De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 decentralisaties: Werk, Wmo en Jeugd Vandaag, 1 maart: Uitbreiding Wmo Nieuw Wmo beleid Vervolg: 8 maart transitie jeugdzorg 9 februari: WWNV 9 februari:

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 decentralisaties: Werk, Wmo en Jeugd Vandaag, 1 maart: Uitbreiding Wmo Nieuw Wmo beleid Vervolg: 8 maart transitie jeugdzorg 9 februari: WWNV 9 februari:"— Transcript van de presentatie:

1 3 decentralisaties: Werk, Wmo en Jeugd Vandaag, 1 maart: Uitbreiding Wmo Nieuw Wmo beleid Vervolg: 8 maart transitie jeugdzorg 9 februari: WWNV 9 februari: 3D Rijnwoude 16 februari 3D Boskoop

2 Programma Uitbreiding Wmo: wat is het, om wie gaat het en wat komt er op ons af? Relatie met het Wmo beleid Belangrijke vraagstukken in het Wmo kader Hoe verder?

3 Begeleiding naar de Wmo Extramurale ‘begeleiding’ van AWBZ onder compensatieplicht Wmo: bevordering) behoud)van zelfredzaamheid compensatie ).. zodat opname of verwaarlozing voorkomen wordt

4 Uitbreiding Wmo groepsbegeleiding (dagbesteding) individuele begeleiding kortdurend verblijf (logeerhuis) Inloop GGZ Cliëntondersteuning door MEE (2015)

5 Activiteiten en aanbieders nu woonbegeleiding thuisbegeleiding dagactiviteiten GGZ sport voor verstandelijk beperkten praktische pedagogische gezinsondersteuning inloophuizen beschermd werken dagbesteding voor verstandelijk beperkten dagopvang demente ouderen GGZ Rijnstreek-Midden Holland Ipse de Bruggen Philadelphia Gemiva Thuiszorg Open Venster ActiVite/Zorgpartners/Vierstroom Soeverein Reakt/Kwintes ASVZ Midden-Holland Particuliere initiatieven als zorgboerderijen

6 Cijfers Wmo Bron: CIZ ABR somatische aandoening90 3610 psychogeriatrisch 65+48 104 psychiatrisch 18+191 5013 verstandelijke beperking 18+137 2317 zintuiglijk23 126 lichamelijk61 724 psychiatrische aandoening 0-174 3129 verstandelijke beperking 0-17109 182 totaal663 176 145

7 Hannie 85 jaar, na val gedesoriënteerd hulp bij opstaan, douchen, aankleden, medicatie, eten dagopvang hulp bij het huishouden collectief vervoer mantelzorg

8 Tijdpad wetgeving 2012: In meicirculaire nieuwe budgetten Wmo Nieuwe Wmo wetgeving 2013: Wet in werking voor nieuwe aanvragen Overgangsjaar 2014:Wet in werking voor uitbreiding Wmo 2015: Cliëntondersteuning MEE in Wmo

9 Voorbereiding Regionale voorbereiding Holland Rijnland Opdrachtbeschrijving Sociale Agenda ABR Beleidskader Sociale Agenda ABR (met plan van aanpak)

10 Programma Uitbreiding Wmo: wat is het, om wie gaat het en wat komt er op ons af? Relatie met het Wmo beleid Belangrijke vraagstukken in het Wmo kader Hoe verder?

11 Uitbreiding Wmo: Wmo beleid is dus van toepassing Mission Statement sociale agenda in het kader Wmo kader ‘ABR’ Mogelijke aanpassing Wmo kader in de toekomst De relatie met het Wmo beleid

12 Programma Uitbreiding Wmo: wat is het, om wie gaat het en wat komt er op ons af? Relatie met het Wmo beleid Belangrijke vraagstukken in het Wmo kader Hoe verder?

13 Thema’s b. nabije omgeving a. individuc. sociale omgeving d. randvoorwaarden e. hulp op maat f. als eigen verantwoordelijk- heid niet lukt

14 b. nabije omgeving a. individuc. sociale omgeving d. randvoorwaarden e. hulp op maat f. als eigen verantwoordelijk- heid niet lukt Eigen kracht

15 b. nabije omgeving a. individuc. sociale omgeving d. randvoorwaarden e. hulp op maat f. als eigen verantwoordelijk- heid niet lukt Faciliteren – preventie - signaalfunctie

16 b. nabije omgeving a. individuc. sociale omgeving d. randvoorwaarden e. hulp op maat f. als eigen verantwoordelijk- heid niet lukt Ondersteuning voor hen die het nodig hebben

17 b. nabije omgeving a. individuc. sociale omgeving d. randvoorwaarden e. hulp op maat f. als eigen verantwoordelijk- heid niet lukt Overnemen van de regie

18 Kernpunten thema a, b en c Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid Uitgaan van het gezin De vraag achter de vraag (vraagverheldering) Grenzen van eigen verantwoordelijkheid zijn maatwerk Factoren: motivatie, vraagverlegenheid, assertiviteit, bewust zijn dat ondersteuning nodig is, tijdig keuzes maken Bijdrage leveren stimuleren, maar omgeving moet zelf ook normaal kunnen participeren

19 Kernpunten randvoorwaarden in de gemeente Preventie: stimuleren van gedrag dat zelfredzaamheid bevordert Signaalfunctie in sociaal netwerk Sociaal en fysiek mogelijk maken dat mensen kunnen participeren

20 Kernpunten randvoorwaarden in de gemeente (2) Meedoen is laagdrempelig, aantrekkelijk en de mogelijkheden zijn inzichtelijk Een bijdrage leveren faciliteren en aantrekkelijk maken Aansluiten bij algemene voorzieningen Vraaggericht Integrale aanpak Inspanningen vanuit de Wmo Prioritering afgestemd op vraag uit een gebied

21 Kernpunten Hulp op maat Voorzieningen zijn gericht op compensatiebeginsel Ondersteuning voor hen die dat niet ‘zelf’ op kunnen lossen Financiële verantwoordelijkheid Keuzevrijheid Lang- en kortdurige ondersteuning

22 Kernpunten Hulp op maat (2) Oplossing richt zich op: - vraag van het individu - is de belemmering weggenomen - is de meest effectieve en efficiënte oplossing gekozen

23 Als eigen verantwoordelijkheid niet lukt Vangnet om mensen snel te vinden Ingrijpen als iemand een gevaar vormt voor zichzelf, zijn omgeving of overlast veroorzaakt

24 Programma Uitbreiding Wmo: wat is het, om wie gaat het en wat komt er op ons af? Relatie met het Wmo kader Belangrijke vraagstukken in het Wmo kader Hoe verder?

25 Vervolgstappen Wmo beleid Wmo kader ABR in de drie gemeenteraden (mei 2012) Beleidskader Sociale Agenda ABR in drie gemeenteraden (mei 2012) Wmo beleidsplan ABR (najaar 2012) Wmo verordening (najaar 2012)

26 Vragen ?


Download ppt "3 decentralisaties: Werk, Wmo en Jeugd Vandaag, 1 maart: Uitbreiding Wmo Nieuw Wmo beleid Vervolg: 8 maart transitie jeugdzorg 9 februari: WWNV 9 februari:"

Verwante presentaties


Ads door Google