De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Versnelling Maatschappelijke Projecten Vlaams Parlement 29 januari 2010 Erik Grietens, Beleidsmedewerker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Versnelling Maatschappelijke Projecten Vlaams Parlement 29 januari 2010 Erik Grietens, Beleidsmedewerker."— Transcript van de presentatie:

1 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Versnelling Maatschappelijke Projecten Vlaams Parlement 29 januari 2010 Erik Grietens, Beleidsmedewerker

2 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Positie en ervaringen BBL Processen kunnen sneller, met betere inspraak en beter onderbouwd –Ook vertraging ecologische projecten: stadsbossen, windmolenparken, overstromingsgebieden (Sigma),… Inspraak komt te laat –Openbaar onderzoek pas na principiële beslissing –Geen discussie meer mogelijk over kern van de zaak –Zorgt voor gefrustreerde tegenspraak, procedurele aanpak, juridische reacties,… Milieueffectrapporten –Worden niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn

3 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Conceptfase Kruipt meeste tijd in, dus ook meeste tijdswinst mogelijk Nu meestal achter gesloten deuren Resulteert in politiek akkoord, dan openbaar onderzoek, vervolgens protest Aarhus-principes, Elverding,… Transparant proces, starten met open einde Alternatieven vanuit bevolking, verenigingen, adviesraden,… Aansturing door breed samengestelde stuurgroep –Joint fact finding, begeleiding onderzoeken,…

4 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Conceptfase Strategische (M)ER: –Niet om project te legitimeren –Wel objectieve informatie aanleveren voor politiek debat –Kan korter en krachtiger Discussies over onderzoek zelf uitsluiten –Cijfers op basis modellen, standaard methodiek MKBA,… –Narekenbaar, openbare informatie –Aansturing door klankbordgroep met alle stakeholders –Onafhankelijk: 2nd opinions, Rekenhof, Planbureau,… Maatschappelijk debat: rol parlement

5 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Goede voorbeelden Proses: verdieping Schelde Stakeholders Adviesforum kanaal Gent – Terneuzen De kaaien zijn van ons en Park Spoor Noord Antwerpen RUP’s stad Gent Resultaat: robuuste besluiten

6 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Formele planfase Fase van RUP, MER, bouw- en milieuvergunning,… Project-MER enkel voor gekozen oplossing Samenvoegen openbare onderzoeken –Duidelijker voor burgers Meer uitvoeringsgericht plannen: RUP/bouwvergunning Betere integratie bouw/milieuvergunning Kan enkel slagen met openbare en onderbouwde conceptfase

7 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Uitvoeringsfase Kan vlotter verlopen –Fundamentele discussies beslecht in conceptfase –Oplossing voor eigendomsbelangen uitgewerkt in planfase (compensaties, grondruil, …) Belang onderscheid projectmanagement versus procesmanagement Betere samenwerking tussen administraties


Download ppt "Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Versnelling Maatschappelijke Projecten Vlaams Parlement 29 januari 2010 Erik Grietens, Beleidsmedewerker."

Verwante presentaties


Ads door Google