Download ppt "Meer bereiken door ruimtelijk inrichten Barry Zondag 9 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google