De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICF gegevens-set ‘werk’ HOE KWAM DEZE VDAB-GEGEVENS-SET TOT STAND?

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICF gegevens-set ‘werk’ HOE KWAM DEZE VDAB-GEGEVENS-SET TOT STAND?"— Transcript van de presentatie:

1 ICF gegevens-set ‘werk’ HOE KWAM DEZE VDAB-GEGEVENS-SET TOT STAND?

2 WAAROM … kwam de gegevensset ‘werk’ tot stand  Beslissingsprocessen: Persoonlijke dienstverlening of zelfredzaam? Gespecialiseerde begeleiding of niet? Regulier of sociaal tewerkstellingscircuit? Welke vacatures zijn passend? Welke ondersteuning? Welke rechten op subsidies/maatregelen?  Impact van een gezondheidsproblematiek op tewerkstelling Samenwerking met andere sectoren Stimuleren eigen regie werkzoekende

3 HOE … kwam de gegevensset ‘werk’ tot stand Keuze voor WHO en ICF  INTERNATIONAAL: geen nieuw VDAB woordenboek uitvinden, maar aansluiten op een bestaand referentiekader  VERTALING VAN DIAGNOSE : De ICF vult de ICD-10 aan. Het is geen ‘werktaal’ maar een taal die ingebed zit in de sector gezondheidszorg  FOCUS OP FUNCTIONEREN: De ICF beschrijft hoe mensen omgaan met hun gezondheidstoestand en plaatst dit functioneren in een maatschappelijk perspectief.

4 HOE … kwam de gegevensset ‘werk’ tot stand Keuze voor een ‘gegevensset werk’  ICF: meer dan 1.000 categorieën van functioneren  VDAB: gegevensset van 43 categorieën van functioneren Werkbare set Meest determinerend op vlak van werk

5 HOE … kwam de ICF gegevensset tot stand Wat is meest determinerend voor werk?  Bestaande lijsten: RVA: ‘ver verwijderd van de arbeidsmarkt’ Studies door sociale economie en Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdiensten (PASSER)  Te rade bij Europese partners: Nederland: ICF en de participatieladder Porto: ICF binnen revalidatie, zelfregie van de klant, assessment van ondersteuningsnood Duitsland: ICF binnen casemanagement en opmaak van gedeelde actieplannen Slovenië: ICF als instrument van kwaliteiten subsidiesystemen

6 HOE … kwam de ICF gegevensset tot stand Wat is meest determinerend voor werk?  Voorlopige set van 49 ICF categorieën Experiment met 50 dossiers uit de praktijk van VDAB + werkplaatsen + partners + gebruikers  Statistisch onderzoek VDAB Van 49 naar 43 categorieën  Datamining: Gericht zoeken naar (statistische) verbanden in gegevensverzamelingen met als doel profielen op te stellen (vb. kenmerken van doelgroep wz arbeidsbeperking) Of kunnen differentiëren tussen de verschillende werkvormen ‘lerend systeem’ Naar minder of andere categorieën in de toekomst?

7

8 WELKE … keuzes maakte de VDAB  43 ICF cat uit gegevensset zijn basis: Om een beeld te vormen van de mogelijkheden op vlak van werk Tijdens assessment, screening, besprekingen met partners  Andere sectoren (GGZ/BuSO/VAPH) kunnen ook over andere ICF cat gegevens inbrengen in de trajectbespreking  Tijdens begeleiding en i.s.m. partners wordt info opgebouwd in ICF profiel (geen momentopname)  Volledig/onvolledig ICF profiel  Scoringscategorieën: Ernstig en licht probleem Geen probleem Sterkte (bestaat eigenlijk niet binnen ICF)

9 WELKE … keuzes maakte de VDAB  Doel: dialoog tussen trajectbegeleiders en partners uit verschillende sectoren en de klant zelf Niet meten maar weten! ICF is geen meetinstrument, geen schaal, geen vragenlijst … het is een gedeelde taal om samen te bespreken hoe de beste vorm van participatie kan bereikt worden en wie hierin welke ondersteuning kan bieden  Zo regulier als mogelijk, zo gespecialiseerd als nodig  Geen wondermiddel

10 WIE … mag werken met ICF ICF is rode draad tijdens trajectbegeleiding De trajectbegeleider:  beheert het ICF-profiel  volgt regelmatig op of de acties leiden tot een vervolledigen/aanpassen van het profiel  vertaalt doelstellingen in ICF en volgt op in ICF  schrijft de informatie uit het cliëntoverleg weg in het ICF-profiel VDAB-Partners:  hanteren het ICF-denkkader  bespreken o.l.v de TB opmaak en opvolging van trajectplan aan de hand van de ICF gegevensset werk Indicering:  is gevolg van een begeleidingsproces  gebeurt door een TB met mandaat voor indicering (VDAB/GTB/OCMW/…) VDAB EN PARTNERS

11 VEEL SUCCES Lut Gailly Lut.gailly@vdab.be VDAB team gespecialiseerde klantenwerking


Download ppt "ICF gegevens-set ‘werk’ HOE KWAM DEZE VDAB-GEGEVENS-SET TOT STAND?"

Verwante presentaties


Ads door Google