De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychosegevoeligheid en veerkracht Door: … Datum: …

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychosegevoeligheid en veerkracht Door: … Datum: …"— Transcript van de presentatie:

1 Psychosegevoeligheid en veerkracht Door: … Datum: …

2 Inhoud presentatie  Wie ben ik?  Wat is en doet Anoiksis?  Wat is psychose(gevoeligheid)?  Hoe kun je omgaan met psychosegevoeligheid?  Mijn verhaal  Meer informatie  Vragen

3 Wie ben ik? …………

4 Wat is Vereniging Anoiksis?  Landelijke patiëntenvereniging van psychosegevoelige mensen (voorheen schizofrenie en schizo-affectieve stoornis)  Opgericht in 1993  Anoiksis betekent ‘open geest’ (en lente)  Ongeveer 1200 leden en 200 donateurs

5 Wat doet Vereniging Anoiksis?  Lotgenotencontact in 20 regio’s, jaarlijks + 75 bijeenkomsten  Voorlichting en publicaties  Belangenbehartiging en onderzoek  Overig, onder andere ledenblad en jongerendag

6 Lotgenotencontact  GGz biedt behandeling voor symptoombestrijding  In lotgenotencontact gaat het over leven met …  (H)Erkenning (of juist niet)  Beleving van psychose  Relatie met je omgeving  Verwachtingen van jezelf en van anderen  Betekenis van lotgenotencontact voor mij?

7 Werken vanuit een eigen visie Er is veel dat we (nog) niet weten Ruimte in contact - voor een steeds veranderende eigenheid Thema 2013- 2014 Acceptatie van de onbegrensde mogelijkheden

8 Irigaray: Ethiek van differentie Het zou nooit vast mogen staan wie de ander is. De vraag ‘wie ben jij?’ zou steeds opnieuw gesteld moeten worden en eigenlijk principieel onbeantwoord blijven. Anders zou de ander gereduceerd worden tot een vaststaand wezen en zo gefixeerd en toegeëigend worden.

9 Miroslav Volf Er zijn grenzen aan het verstaan van de ander. de vaardigheid de ander niet te verstaan – de weigering toe te geven aan de altijd aanwezige behoefte de ander te verstaan binnen het eigen referentiekader. Een dergelijke weigering – een vorm van deconstructie – opent z.i. creatieve mogelijkheden tot een nieuw en beter wederzijds verstaan.

10 Wat is een psychose?  Ca.120.000 mensen in Nederland hebben de diagnose schizofrenie  Symptomen langer dan een half jaar  Geen duidelijke relatie met stemming  Geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak  Psychose kan ook voorkomen bij andere aandoeningen  Tijdens psychose  Een veranderde realiteitsbeleving  Voor buitenstaanders: desorganisatie, wanen en hallucinaties

11 Na een psychose  Bijna altijd verandert er wat  Psychose kan restloos voorbijgaan maar er kan ook sprake zijn van langduriger of blijvende beperkingen.

12 Wat is psychosegevoeligheidssyndroom?  Gevoeligheid, omdat meerderheid niet continu psychotisch is  Syndroom omdat het zowel positieve als negatieve symptomen omvat  Psychosegevoeligheid omvat meer dan de diagnose schizofrenie (oorzaken en verklaringen zijn minder relevant)

13 Wat is psychosegevoeligheidssyndroom? “Brein achter aanslag tijdens marathon Boston was schizofreen” “Het debat over de spaarfiscaliteit is behoorlijk schizofreen” “Opgepakte tbs'er blijkt schizofrene moordenaar”  Betere naam dan schizofrenie

14 Beeldvorming beïnvloeden  Nieuwe naam  Voorlichting om het gesprek aan te gaan Waar hebben we het over?

15 Wat is psychosegevoeligheidssyndroom ?

16 Wat was voor mij belangrijk tijdens mijn psychose? Hoe ga ik om met mijn psychotische medemens?  Tijdens de psychose:  Uitgangspunt: Waarnemingen worden als werkelijkheid ervaren en gevoelens zijn echt.  Luisteren, rust geduld en inlevingvermogen…  Probeer met het gesprek in hier en nu te blijven.  Bij bemoeilijkte communicatie kan het helpen om korte zinnen en gesloten vragen te gebruiken  Vermijd discussie – in een psychose voelen mensen zich vaak al onbegrepen.  Eventueel kan je afleiding bieden en betrekken bij dagelijkse dingen.

17 Hoe kan persoon zelf omgaan met PSS?  Uit de oude Anoiksis doos: 20 e eeuw

18 Hoe kunnen naasten omgaan met iemand met PSS?  Uit de oude Anoiksis doos: (20 e eeuw) DE NEGEN GEBODEN VOOR DE FAMILIE 1.GIJ ZULT UW SCHIZOFRENE ZOON, DOCHTER, OUDER, PARTNER NIET BETUTTELEN. 2.GIJ ZULT DE PATIÉNT NIET OPJAGEN. 3.GIJ ZULT GEEN DRUK UITOEFENEN. 4.GIJ ZULT NIET MET MACHT SPELEN. 5 GIJ ZULT UW SCHIZOFRENE FAMILIELID ACCEPTEREN. 6.GIJ ZULT GEEN HOGE VERWACHTINGEN STELLEN. 7.GIJ ZULT GEDULD HEBBEN. 8.GIJ ZULT NIET MINACHTEN. 9.GIJ ZULT DE PATIËNT NIET BANGER MAKEN DAN DIE AL IS.

19 Hoe kunnen naasten omgaan met iemand met PSS?  Goed voor zichzelf zorgen – uit een lege theepot kun je niet schenken  De eigen behoeften in acht nemen en zo nodig grenzen stellen

20 Hoe blijven we in contact na de psychose?  Vragenspel: Kies je weg

21 Vragen


Download ppt "Psychosegevoeligheid en veerkracht Door: … Datum: …"

Verwante presentaties


Ads door Google