De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STAKEHOLDERS CONSULTATIE VAN COORDINATIECOMITE INTERNATIONAAL MILIEUBELEID 27.01.09 PRIORITEITEN MULTILATERAAL BELEID DUURZAME ONTWIKKELING EERSTE HELFT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STAKEHOLDERS CONSULTATIE VAN COORDINATIECOMITE INTERNATIONAAL MILIEUBELEID 27.01.09 PRIORITEITEN MULTILATERAAL BELEID DUURZAME ONTWIKKELING EERSTE HELFT."— Transcript van de presentatie:

1 STAKEHOLDERS CONSULTATIE VAN COORDINATIECOMITE INTERNATIONAAL MILIEUBELEID 27.01.09 PRIORITEITEN MULTILATERAAL BELEID DUURZAME ONTWIKKELING EERSTE HELFT 2009 Chris Vanden Bilcke

2 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst Vier domeinen I. Klimaat II. Biodiversiteit III. Chemicals IV. Governance en duurzame ontwikkeling

3 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst I. KLIMAAT A. Resultaten na vier onderhandelingen sinds Bali B. Roadmap voor 2009 C. Kernpunten in deze onderhandeling voor EU + BE

4 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst A. Resultaten na vier onderhandelingen sinds Bali Bangkoksessie (maart 2008): OWerkprogramma uitgewerkt voor 2008: workshops en onderhandelingen over de vijf building blocks op alle sessies Bonnsessie (juni 2008): OSignaal over voortzetting carbon market na 2012 is duidelijk OEerste keer dat SBI, SUBSTA, AWG-LCA en AWG-KP gelijktijdig vergaderden OWorkshops over adaptatie, technologie, en finance : beter begrip der concepten ORealisatie complexiteit der onderhandeling wat betreft substantie en structuur, moeilijk voor kleine (ook EU delegaties)

5 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst Accra (augustus 2008): O Constructief debat over opname bossen in klimaatsregime OAfwijzing van Japanse “sectorale benadering” door ontwikkelingslanden OAfwijzing nieuwe “differentiatie” binnen ontwikkelingslanden o“openingsbod” door ontwikkelinslanden inzake FIN : nieuw fonds met 0,5 à 1,5 % BNP Poznan (december 2008): o Vastlegging van onderhandelingsprogramma’s voor 2009 voor working group LCA en voor working group KP OMeest concrete outcome = operationalisatie van in 2001 opgericht adaptatiefonds OVervanging van polemisch debat over differentiatie tussen ontwikkelingslanden, door debat over MRV OOperationalisatie van in 2001 opgericht adaptatiefonds OGeen akkoord over share of proceeds ttz heffing op inkomsten uit CDM bestemd voor adaptatie OQuasi geen vooruitgang op REDD (reduceren emissies uit ontbossing en bosdegradatie)

6 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst B. Roadmap voor 2009 18.02 debat in marge UNEP GC Milieu 2.03, ECOFIN 10.03, VoorjaarsR 19-20.03 G20, London, 2.04 Bonn, 30.03-9.04 5° sessie AWGLCA en 7° AWGKP Imput door convergentiedocument Milieu-G8, Syracuse, 22-24.04 Geneva, 21-23.04, 30th session IPCC Energie – G8, Rome, 24-25.05 Bonn, 1-12.06 13° SUBS, 6° sessie AWGLCA en 8° AWGKP Imput door onderhandelingsdocument

7 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst. Maddalena, Italie, 8-10.07, G8 summit Geneva, 31.08-4.09 3rd WMO World Climate Conference Major economies meeting Date and place undecided Klimaatsmeeting op ministerieel niveau in Alg Vergadering,medio sept, New York Wenen, Poznan of Bangkok, augustus 7° sessie AWGLCA en 9° AWGKP 23.10, EU milieuraad Principe en plaats undecided, october 8° sessie AWGLCA en 10° AWGKP COP 15 Kopenhagen, 7-18.12

8 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst C. Inhoudelijke aandachtspunten voor EU en Belgie (zie COM communicatie 28.01.09) 1) Targets and actions - developed countries globaal – 30% tov 1990 - criteria te ontwikkelen voor hun differentiatie zijnde per capita emissies, emissie-intensiteit, gedane inspanningen, populatietrends - developing countries – 15 à 30% tov BAU - uitzondering LDCs, zoniet géén categorien - facilitative mechanism to provide them with options - sterke toolbox voor MRV - registry

