De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3de graad 1ste jaar ASO. Studierichting 3 de graad ASO Economie Moderne talen Economie Wiskunde Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen Latijn Moderne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3de graad 1ste jaar ASO. Studierichting 3 de graad ASO Economie Moderne talen Economie Wiskunde Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen Latijn Moderne."— Transcript van de presentatie:

1 3de graad 1ste jaar ASO

2 Studierichting 3 de graad ASO Economie Moderne talen Economie Wiskunde Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen Latijn Moderne talen Latijn Wiskunde Latijn Wetenschappen Moderne talen-Wetenschappen Wetenschappen-Wiskunde TSOHandel Sociale en technische wetenschappen KSOVrije beeldende kunst BSOKantoor Verzorging

3 Studierichtingen ASO 2 de graad3 de graadLatijn moderne talen Latijn wet wiskLatijn wetenschappen Latijn wiskundeEconomie moderne talen Economie wet wiskEconomie wetenschappen Economie wiskundeHumane wetenschappen Optie AV / MT WetenshappenWetenschappen wiskunde Wetenschappen moderne talen

4 Lessentabel: studierichtingen http://users.telenet.be/kaninove/infofolder.pdf

5 Visie: Vrije ruimte = ‘workshops’ Leerlingen werken competentiegericht = work Leerlingen maken zelf hun keuze op basis van interesse/voorkeur = shop De keuzes van workshops rekening houdende met de studierichtingen zijn zowel verbredend als verdiepend. VB. leerling uit ECWE kan kiezen: Verbredend: esthetica Verdiepend: labotechnieken Continue evaluatie binnen het concept van de seminarie

6 Vrije ruimte: opzet en doel OPZET: 1 ste jaar 3 de graad Module 1: september – januari Module 2: januari – mei 2 de jaar 3 de graad Module 3: september – januari Module 4: januari – mei DOEL: voorbereiden hoger onderwijs ongeacht de studierichting in SO differentiatie ~ individuele talentontwikkeling

7 Workshops = Competentie gericht leren Nieuwe vorm van lesgeven: teaching wordt coaching Toepassen van kennis + vaardigheden en attitudes aanleren om zelf kennis te construeren Leerlingen uitdagen tot leren: In de belevingswereld van de leerling zelf In samenwerking met medeleerlingen In interactie met hun omgeving Alternatieve didactische aanpak: presentaties, bezoek van externen, bedrijfsbezoeken, uitstappen, praktische proeven,.. Begeleid zelfgestuurd leren (leerkracht geeft advies en coacht de leerlingen) ~ leerplannen

8 Alternatief evalueren Leerlingen houden een logboek bij: binnen vastgesteld schema planning opstellen aangeven wat ze gaan doen, hoe en wanneer ze dit realiseren knelpunten die ze ondervinden vermelden % proces % product Evaluatiemogelijkheden Evaluatie van de leerkracht dmv observatie,.. Zelfevaluatie Peerevaluatie Rapportering via evaluatieschaal in map Zelfde sjabloon vr alle modules (doorschuifsysteem met structuur)

9 Workshops 1.Statistiek ter voorbereiding van HO 2.Multimedia en presenteren 3.Sta RECHT in je schoenen 4.Levende Wetenschappen 5.Woordkunst: voordracht en dramatische expressie 6.Esthetica: bekijken, analyseren en waarderen van kunst 7.Filosoferen 8.Brandende actualiteit

10 Statistiek ter voorbereiding van HO Je leert statistiek gebruiken voor de verwerking van gegevens tijdens groepsopdrachten/eindwerk in het hoger onderwijs. Beschrijvende statistiek Tweedimensionale statistiek Toetsen van hypotheses

11 Multimedia en presenteren Je leert verschillende programma’s gebruiken ter ondersteuning van de mondelinge verdediging van groepsopdrachten/eindwerk Je leert een werkstuk schrijven met een uniforme lay-out volgens de BIN- normen. Word Powerpoint Windows Movie Maker …

