De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DEEL 1: Duurzame ontwikkeling: datums om te onthouden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DEEL 1: Duurzame ontwikkeling: datums om te onthouden."— Transcript van de presentatie:

1 DEEL 1: Duurzame ontwikkeling: datums om te onthouden

2 Definitie duurzame ontwikkeling « Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die beantwoordt aan de behoeften van vandaag, zonder de capaciteit van de toekomstige generaties om hun eigen behoeften in te vullen, in gevaar te brengen. » Brundtland Rapport, 1987

3 De drie dimensies van duurzame ontwikkeling Afname van vervuiling en overlast Verbruik van hulpbronnen in overeenstemming met de mogelijkheid tot vernieuwing Beantwoordt aan de fundamentele behoeften v/d bevolking Afname van ongelijkheid

4 De basisprincipes van duurzame ontwikkeling Integratie van componenten van DO Solidariteit tussen Noord en Zuid Solidariteit met de toekomstige generaties Gezamenlijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden Voorzorg en herkenning van wetenschappelijke onzekerheden Participatie en eis van goed bestuur

5 Duurzame ontwikkeling: datums om te onthouden 1972 Stockholm UNCED

6 1972: Conferentie van Stockholm « Conferentie van de Verenigde Naties over het Menselijke Milieu » = 1ste milieuconferentie op wereldvlak Bewustwording en reflectie over de limieten van economische ontwikkeling, de noodzaak van de bescherming van het milieu en het tegengaan van sociale ongelijkheid  Opstellen van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP)  Ontwikkeling van milieuwetgevingen en milieu ministeries in talrijke landen (België: Ministerie van Gezondheid en Milieu - 1973)

7 Duurzame ontwikkeling: datums om te onthouden 1972 Stockholm UNCED 1987 Brundtland Rapport WCMO 1976: Seveso 1978: Amoco Cadiz 1984: Bhopal 1986: Tchernobyl

8 1987 : « Brundtland » Rapport G.H. Brundtland, VN-afgevaardigde en voorzitter van de “Mondiale Commissie voor Milieu en Ontwikkeling”. Resultaat van een zeer breed publieksadvies van Noord EN Zuid Het rapport « Our common future » populariseert en legt de basis van duurzame ontwikkeling (officiële definities)  Erkenning van het belang van het leefmilieu op wereldvlak

9 Duurzame ontwikkeling: datums om te onthouden 1972 Stockholm UNCED 1987 Brundtland Rapport WCMO 1976: Seveso 1978: Amoco Cadiz 1984: Bhopal 1986: Tchernobyl 1992 Rio UNCED 1989 : Exxon Valdez

10 1992 : Conferentie van Rio « VN-Conferentie over Leefmilieu en Ontwikkeling » (UNCED) = grondlegging van duurzame ontwikkeling Grote deelname van VN-lidstaten en NGO‘s  Verklaring van Rio, “Agenda 21” = Actieplan voor een duurzame 21e eeuw  Oprichting door de VN van de « Commissie van Duurzame Ontwikkeling (CSD) voor het opvolgen en uitwerken van « Rio »  Biodiversiteitsverklaring  Bossenverklaring  Klimaatverdrag  Desertificatieverdrag  Erkenning rechten inheemse bevolking

11 Duurzame ontwikkeling: datums om te onthouden 1972 Stockholm UNCED 1987 Brundtland Rapport WCMO 1976: Seveso 1978: Amoco Cadiz 1984: Bhopal 1986: Tchernobyl 1992 Rio UNCED 1989 : Exxon Valdez 1997 NY Wereldtop Rio+5 Kyoto COP3

12 Juni 1997 : 2de VN-Wereldtop te NY (Rio+5) Overzicht van de genomen beslissingen te Rio Meningsverschil tussen de VS en de EU betreffende de genomen maatregelen voor het verlagen van het broeikaseffect (Broeikasgassen = BKG)

13 Dec. 1997: 3e Klimaatconferentie – Kyoto (CoP3) Kyoto-protocol : De geïndustrialiseerde landen (Annex 1) zijn overeengekomen om de uitstoot van hun BKG te verlagen met min. 5,2 % tussen 2008 en 2012 (t.o.v. 1990) België : Uitstoot BKG –7,5% tov 1990 16 februari 2005: ratificering van het Kyotoprotocol door Rusland  Kyotoprotocol treedt in werking

14 Dec. 1997: 3e Klimaatconferentie – Kyoto (CoP3) België : Uitstoot BKG –7,5% tov 1990 2005: Belgische uitstoot van BKG daalt voor de eerste maal structureel onder het niveau van 1990 (-2,1%) Verwarming van gebouwen en transport blijven de grootste vervuilers (uitstoot BKG van deze sectoren stijgt nog tov 1990) Belgische overheid weinig ambitieus: Oorspronkelijke doelstelling: uitstoot van BKG –1,7%, overige 5,8% via flexibele mechanismen

15 Kyoto-protocol : flexibele mechanismen  gebaseerd op een systeem van emissie-quota’s voor CO2  Deelnemende landen kunnen reductie-doelstellingen bereiken aan lagere kost  in principe concretisering in 2008 maar projekten zijn al op weg  Aankoop/verkoop van emissievergunning = toelating van verhandelbare emissies (tussen leden) Vb: Belg ï e koopt overschreven toegelaten emissie van Nederland  Financiering van projecten ter reductie en verhindering van emissie BKG in het buitenland :  Joint Implementation (tussen deelnemers van rijke geïndustrialiseerde landen naar staten met overgangseconomie)  Vb: Belgïe investeert in een boerderij op windenergie in Oekraïne  Clean Development Mechanism (CDM) (tussen deelnemend en ontwikkelingsland)  Vb: België financiert een electrisch net gevoed via zonnepanelen in Oeganda

