De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de overlegtafel van 10 juli.  Opening  Vaststelling agenda  Vaststellen verslag 26 juni 2014  Mededelingen  Digitale mailbox centraal 

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de overlegtafel van 10 juli.  Opening  Vaststelling agenda  Vaststellen verslag 26 juni 2014  Mededelingen  Digitale mailbox centraal "— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de overlegtafel van 10 juli

2  Opening  Vaststelling agenda  Vaststellen verslag 26 juni 2014  Mededelingen  Digitale mailbox centraal  Alles ter tafel brengen, ook al ben je de enige  Div. procesafspraken (zie volgende sheet) Diversen

3  Verzoek werkgroepen:  Gemeente staat hier welwillend tegenover voor verdieping om zaken uit te werken die voor 1 oktober af moeten i.v.m. contractering  Voorwaarde kleine groep met afvaardiging gemeente, 3 a 4 aanbieders en bureau inkoop  Werkgroepen kunnen ook na 1-1-2015 doorlopen Proces

4  Nav. de vorige overlegtafel wensen om differentiatie aan te brengen binnen clusters voor de kostprijs  Toelichting door betreffende aanbieders  Gemeente staat hier welwillend tegenover  hoe denkt de rest hierover? Maatwerkvoorzieningen 2015 Differentiatie

5  Veel input van FOT en DOT Voorstel gemeenten:  Kwaliteitscertificering zoals HKZ of ISO verplicht stellen  Geen specifieke opleidingseisen maar deskundig en bekwaam personeel (in relatie tot de werkzaamheden)  handelen in overeenstemming met de verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard  voorschrijven dat gewerkt moet worden volgens persoonlijk plan / ondersteuningsplan wat tot stand is gekomen samen met de cliënt  verplicht stellen hanteren meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  Melding calamiteiten aan toezichthouder Wmo verplicht stellen  focus op outcome  klachtenregeling verplicht (verder uitwerken aan welke minimale voorwaarden deze moet voldoen)  VOG voor professionals en vrijwilligers Maatwerkvoorzieningen 2015 Kwaliteit

6  Toelichting door de gemeenten Twee scenario’s: 1.Huidige AWBZ dienstverlening met korting (apart addendum bij overeenkomst) 2.De overgangscliënten in het nieuwe systeem bekostigen Overgangsrecht

7  Centraal staat de overeenkomst  Huiswerk: uw ideeën voor monitoring en verantwoording zodat gemeenten dit verder kunnen uitwerken Opmaat naar overlegtafel van 28 augustus aanstaande

8  Kwaliteit  acceptatieplicht  Opening om opnieuw over tarief om tafel te gaan  Inspectie op aanbieders  Meldingsplicht calamiteiten en incidenten  Eisen aan de klachtafhandeling  Regelarme facturering met daarnaast monitoringsysteem  Contractduur  Aansprakelijkheid  Onderaanneming Incidentele werkgroep overeenkomst

9  Basisovereenkomst en nadere overeenkomst worden in elkaar geschoven: 1 overeenkomst  Gemeente stelt concept-overeenkomst op Vervolgprocedure overeenkomst


Download ppt "Welkom op de overlegtafel van 10 juli.  Opening  Vaststelling agenda  Vaststellen verslag 26 juni 2014  Mededelingen  Digitale mailbox centraal "

Verwante presentaties


Ads door Google