De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst mantelzorg- en vrijwilligers beleid Gemeente Zundert, 2015 Eva van den Broek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst mantelzorg- en vrijwilligers beleid Gemeente Zundert, 2015 Eva van den Broek."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst mantelzorg- en vrijwilligers beleid Gemeente Zundert, 2015 Eva van den Broek

2 Welkom Mijn naam: Eva van den Broek Deze bijeenkomst staat in het teken van:  Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid  Terugkoppeling van het onderzoek

3 Inhoudsopgave  Voorstellen  Stage gemeente Zundert  Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid  Onderzoek april 2015  Resultaten onderzoek  Ideeën  Wat gaan we doen?  Wat vindt u hiervan?

4 Voorstellen Eva van den Broek  19 jaar  Gemeente Zundert  Tweedejaars studente  Avans Hogeschool, Breda  Maatschappelijk Werk & Dienstverlening  Voetbal – Vvwernhout

5 Stage gemeente Zundert Februari 2015 – Juni 2015 Afdeling Maatschappij & Dienstverlening Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

6 Waarom beleid voor mantelzorgers? Waarom beleid voor vrijwilligers? Hoe wordt dit opgesteld?

7 Het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Hoofdstukken  Aanleiding  Algemene gegevens mantelzorgers en vrijwilligers  Voorgeschiedenis  Wettelijke taken  Regionaal beleidsplan Wmo 2015  Aantal mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeente Zundert  Ondersteuning mantelzorger en vrijwilliger in de gemeente Zundert

8 Aanleiding  1 januari 2015  Taken overgeheveld  Sociaal domein  Lokale overheid  Ontwikkelen mantelzorgbeleid  Daarnaast ook beleid voor vrijwilligers

9 Algemene gegevens MantelzorgersVrijwilligers -Zorg aan hulpbehoevende -Uit directe omgeving -Sociale relatie -Niet in kader van een hulpverlenend beroep -Mantelzorg overkomt je -Persoonlijke zorg en ondersteuning -Aan mensen in kwetsbare situaties -Belangeloos en onbetaald -Ze kiezen er zelf voor Vrijwilligerswerk kies je Overeenkomst Een vorm van inzet voor de (naaste) omgeving

10 Voorgeschiedenis Mantelzorg  20 e eeuw: Vrouwen zorgden voor allen  Mannen verwierven kostwinnerssalaris  Nu: Voor vrouwen niet meer zo vanzelfsprekend  Ze pakken het toch steeds op  Daarnaast ook mannelijke mantelzorgers Vrijwilligers  1938 Korps Vrouwelijke Vrijwilligers  Positie werkende vrouwen verslechterde  Manier om actieve maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven  ‘Unie van Vrijwilligers’ (ook mannen)  2013: Unie van Vrijwilligers Nederland

11 Wettelijke taken  Participatie en zelfredzaamheid  Participatiemaatschappij  Burgers zorgen voor zichzelf en elkaar  Gemeente moet inwoners ondersteunen  Ondersteuning en waardering van de mantelzorger en vrijwilliger wettelijk verankerd

12 Regionaal beleidsplan Wmo 2015 Werking van het nieuwe stelsel  Verantwoordelijkheid bij gemeente  Wat inwoners wél kunnen  Mogelijkheden van de inwoner  Stimuleren van eigen initiatief  Aanspreken van eigen verantwoordelijkheid

13 Aantallen in gemeente Zundert Totaal: 21.000 inwoners Aantal Mantelzorgers (18 jaar en ouder)4.400 Percentage mantelzorgers21% van de bevolking (Mezzo) Te zwaar belast of overbelast580 Zorgvrijwilligers567 In verzorgings- en verpleeghuizen189

14 Bestaand beleid Ondersteuning mantelzorg en vrijwilliger in de gemeente Zundert:  Subsidiering van Stichting Welzijn Zundert:  Informatie en advies  Luisterend oor  Praktische hulp  Oog op: voorkomen van overbelasting

15 Onderzoek vrijwilligers en mantelzorgers Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften mantelzorgers en vrijwilligers in gemeente Zundert Bedankt voor de medewerking!!  April 2015  Doel van het onderzoek  13 interviews afgenomen  Twee enquêtes uitgezet waarop 184 reacties

16 Resultaten van het onderzoek…  Mantelzorgers  Vrijwilligers

17 Mantelzorgers  Enquête ingevuld door 74 mantelzorgers  6 mantelzorgers geïnterviewd

18 Resultaten van het onderzoek Mantelzorgers

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Zorgvrijwilligers  Enquête ingevuld door 110 vrijwilligers  7 vrijwilligers geïnterviewd

31 Resultaten van het onderzoek Vrijwilligers

32

33

34

35

36

37

38

39 Ideeën op basis van het onderzoek  Specifieke behoeften niet allemaal gerealiseerd  Overeenkomstige behoeften zijn meegenomen in de ‘eerste aanzet’  Hoofdactiviteiten vrijwilligers  Hoofdactiviteiten mantelzorgers  Nevenactiviteiten mantelzorgers

40 Hoofdactiviteit mantelzorgers én vrijwilligers  Meer bekendheid mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties  En hun ondersteuningsaanbod  Voorbeelden hiervan zijn:

41 Hoofdactiviteiten vrijwilligers  Informatie vooraf en tijdens het vrijwilligerswerk  Cursussen of scholing  Zelfredzaamheid  Handvatten  Vrijwilligersdag  ‘In het zonnetje zetten’

42 Hoofdactiviteiten mantelzorgers  Praktische hulp  Emotionele ondersteuning  Advies en begeleiding  Meer informatie  Aandacht en waardering

43 Nevenactiviteiten mantelzorgers  Financiële tegemoetkoming  Invulling mantelzorgcompliment  Mantelzorg en de werkgever  Stichting Werk & Mantelzorg  Jonge mantelzorgers  Specifieke aandacht

44 Wat gaan we doen?  De hoofdactiviteiten voorgelegd aan:  Avoord  Stichting Welzijn Zundert  Wat doen ze al  Wat kunnen ze eventueel nog meer doen

45 Hoofdactiviteit mantelzorgers én vrijwilligers Stichting Welzijn Zundert  Gemeente moet hier vorm aan geven  Middels gemeentewebsite en pagina in de bode  Aangeven waar mantelzorgers zich kunnen melden  Aan de website van SWZ wordt gewerkt

46 Hoofdactiviteiten vrijwilligers Avoord en Stichting Welzijn Zundert  Vrijwilligerscafé  Informatie krijgen  Informatie delen  Elkaar ontmoeten  Algemene Vrijwilligersdag

47 Hoofdactiviteiten mantelzorgers Avoord  Aantal diensten die zij reeds aanbiedt  Markt 6, eetpunt en (wijk)activiteiten  Volgende nieuwe diensten zijn ideeën vanuit Avoord  Mantelzorgacademie  Servicepunt voor mantelzorgers in Zundert Stichting Welzijn Zundert  Lotgenotencontacten terug oppakken  Meer informatie via gemeentewebsite  Steunpunt mantelzorg  Centraal punt

48 Wat vindt u hiervan? Vragen en/of opmerkingen

49 Einde Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Bijeenkomst mantelzorg- en vrijwilligers beleid Gemeente Zundert, 2015 Eva van den Broek."

Verwante presentaties


Ads door Google