9 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst. 2) Finance : 2 opties - Enerzijds op criteria gebaseerde verdeelsleutel - Anderzijds reservatie deel van de auctioning van de emissierechten 3) Koolstofmarkten - Uitbreiding carbon market tot hele OESO tegen 2013 - Uitbreiding tot alle major emitters tegen 2020

10 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst II. BIODIVERSITEIT A.7° negotiatie regime access and benefit sharing, Paris, 2-8.04 B.Negotiaties Intergovernmental Panel Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) C.United Nations Forest Forum, NY, 20.04-1.05 D.International Whaling Commission, Madeira, 21-26.06

11 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst A. 7°negotiatie Regime Access and Benefit Sharing, Paris, 2-8.04.09 ● Oorsprong O Joburg : onderhandelingsopdracht, géén kalender O COP 7 2004 : start onderhandelingen O COP 8 2006 : akkoord tot afronding in 2010 O COP 9 2008 : stappenplan onderhandelingen ●Stappenplan: o 2-8.04 Paris ABS 7, nov 2009 ABS 8, april 2010 ABS 9, ABS 10 evt back/back COP 10 okt 2010.

12 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst. ● Grootste probleem op COP 9 was juridische aard  COP 9 beslissing creëerde een pad voor gemengd regime  zal dus deel / deel w beoordeeld tijdens negotiaties ● Onderdelen v h regime : - scope - Fair and equitable benefit sharing on mutually agreed terms, zowel monetary als non monetary - Access to genetic resources and non discrimination foreign users - Compliance - Respect and preservation of traditional knowledge (WIPO) - Capacity building: Géén apart financ instrument !

13 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst B. Negotiaties Intergovernmental Panel Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) Oorsprong: -UN Millennium Ecosystem Assessment 2005 -anderzijds Frans initiatief IMOSEB -Montpellier nov 2007 fusie beide sporen -COP 9 CBD => politiek momentum en creatie OEWG -OEWG 10-12.11.08 Malaysia =>a gap analysis UNEP GoverningCouncil/GMEF februari 2009: enkel process decision dus 2 nd meeting OEWG

14 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst. Second meeting (plaats en datum onbekend): vragen: -Einddatum overleg -Definitie IPBES missie : not generate new data maar strengthen science/policy interface;be responsive to policy needs -Structure : secret+plenary+ex body+ scientific adv group -Legal status : o ofwel intergovernmental body o ofwel body in which intergovernmental and non governmental characteristics are combined, o but in any case distinct from existing IGOs

15 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst C.United Nations Forest Forum, New York, 20.04-1.05 Oorsprong: -1995 creatie IPF als aftakking CSD -2000 ECOSOC-beslissing creatie UNFF + CPF -2006, UNFF 6 aanneming van engagement om op UNFF 7 niet-bindend instrument aan te nemen -2007, UNFF 7, Non legally binding instrument on all types of forests en een MYPOW

16 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst Voornaamste kenmerken van dit NLBI -Vorm van een UNGA-resol (62/98) -Goede definitie van duurzame bosbeheer (=SFM) -4 global targets on forests to be achieved by 2015 -25 principes voor SFM op nationaal vlak -19 meer politieke principes internationale cooperatie Uitdagingen UNFF 8 -Akkoord over een voluntary global mechanism FIN -Positie bepalen tov CAN voorstel dat perspectief tot een LBI doorkruist !!!!

17 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst D. International Whaling Commission, Madeira, 21-26.06 Opgelet : evoluerend membership pro en anti whaling countries Hoofdpunten agenda O Reform of the IWC OMoratorium en afwijking voor “aboriginal subsistence whaling” OVangst voor wetenschapelijke doeleinden OMarine sanctuaries OConservation committee (rol BE !)

18 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst III. CHEMICALS A.COP 4 Global POPS convention, Genève, 4-8.05.09 B.2nd International Conference Chemicals Management, Genève, 11- 15.05.09 C.INC 1 on mercury convention?