16 Duurzame ontwikkeling: datums om te onthouden 1972 Stockholm UNCED 1987 Brundtland Rapport WCMO 1976: Seveso 1978: Amoco Cadiz 1984: Bhopal 1986: Tchernobyl 1992 Rio UNCED 1989 : Exxon Valdez 1997 NY Wereldtop Rio+5 Kyoto COP3 2000 NY Milleniumtop 1999 : Erika

17 2000 : Milleniumtop (NY)  Goedkeuring van de Verklaring van Millenium Ontwikkeling die talrijke doelstellingen van eerder vastgestelde internationale ontwikkelingen omvat, met als prioriteit armoedebestrijding en toegang tot water  8 Millenium Doelstellingen (MD) 1.bestrijden van honger en extreme armoede 2.basisonderwijs voor iedereen 3.stimuleren van gendergelijkheid en versterking van de positie van de vrouw 4.kindersterfte reduceren 5.verbeteren van de gezondheid van moeders 6.bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziektes 7.een duurzaam milieu garanderen 8.een wereldwijd bondgenootschap voor ontwikkeling tot stand brengen

18 2000 : Milleniumtop (NY)  MD n°7 : garanderen van een duurzaam leefmilieu Indicatoren: Integratie van de principes van DO in de nationale politiek + omkering van tendens van het verlies van natuurlijke hulpbronnen Halvering van het percentage van de bevolking dat geen toegang heeft tot drinkwater en tot basisgezondheidsdiensten vóór 2015 en ontwikkeling beleidsplan voor hulpbronnen vóór 2005 Verbetering leefklimaat voor de minstens 100 miljoen daklozen ter wereld

19 Duurzame ontwikkeling: datums om te onthouden 1972 Stockholm UNCED 1987 Brundtland Rapport WCMO 1976: Seveso 1978: Amoco Cadiz 1984: Bhopal 1986: Tchernobyl 1992 Rio UNCED 1989 : Exxon Valdez 1997 NY Wereldtop Rio+5 Kyoto COP3 2000 NY Milleniumtop 1999 : Erika 2002 Johannesburg Wereldtop Rio+10 2002 : Prestige

20 Het milieu in de wereld 1/3 van het aardoppervlak (4 miljard ha) wordt door droogte bedreigd Verlies van 9,4 miljoen ha bosgrond elk jaar 3/4 van de visvoorraden wordt overbevist Meer dan 11000 soorten worden met uitsterven bedreigd, waarvan de helft het einde van deze eeuw niet zal overleven De globale temperatuur zal deze eeuw met 1-6°C stijgen 1,1 miljard mensen lijden onder luchtvervuiling 1 miljard van de wereldbevolking heeft geen toegang tot drinkwater en 5 miljoen mensen sterven jaarlijks tgv vervuild water Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen overschrijdt de 25% van het globale herstelvermogen Source : EU Help desk Mainstreaming Environment in Development Co-operation www.environment-integration.org

21 Milieu en ontwikkelingssamenwerking? 70% van de armen wereldwijd leven in landelijke gebieden en zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen. Wanneer natuurlijke hulpbronnen bedreigd worden, zijn armen daar het eerste slachtoffer van: - inkomsten - voedsel - vrede en veiligheid - gezondheid  Leefmilieu moet geïntegreerd worden als transversaal thema in alle beleidsdomeinen (cfr. gender mainstreaming) Meer info en docs op www.panda.org/mpowww.panda.org/mpo

22 Link met economische activiteiten Het milieu beïnvloedt de economische welvaart: de »natuur » is een productiefactor (grondstoffen, energie.....) De degradatie van het milieu zorgt voor hogere kosten in de exploitatie, een verlaging van de productiviteit Voorbeeld: kustgebieden: vis = belangrijke bron van eiwitten voor miljoenen mensen werledwijd & een belangrijke inkomstenbron Senegal: 600.000 mensen tewerkgesteld in de visserijsector Overbevissing (ook door Europese vloot): dalende inkomsten en voedsel voor de lokale bevolking  WWF: lobby ivm visquota bij EU en Afrikaanse overheden

23 Link met gezondheid, kwetsbaarheid en conflicten Gevolgen van degradatie van het milieu: - droogte, overstromingen, hongersnood en ziekten 20% van alle gezondheidsrisico’s in ontwikkelingslanden hebben te maken met degradatie van het leefmilieu (bv. geen toegang tot zuiver drinkwater, gebruik van pesticiden, luchtvervuiling in de steden) Conflicten veroorzaken milieuschade - bv. vluchtelinenkampen: grote vraag naar voedsel en brandhout Toegang tot natuurlijke hulpbronnen kunnen een belangrijke rol spelen in het veroorzaken en financieren van conflicten - bv. delfstoffen (o.a. coltan, Congo) - bv. diamant en ivoor (Sierra Leone, Angola)


Download ppt "DEEL 1: Duurzame ontwikkeling: datums om te onthouden."

Verwante presentaties


Ads door Google