De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Sterrenschool Schooltijden Huisvesting. Een Sterrenschool bouw je samen Team Klankbordgroep (OV / MR en overige ouders)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Sterrenschool Schooltijden Huisvesting. Een Sterrenschool bouw je samen Team Klankbordgroep (OV / MR en overige ouders)"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Sterrenschool Schooltijden Huisvesting

2 Een Sterrenschool bouw je samen Team Klankbordgroep (OV / MR en overige ouders)

3 Waarom een Sterrenschool? Visie (kinderopvang en onderwijs verbinden) Trends (levensritme ouders, ICT (verbinding), kinderen verschillen) Structuur / duidelijkheid (Veiligheid vertrouwd) Huidig onderwijs blijft (kernvakken Taal, Rekenen, lezen). Wereldoriëntatie in thema’s en gericht op vaardigheden. (Onderzoek naar Jeelo) Gericht op 21 eeuwse vaardigheden! Vaardigheden(communicatie, samenwerking, ICT, Sociaal / Cultureel bewustzijn, enz.) die onze kinderen nodig hebben in het voortgezet onderwijs. Onderscheidend in de Regio (kans om samen iets unieks neer te zetten)

4 Film https://www.youtube.com/watch?v=lFzQg0CJSA Q

5 De “5 sterren” Ster 1 “52 weken per jaar open(TIJD)” Ster 2 “leren in 1 klimaat” (Kinderwereld) Ster 3“Maatwerk (ICT)” Ster 4“Rekenen, Taal en Lezen” Ster 5“Binding met de buurt”

6 “Sterrenschool” 5 stappen

7 Film https://www.youtube.com/watch?v=s7BIAzfg Q44&nohtml5=False https://www.youtube.com/watch?v=s7BIAzfg Q44&nohtml5=False

8 5 stappen Een Sterrenschool bouw je samen Stap 1: Verkenning Stap 2: Draagvlak Stap 3: Partners zoeken Stap 4: Afspraken maken (Doel) Stap 5: Implementatie plan

9 Hoe zien we onze “bouw”? Ster 1 School heel het jaar open. Ster 2 1 adres voor alle kinderdiensten. Ster 3 Maatwerk voor ieder kind. Ster 4 Uitblinken in rekenen, taal en lezen. Ster 5 Binding met de buurt. Jaar 1Schooltijden In overleg met ouders en team Samenwerking BSO, `naschoolsaanbod` Huisvesting aanpassen aan samenwerking met PSZ, BSO. ICT ontwikkeling Digitaal rekenen Digitaal toetsen Wereldoriëntatie Arrangementen voor ieder kind d.m.v. groepsplannen Taalcoördinator Rekencoördinator Werken met de nieuwste methodes. Buurt meenemen in ontwikkeling. Tijdig informeren. Hoe gaat de huisvesting eruit zien. Verkeerssituatie en parkeerproblemen meenemen

10 Vragen?

11 Schooltijden (1 ste ster) Werkgroep schooltijden (6 ouders en 2 leerkrachten)

12 Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het er om meer rust en regelmaat te brengen in de dagindeling van kinderen, ouders en leerkrachten en het past meer in de huidige maatschappij. Past in de opbouw naar een Sterrenschool. Streven van SPOV naar 1 model wat beter bij de huidige cao zou passen. Redenen voor andere schooltijden

13 Meerdere argumenten De wereld is veranderd Pedagogisch voordeel Rust in het programma Effectieve leertijd

14 Waarom zouden we op De Klimboom over willen stappen? We krijgen steeds meer de vraag vanuit de ouders naar een “continu model” Er blijven op maandag, dinsdag, donderdag tussen de 100 a 120 lln. over, op vrijdag tussen de 20 en 30 lln. De overblijftijd van 1 uur is lang Andere schooltijden passen beter in de huidige maatschappij

15 Hoe pakken we het aan? Voortraject: informatie aan team, MR, OV, TSO en klankbordgroep Sterrenschool -Informatieavond over voor- en nadelen van nieuwe schooltijden voor alle ouders -De BSO zal uitleg geven over de kosten -Ouderenquête op 19-4-2016 -Uitslag over uitkomsten ouderenquête -Advies naar de MR ter besluitvorming -Invoering schooljaar 2016-2017 ?