19 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst A.4th Conference of Parties POPs convention, 4-8.05, Genève Korte rappel van enkele opmerkelijke elementen : -Precautionary aproach op operationele wijze in art 8 over toevoeging van stoffen a h verdrag -Afvalregime specifiek tov Baselverdrag -Afwezigheid van een savings clause tov WTO Hoofdprioriteiten van COP 4 -Toevoegen van niet minder dan 9 chemicals aan konventie -1° effectiveness evaluation van de konventie -Verdere negotiatie compliance regime -Decision on synergies -2010-2011 budget in a new format -Eerste high level segment sinds 2001

20 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst B. 2nd International Conference Chemicals Management, 11-15.05, Genève Oorsprong : - Jaren ’90 discussies globaal chemicals verdrag -Johannesburg 2002, § 23 -Akkoord Strategic Approach International Chemicals Management (SAICM), feb 2006 Agenda : -Progress 2020-objectief Johannesburg -Emerging issues -Synergien -Integratie IFCS in SAICM ? -Financiele vooruitgang SAICM -Rules of procedure -High level segment; link naar WHO Assembly

21 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst C. INC 1 for the negotiation of a Mercury Convention? Rappel : 4 UNEP Governing Councils (2001, 2003, 2005, 2007) nodig voor creatie open ended working group Resultaat laatste OEWG (october 2008): -Akkoord over Comprehensive mercury framework -Sterke polarisatie over vorm van dit instrument -Protocol onder POPs verdrag is géén optie meer Verwachtingen voor UNEP Governing Council -Laatste indicaties rapportering posities derde landen -Moeizame bepaling EU fallback positie indien géén INC wordt bekomen

22 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst IV DUURZAME ONTWIKKELNG EN GOVERNANCE A. UNEP Governing Council/Global Ministerial Env Forum, Nairobi, 16- 20.02 B. Hervorming van de VN milieustructuren C. CSD 17, New York, 4-15.05.09 D. Voorbereiding jaarlijkse meeting duurzame ontwikkeling van de OESO, Paris, 19-21.10 E. Marrakech process

23 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst A.UNEP Governing Council/Global Ministerial Env Forum, Nairobi, 16-20.02 Ministerdebat « greening the economy » Ministerdebat « International Env Governance » Omnibusdecision international environment governance Negotiatiemandaat mercuryverdrag Verlenging Montevidea Programme env law « Aarhus » guidelines Guidelines environmental liability IPBES

24 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst B.Hervorming van de VN milieustructuren Rappel : Cartagena 2002 en VN summit sept 2005 mislukking van negotiatie te NY van resolutie met : O sterkere scientific assessment door UNEP O betere coordinatie tussen agencies O betere coordinatie UNEP met en tussen konventies O sterkere regional presence van UNEP O uitvoering van Bali Strategic Plan Capacity Building O sterkere financing O broader transformation als 2° fase: UNEO voorstel / Braz voorstel

25 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst. NU : UNEP Global Ministerial Environment Forum Signaal functie naar NY toe Belang van recent rapport van Joint Inspection Unit En quid na de GMEF? Group of Ministers, Task Force…? Dringende nood hernieuwde POLITIEKE positie EURaad

26 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst C. Commission Sustainable Development 17, NY, 4-15.05.09 ●rappel : is high level Commissie ECOSOC / 2jaarcycli ●resultaten CSD 16 agriculture, land, and rural development droogte en desertificatie Sust dev in Africa Crosscutting issues Review water en sanitation uit CSD13 ●Policy issues voor CSD 17 Biofuels = politiek belangrijkste topic voedselzekerheid sustainable consumption and production patterns een nieuw target ipv target integrated water resources management tegen 2005 uit Johannesburg ?

27 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst D. Voorbereiding jaarlijkse meeting sustainable development OESO (AMSDE, 19-21.10) Rappel : degradatie van het statuut van dit werk in de OESO tussen 97 en nu Teken van hoop : verdubbeling budget BE voorzitterschap 2009-2010 Welke prioriteiten voor ons?

28 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst E. MARRAKECH PROCESS Rappel Johannesburg : “encourage and promote the development of a 10 year framework of programmes in support of regional and national initiatives to accelerate the shift towards SCP” Perspectief van een global conference in 2009 ?? Aktiviteiten in UNECE (paneuropees) ??

29 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst … enkele vaststellingen tot slot -Strategisch belang politiek signaal Greening the Economy breder dan de milieusector -Drie ipv vier mondiale verdrags-onderhandelingen -Verzanding van het IEG-proces -CSD : nood tot grondige reflectie over dit instrument -Marrakech process : multilateraal weeskind? -Gebrek aan institutioneel geheugen voor langlopende processen


Download ppt "STAKEHOLDERS CONSULTATIE VAN COORDINATIECOMITE INTERNATIONAAL MILIEUBELEID 27.01.09 PRIORITEITEN MULTILATERAAL BELEID DUURZAME ONTWIKKELING EERSTE HELFT."

Verwante presentaties


Ads door Google