De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstellen Ir. J.B. (Hans) de Mare Mare Architectuur & Advies, Helmond voormalig architect (-directeur) bij Eindhovense bureaus tot voor kort bestuurslid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstellen Ir. J.B. (Hans) de Mare Mare Architectuur & Advies, Helmond voormalig architect (-directeur) bij Eindhovense bureaus tot voor kort bestuurslid."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstellen Ir. J.B. (Hans) de Mare Mare Architectuur & Advies, Helmond voormalig architect (-directeur) bij Eindhovense bureaus tot voor kort bestuurslid BNA-kring Zuid-Oost-Brabant vanaf 1 april 2010 zelfstandig architect-adviseur vanaf 1 april 2011 Bouwmeester gemeente Landerd Presentatie Bouwmeesterschap Voorbereidende Vergadering, 24 januari 2012 Dia 1

2 Geschiedenis Welstandszorg voorheen: Welstandstoezicht Noord-Brabant 13 maart 2009: besluit opheffing daarvan per 1 jan. 2012 2010 – 2011: Welstandstoezicht tijdelijk door SRE 11 nov. 2010: uw besluit tot aanstelling Bouwmeester 1 april 2011: start Bouwmeester Presentatie Bouwmeesterschap Voorbereidende Vergadering, 24 januari 2012 Dia 2

3 Takenpakket Bouwmeester Presentatie Bouwmeesterschap Voorbereidende Vergadering, 24 januari 2012 Dia 3 Opstellen adviezen t.a.v. vormgevingsaspecten in relatie tot de omgeving Beoordelen adviezen van derden, zoals beeldkwaliteitsplannen Opstellen adviezen t.a.v. inpassingmogelijkheden in relatie tot de omgeving Beoordelen plannen van derden zoals bestemmingsplannen Welstandstoetsing Het uiterlijk van gebouwen in relatie tot de omgeving architectuur (micro-) stedenbouwkunde kaderstellend toetsend

4 Doel instrumentarium Ruimtelijke Ordening (1) Stedenbouwkundige kaders (bestemmingsplannen), en architectonische kaders (beeldkwaliteitplannen, welstandsnota’s), en de toetsing daarvan gaan niet over: het beperken van de mogelijkheden van burgers en bedrijven, (dus over betutteling); Maar over het bewaken van de leefkwaliteit van de omgeving van gebouwen, door eisen/beperkingen te stellen aan hun functies, afmetingen en uiterlijk. Het primaire doel is dus het beschermen van de rechten van de omgeving (omwonenden en andere belanghebbenden). Presentatie Bouwmeesterschap Voorbereidende Vergadering, 24 januari 2012 Dia 4

5 Doel instrumentarium Ruimtelijke Ordening (2) Beperkingen ten aanzien van het gebruik: geen fabriek midden in een woonwijk; zorgvuldig bepalen van alle noodzakelijke overgangen tussen functies. Beperkingen ten aanzien van afmetingen: beperking van de horizontale afstanden tot de omgeving beperking van de hoogte, en bepalingen t.a.v. de dakvormen soms betekent anticiperen op de toekomst afwijken van het bestaande Presentatie Bouwmeesterschap Voorbereidende Vergadering, 24 januari 2012 Dia 5

6 Doel instrumentarium Ruimtelijke Ordening (3) En beperkingen ten aanzien van de uiterlijke vormgeving: Ten aanzien van nieuwe bebouwing nabij of tussen bestaande bebouwing: bewust besluiten of het zich moet conformeren aan de directe omgeving of dat contrast ook toegestaan kan worden, en in welke mate. Ten aanzien van geheel nieuwe bebouwing: bewust besluiten of een eenheid van vormtaal wordt nagestreefd, of dat differentiatie (en in welke mate) toegestaan wordt. Presentatie Bouwmeesterschap Voorbereidende Vergadering, 24 januari 2012 Dia 6

7 Doel instrumentarium Ruimtelijke Ordening (4) En beperkingen ten aanzien van de uiterlijke vormgeving: Ten aanzien van nieuwe bebouwing nabij of tussen bestaande bebouwing: bewust besluiten of het zich moet conformeren aan de directe omgeving of dat contrast ook toegestaan kan worden, en in welke mate. Ten aanzien van geheel nieuwe bebouwing: bewust besluiten of een eenheid van vormtaal wordt nagestreefd, of dat differentiatie (en in welke mate) toegestaan wordt. Belangrijk: huizen of gebouwen kunnen op zichzelf prachtig zijn, maar toch niet aan de afgesproken vormgevingskaders voldoen! Presentatie Bouwmeesterschap Voorbereidende Vergadering, 24 januari 2012 Dia 7

8 Voorbeeld 1: inpassing nieuw klein woonhofje in Zeeland Plan voor vervangende nieuwbouw op initiatief van de woningbouwvereniging. Eerste acties als micro-stedenbouwer: Mee-bedenken stedenbouwkundige verkaveling bepalen randvoorwaarden t.a.v. woningvormen, in relatie tot woningprogramma van de ontwikkelaar. Vervolgactie als Welstand-toetser: beoordeling (en bijsturing) van het bouwplan t.o.v. de vastgestelde/overeengekomen randvoorwaarden. Presentatie Bouwmeesterschap Voorbereidende Vergadering, 24 januari 2012 Dia 8

9 Voorbeeld 2: inpassing nieuwe woning op een BIO-locatie in Reek Studie naar bebouwingsmogelijkheden was extern verricht, instemming College B&W met aanwijzing van de locatie voor max. 4 BIO-woningen. Beeldkwaliteit was daarbij omschreven als: landelijk, open, vrij lage goothoogten en vastgelegde nokrichtingen. Initiatiefnemers kwamen eerst met een groot villa-plan, wat na afkeuring is bijgesteld tot een met de studie overeenstemmend soberder vormgeving. Op basis daarvan kan een mini-bestemmingsplan worden opgesteld + de Welstandtoetsing plaatsvinden. Presentatie Bouwmeesterschap Voorbereidende Vergadering, 24 januari 2012 Dia 9

10 Voorbeeld 3: advisering College B&W inzake herontwikkelingen Centrumlocaties Centrumplan Schaijk: meedenken over mogelijkheden in samenspraak met de ontwikkelaar, en relatief meer vanuit het algemene belang en de algemene ruimten; Centrum Zeeland: meedenken met het College over verschillende herontwikkelingsmogelijkheden, onder andere t.a.v. de vrijkomende gebieden als het Kindcentrum zal zijn gerealiseerd. Presentatie Bouwmeesterschap Voorbereidende Vergadering, 24 januari 2012 Dia 10

11 Voordelen Bouwmeester stedenbouwkundige advisering snel en flexibel inzetbaar beperking ambtelijke administratie/begeleidingskosten door vooraf bepaalde werk- en financiële kaders door frequentie van samenwerking goede afstemming met de verdere gemeentelijke organisatie afstemming stedenbouw met Welstandstoetsing door kennis van voorgeschiedenis terugkoppeling naar stedenbouw vanuit de Welstandstoetsing optimaal mogelijk Presentatie Bouwmeesterschap Voorbereidende Vergadering, 24 januari 2012 Dia 11

12 Dank voor uw aandacht Presentatie Bouwmeesterschap Voorbereidende Vergadering, 24 januari 2012 Dia 12


Download ppt "Voorstellen Ir. J.B. (Hans) de Mare Mare Architectuur & Advies, Helmond voormalig architect (-directeur) bij Eindhovense bureaus tot voor kort bestuurslid."

Verwante presentaties


Ads door Google