De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEESONDERWIJS OP PCBO DE WYNGERT

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEESONDERWIJS OP PCBO DE WYNGERT"— Transcript van de presentatie:

1 LEESONDERWIJS OP PCBO DE WYNGERT
een doorlopende leerlijn….

2

3 doelen voor leesonderwijs
eind groep 2: minimaal 15 letters 90 % eind groep 3: avi E3 eind groep 4: avi E4 etc. DMT: 90% haalt een A,B of C-score 80 % haalt een A,B, of C-score op cito lovs begrijpend lezen (60 % haalt A of B) rijke leeromgeving in de school grote betrokkenheid van ouders

4 voorbereidend lezen map fonemisch bewustzijn thema’s uit Schatkist|
taalroutineboek (2x p.w.) materiaal Veilig Leren Lezen (klik-klakboekje, lettermuur, woordendoos…) Interactief voorlezen (gebruik digibord)

5 schatkist en taalroutines
- 4 thema’s per jaar. - 4 weken per thema Taalroutines voor de andere thema’s à 3 weken: - beeldwoordenveld of thematafel - prentenboek - lettermuur - nieuwsbord - familie taalspel - eigen teksten

6

7 aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen - geïntegreerde aanpak
- veel mogelijkheden voor differentiatie - gebruik digibordsoft- ware - vroegtijdige signale- ring - gebruik toetssite

8 voortgezet technisch lezen
Lekker Lezen - 3 lessen per week - accent op de juiste didactiek - drie niveaus per groep - meer instructie voor zwakke lezers. - per leerjaar 3 avi-niveaus omhoog. - oefenen in groep 7-8 tot het hoogste avi-niveau is bereikt.

9 Samen beter lezen 3 keer per jaar een groepsplan m.b.v. ‘Samen beter lezen’ voor groep (3)4-8 n.a.v. toetsing. Twee keer per week een groepsdoorbrekende aanpak: - tutoren voor de zwakke lezers van groep (3)4-8. tutoren kunnen leerlingen groep 8 zijn maar ook ouders. - duolezen voor de lezers uit groep 4-8 die op niveau lezen maar nog niet het eindniveau hebben bereikt. - stillezen en leesbevordering voor leerlingen die het hoogste avi-niveau hebben behaald. - zwakkere lezers krijgen oefenstof mee naar huis. We betrekken de ouders bij de leesontwikkeling en maken afspraken over de werkwijzen.

10

11 Een rekensom: (2 x p.w.Samen Beter Lezen) + (3 x p.w. Lekker Lezen)= elke dag technisch leesonderwijs op de Wyngert!

12 toetsing en observatie
voorbereidend lezen: - taal voor kleuters - fonemisch bewustzijn - letterkennis - onderwijsvolgmodel het jonge kind technisch lezen: DMT – AVI Twaminutetoets (cito) methodetoetsen begrijpend lezen: cito lovs begrijpend lezen (cito woordenschat)

13 Stillezen en leesbevordering
voor vlotte lezers leesonderhoud ruime keus in leesmaterialen boekverslag boekpresentatie

14

15 begrijpend lezen - 1 extra les (XL) begrijpend luisteren
- groep 1,2 en 3 (4 V’s) Nieuwsbegrip - 1 basisles per week - 1 extra les (XL) - eigen stappenplan (4 V’s) - transfer van aangeleerde begr. leesstrategieën en woordleerstrategieën naar andere vakken (wereldoriëntatie, Fries). - preteaching

16 Stappenplan Lezen (ob)
Voor Tijdens het lezen Na 1 Voorkennis 2 Voorspellen 3 Visualiseren 4 Vragen stellen Samenvatten: Wat is het belangrijkste thema? Kijk naar je schema’s en denk aan de antwoorden op je vragen.

17 Stappenplan Lezen (bb)
Voor Tijdens het lezen Na 1 Voorkennis Kijk naar de tekst en bedenk of je het onderwerp al kent. Ga na of je al meer weet over het onderwerp en onthoud dit. 2 Voorspellen Kijk naar de titel en de kopjes! Kijk naar de plaatjes en kaders Kijk naar de eerste alinea! Kijk naar opvallende zaken! ( vet/schuin gedrukte woorden, cijfers, enz.) Denk hardop en gebruik bij het lezen wat je al weet. 3 Visualiseren Maak een foto of filmpje in je hoofd bij woorden of zinnen die je leest. Maak een woordweb of schema van woorden die je belangrijk vindt. 4 Vragen stellen Bedenk je eigen vragen bij het lezen. Om goede vragen te bedenken gebruik je je voorkennis, je voorspelling, je foto’s of schema’s die je hebt bedacht. Beantwoord je eigen vragen. Samenvatten: Wat is het belangrijkste thema? Kijk naar je schema’s en denk aan de antwoorden op je vragen.

18 Controleer altijd of de betekenis klopt!
Woordhulp Je ziet een woord dat je niet begrijpt. Je wilt weten wat het woord betekent. Wat kun je doen? 1. Staat er ook een plaatje bij de tekst? Kijk of het plaatje helpt om de betekenis te vinden. 2. Kijk naar het woord! -Zie je een bekend stukje? -Kun je het woord in stukjes verdelen? 3. Lees een stukje terug of verder. 4. Soms kom je zelf niet achter de betekenis. Vraag het dan aan iemand anders, of zoek het op in het woordenboek. Controleer altijd of de betekenis klopt!

19 begrijpend luisteren in de kleine kring

20 rijke leeromgeving kinderboekenweek, kinderen en poëzie, voorleeswestrijd (ook de Friese versie), voordrachtwedstrijd, schoolbibliotheek, boekpromotie door leerlingen, verslagboek, samenwerking openbare bibliotheek, schrijver in de klas, boekenhoek, lettertafel, krant in de klas, ‘Friese middag’ etc …

21

22 hoofdpunten kwaliteitszorg
beleidsplan lezen en leescoördinator opbrengstgericht werken hoog ambitieniveau cyclisch proces op leerling-, groeps- en schoolniveau (trendanalyse) leerlingenzorg - hulpplannen (preteaching, extra leertijd) ontwikkeling personeel borging doorlopende leerlijnen ouders zijn ‘partners in education’

23 ouders zijn partners in education
aandacht voor facetten van leesonderwijs op ouderavonden thuis en op school dezelfde aanpak bij technisch lezen: dus veel overleg hulp bij tutorlezen uitlenen boeken schoolbibliotheek

24 einde presentatie


Download ppt "LEESONDERWIJS OP PCBO DE WYNGERT"

Verwante presentaties


Ads door Google