12 Sta RECHT in je schoenen Je maakt kennis met de beginselen van de economie en het recht die nuttig zijn in je leven als student, werkzoekende, werknemer of waarom niet als werkgever. Recht en economie maken deel uit van je dagelijks leven: Je gaat op kot en je moet een huurcontract afsluiten. Wat zijn je rechten en plichten als huurder? Welke verzekeringen moet je afsluiten? Kan je als minderjarige een geldig koopcontact afsluiten? Je schrijft je in voor een TV-Quiz en je komt niet opdagen. Mag de TV- zender je dan een monsterboete aansmeren? De federale regering gaat op zoek naar middelen om haar begroting in evenwicht te houden. Maar kan jij je budget voor een maand opstellen? En wat zijn de gevolgen van de inflatie op je loon? Veel vragen waarop we een antwoord trachten te vinden..

13 Levende Wetenschappen Je leert onderzoekend leren op wetenschappelijk gebied. Eet je gezond: alternatieve voedingswijzen en nieuwe voedingstrends worden onder de wetenschappelijke loep genomen. Ons lichaam als experiment: Je maakt kennis met eerste hulp. Je probeert enkele geneeskundige testen uit (vb. ECG) Kei in technologie: leer en experimenteer met toegepaste fysica van geluid en licht.

14 Woordkunst: voordracht en dramatische expressie Je leert de Nederlandse taal beheersen met correcte uitspraak en de juiste woordaccenten. Je leert literair waardevolle teksten voordragen voor een publiek. Dictie: uitspraakoefeningen, intonatie, stemgebruik Ademhalingstechnieken Non-verbale taal: lichaamshouding Gevoelsvol voordragen van teksten

15 Esthetica: bekijken, analyseren en waarderen van kunst Je bekijkt, schetst een overzicht en analyseert verschillende vormen van kunst: schilderkunst, sculpturen, film, fotografie, performance, graffiti etc. Aan de hand hiervan krijg je inzicht in de relatie tussen kunst en de algemene geschiedenis van de maatschappij.

16 Filosoferen Door te filosoferen wordt een rijke en krachtige leeromgeving gecreëerd waarin sociale en communicatieve vaardigheden, algemene en specifieke denkvaardigheden, omgaan met diversiteit en taal,.. aangesproken worden. De groep leerlingen zal worden omgevormd tot een filosofische gemeenschap van onderzoek waarbij de leerlingen: -Denken en onderzoek stimuleren door vragen te stellen -Uitgenodigd worden tot mondigheid, participatie, initiatief en zelfstandig leren denken -De verschillende denk- en communicatieve vaardigheden: aanspreken, inoefenen en ontwikkelen Tijdens de workshop is er ruimte voorzien voor theoretische achtergrond en krijgt elke leerling de kans om de rol van filosofisch gespreksleider op zich te nemen.

17 Brandende actualiteit Je maakt kennis met de achtergrondinformatie van dagdagelijkse gebeurtenissen in de wereld. De focus zal liggen op het dieper uitspitten van de achtergrondinformatie van nieuwsverslagen en duiding te geven bij oorzaken, feiten en gevolgen. Je gaat zelf aan de slag aan de hand van evidente en niet al te complexe onderzoeksvragen.

18 Keuze: studierichting en workshops Gelieve voor vrijdag 30 april de vragenlijst in te vullen op smartschool en je studiekeuze en keuze van de workshops door te geven. Smartschool > portfolio > studiekeuzebegeleiding Zie screencast

19 Verdere studiekeuzebegeleiding: Keuze studierichting: Het GOK-TEAM helpt je graag bij je keuze via een studiekeuzebundel op smartschool – Portfolio. Voor meer informatie over een studierichting kan je terecht bij de vakleerkrachten. Keuze complementair gedeelte (workshops): Voor meer informatie over een workshop kan je je vragen richten via een bericht op smartschool naar de adjunct-directeur.


Download ppt "3de graad 1ste jaar ASO. Studierichting 3 de graad ASO Economie Moderne talen Economie Wiskunde Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen Latijn Moderne."

Verwante presentaties


Ads door Google