16 Verschillende modellen Er zijn meerdere modellen denkbaar. Wij willen ons concentreren op de meest gekozen modellen: Het vijf-gelijke dagenmodel Het continurooster Wat zijn de verschillen:

17 Vijf- gelijke- dagenmodel Het vijf-gelijke-dagenmodel Karakteristieken: Vijf identieke schooldagen, van 8.30 tot 14.00 (14.15 uur) Iedere dag een vrije middag vanaf 14.00 uur, met als overgangsregeling van 3 jaar tot 14.15 uur Korte lunchpauze met leerkrachten evt. in de klas (geen aparte overblijfvoorziening) Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen Gaat verder dan het continurooster, dat wel de middagpauze verkort, maar vasthoudt aan vrije woensdagmiddag en groep 1-2 vrije vrijdagmiddag Voorkeursmodel van SPOV.

18 Continurooster Karakteristieken: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur Vrije woensdagmiddag- en vrijdagmiddag vrij voor gr. 1 t/m 2 Korte lunchpauze met leerkrachten evt. in de klas (geen aparte overblijfvoorziening) Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen

19 Regelgeving -Sinds 2006 vrij schooltijden zelf vast te stellen -De onderwijstijd over acht schooljaren is wettelijk bepaald op minimaal 7.520 uur -Dat is gemiddeld 940 uur per jaar. -Soms overgangsperiode nodig, bij het vijf gelijke dagen model 3 jaar van 8.30 tot 14.15 uur

20 Besluitvorming De school (commissie en directie) komt tot een voorgenomen besluit over verandering van schooltijden Dit dient voorgelegd te worden aan de medezeggenschapsraad, omdat deze instemmingsrecht heeft Voor de ouders omdat er wijziging in schooltijden gaat plaatsvinden Voor het personeel gaat het om wijziging van arbeids- en rusttijden, waarmee ingestemd moet worden.

21 Voordelen continu rooster Kinderen: -Woensdagmiddag vrij, onderbouw vrijdagmiddag vrij (groep 1-2) -Kortere schooldag; meer tijd voor spelen, clubjes elke dag -Geen drukte bij TSO Ouders: -Niet meer 4 keer op en neer om te halen en brengen -Verkeersveiligheid (50% minder verkeersbewegingen) -Meer mogelijkheden om onder schooltijd te werken -Geen kosten TSO Leerkrachten: -Meer tijd na schooltijd -Dag is doorlopend geheel

22 Nadelen continu rooster Kinderen: -Wisselende dag structuur -Verplicht overblijven voor iedereen Ouders: -Woensdag blijft een dag die moeilijk te combineren is met werk -Kosten BSO stijgen Leerkrachten: -Korte middagpauze -Lunch met de kinderen evt. in de klas

23 Voordelen vijf gelijke dagen model Kinderen: -Vaste dag structuur op alle dagen van de week -Kortere schooldag; meer tijd voor spelen, clubjes elke dag -Geen drukte bij TSO Ouders: -Alle dagen zijn hetzelfde te combineren met werk -Meer mogelijkheden voor spreiding van bijv. clubjes -Verkeersveiligheid (50% minder verkeersbewegingen) -Geen kosten TSO Leerkrachten: -Meer tijd na schooltijd -Dag doorlopend geheel -Past bij huidige cao

24 Nadelen vijf gelijke dagen model Kinderen: -Verplicht overblijven voor iedereen -Overgangsregeling nodig -Alle middagen vrij Ouders: -Kosten BSO stijgen - Overgangsregeling van 3 jaar nodig (van 8.30 tot 14.15) Leerkrachten: -Korte middagpauze -Lunch met de kinderen in de klas -Les gebonden uren spreiden over meerdere dagen (bovenbouw geen 1000 maar 940 uur = 60 uur op jaarbasis minder, onderbouw krijgt meer uren erbij)

25 Ouderenquête per 19-4-2016

26 Vragen?


Download ppt "Welkom Sterrenschool Schooltijden Huisvesting. Een Sterrenschool bouw je samen Team Klankbordgroep (OV / MR en overige ouders)"

Verwante presentaties


Ads door Google