De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatieonderzoek VVTO Engels Kees de Bot Sieneke Goorhuis BCN/RUG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatieonderzoek VVTO Engels Kees de Bot Sieneke Goorhuis BCN/RUG."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatieonderzoek VVTO Engels Kees de Bot Sieneke Goorhuis BCN/RUG

2 Hoofdvragen in het onderzoek Leren kinderen Engels? Gaat het niet ten koste van hun Nederlands? Is het niet nadelig voor buitenlandse kinderen? Is VVTO geschikt voor alle kinderen? Zijn er andere cognitieve voordelen aan vroeg beginnen?

3 Wat zegt de buitenlandse literatuur? Eerdere rapporten: Herder & de Bot (2005 en 2007) 1000 studies over Canadese Immersion studies: –Hoe meer en eerder, hoe beter –Lange termijn afhankelijk van gebruik buiten school –Vloeiendheid tegenover correctheid

4 Meeste studies over vroeg en total, weinig over laat en partieel. Aanbod tweede taal veel groter dan hier

5 De Europese context Vroeg begin en combinatie taal/vak onderwijs basis voor Europese taalbeleid Vroeg begin in vrijwel hele EU Nog weinig evaluaties van andere dan immersion programma’s Onderzoek Henning Wode (Kiel): ‘Hoe weinig is genoeg?’

6 Wat willen we bereiken? Hoge taalvaardigheid einde BO Goede aansluiting op VO Geen negatief effect op Nederlands Geen negatief effect voor allochtone kinderen Grotere cognitieve vaardigheid op andere vlakken

7 Rotterdam en Groningen Twee voorlopers: Early Bird en GSV Vergelijkbare modellen: ongeveer 3 uur Engels per week, thematisch, vanaf groep 1, geen differentiatie groep 1 en 2 Verschillen in socio-economisch niveau Nauwelijks allochtone kinderen op GSV

8 Vraag 1: Leren kinderen Engels? Instrument: Reynell test voor begrip en productie. Engelse versie voor kinderen tot 7 jaar Leeftijdsnormen voor Nederlands en Engels Scores worden opgezet naar leeftijdsequivalent Afnames door volwassen Native Speakers met BO ervaring

9 Vraag 1: Leren kinderen Engels? 2003/2004: –GSV, 34 kinderen, einde 1 e jaar Engels: Begrip leeftijdsequivalent: 2.5 Productie leeftijdsequivalent: 2.1 2006: –GSV/EB, 123 kinderen, begin 2 e jaar Engels Begrip leeftijdsequivalent: 2.5 Productie leeftijdsequivalent: 2.1 Lage correlatie aantal maanden Engels en taalvaardigheid (.32)

10 Vraag 1: Leren kinderen Engels? Effect maanden op taalvaardigheid Aantal maanden Engels Aantal kinderenRuwe score Comprehension Leeftijdsequiv. Comprehension Ruwe score Production Leeftijdsequi v. Expression 62525,122;3 year6,481;9 year 95630,342;5 year12,022;3 year 123725,592;5 year9,302;1 year 18541,003;0 year13.122;4 year

11 Vraag 1: Leren kinderen Engels? 2007, 5 Early Bird scholen, 153 leerlingen –Begripsequivalent: 2.1 –Productie equivalent: 2.4

12 Vergelijking 2007-2008

13 Vraag 1: Leren kinderen Engels? Onderzoek Gildenmacher begrip en productie gecombineerd: –Na 1 jaar: leeftijdsequivalent 2,2 –Na 2 jaar: leeftijdsequivalent 2,5 Samenvattend: kinderen leren Engels, maar relatief veel meer in 1 e jaar

14 Effecten voor Nederlandse en niet- Nederlandse leerlingen

15 Wat zijn uw bevindingen wat betreft het leren van het Engels?

16 Vraag 2: Heeft VVTO een negatief effect op het Nederlands van Nederlandse kinderen?

17 Heeft VVTO een negatief effect op het Nederlands van Nederlandse kinderen? 2003/2004: Early Bird scholen, 88 lln –Ned Reynell (begrip): 2003: 106 2004: 106 (n.s.) 2004/2005: Early Bird Scholen en GSV, 60 lln. –Ned Reynell (begrip): 2003: 105 2004: 107 (n.s.)

18 Wat zijn uw indrukken wat betreft het effect op het Nederlands?

19 Vraag 3: Heeft VVTO een negatief effect op het Nederlands van allochtone kinderen?

20 Heeft VVTO een negatief effect op het Nederlands van allochtone kinderen? 2003-2004 –Early Bird, 8 kinderen: Reynell Nederlands 2003: 90 2004: 98 2004-2005 –Early Bird, 10 kinderen 2004: 78 2005: 100

21 2007/2008, Early Bird scholen, 60 allochtone leerlingen, Reynell - Nederlandse lln: 109 - Allochtone lln: 90 Verschil significant maar in normale range, dus allochtone leerlingen ontwikkelen Nederlands normaal.

22 Wat zijn uw indrukken wat betreft de invloed van Engels op Nederlands van allochtone kinderen?

23 Conclusies tot nu toe Leerlingen verwerven kennis van het Engels, maar toename vlakt af in 2 e jaar Leeftijdsequivalent (vergelijking met ééntalige Engelse kinderen): 2.2-3.0 Er is geen negatief effect op taalvaardigheid Nederlands zoals gemeten met receptieve Reynell test Er is geen negatief effect op ontwikkeling Nederlands als tweede taal

24 Is VVTOe geschikt voor alle kinderen? Kinderen met lage taalvaardigheidscore worden beter over tijd Te weinig systematische data om echte conclusies te trekken Uw indrukken?

25 Andere cognitieve voordelen? Centrale vraag: worden de positieve effecten van meertaligheid zoals vastgesteld bij kinderen die tweetalig opgroeien en kinderen in vroege immersion programma’s, ook gevonden bij VVTO?

26 Onderzoek Talens (2007) Ontwikkeling van metacognitieve taken: –Sorteertaak op vorm en kleur (Bialystok 1996) –Relatie object en naam –Vergelijking GSV en controle school Assen: Monolinguale kinderen als bijna 100%: geen mogelijkheid om te overtreffen Kinderen hier iets ouder Geen effect meertaligheid behalve grotere woordenschat

27 Onderzoek Gildenmacher (2008) Ontwikkeling getal begrip Vergelijking GSV en controle school Leeuwarden Reynell Nederlands en Engels Geen verschil tussen groepen

28 Vervolg onderzoek Replicatie van eerder onderzoek: groep 1- 4 toetsen in drie opeenvolgende jaren Begin meting voor aanvang Engels: wat weten de leerlingen al Controle school zonder Engels: hoeveel draagt VVTOe bij tot taalvaardigheid? Vergelijking vroege en late start? Hoe is de differentiatie in groep ½ Aansluiting bij VO?

29 Wat zijn volgens u de vragen waar het onderzoek zich op zou moeten richten?


Download ppt "Evaluatieonderzoek VVTO Engels Kees de Bot Sieneke Goorhuis BCN/RUG."

Verwante presentaties


Ads door Google