De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ip4inno 1 Een bedrijf uitbouwen National Board of Patents and Registration, Finland Fraunhofer TEG, Duitsland Hungarian Patent Office, Hongarije.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ip4inno 1 Een bedrijf uitbouwen National Board of Patents and Registration, Finland Fraunhofer TEG, Duitsland Hungarian Patent Office, Hongarije."— Transcript van de presentatie:

1 ip4inno 1 Een bedrijf uitbouwen National Board of Patents and Registration, Finland Fraunhofer TEG, Duitsland Hungarian Patent Office, Hongarije

2 ip4inno 2 Doelstellingen van Module 4B Aan het eind van Module 4B: zijn de cursisten zich bewust van het belang van intellectuele eigendomsrechten in de verschillende bedrijfssectoren begrijpen de cursisten dat het intellectuele eigendomssysteem deel uitmaakt van het dagelijkse bedrijfsleven begrijpen de cursisten de cruciale relatie tussen commercialisering en intellectuele eigendomskwesties zijn de cursisten vertrouwd met de verschillende instrumenten die de ontwikkeling van een bedrijf ondersteunen kunnen de cursisten een businessplan schetsen zijn de cursisten in staat om financieringsbronnen op te zoeken en om de verschillende financieringsmogelijkheden te beoordelen begrijpen de cursisten het belang van marketing van innovatieve producten

3 ip4inno 3 Inhoud van de module 1.De innovatiecyclus 2.Zaaikapitaal bijeenbrengen / incubatie financiering 3.Aandelenfinanciering 4.Financiering met vreemd vermogen of aandelenfinanciering? 5.Businessplanning in een notendop

4 ip4inno 4 1. De innovatiecyclus

5 ip4inno 5 De innovatiecyclus Onderzoeksfase Fase waarin de exploitatie wordt voorbereid (ontwikkelingsfase, opstartfase) Business-exploitatiefase: –de "rijzende ster" –de "melkkoe" –de "probleemhond" –het "dode paard"

6 ip4inno 6 Onderzoeksfase Probleem ontdekt Technische maar geen marktgebaseerde kennis over de ontwikkeling Weinig contact met de markt "Eenbedrijfsshow" Interne financiering (over het algemeen); Relatief kleine investering vereist Informatie over intellectuele eigendom opzoeken Uiterst groot risico

7 ip4inno 7 Ontwikkelingsfase Marktonderzoek (uitgevonden of reëel probleem; omvang van marktonderzoek) De technologische haalbaarheid, ontwikkeling van een prototype Uitvinding mondt uit in productontwikkeling Ernstige overwegingen m.b.t. intellectuele eigendom De kapitaalbehoefte neemt toe Opstarten van netwerkactiviteiten

8 ip4inno 8 Ontwikkelingsfase Marktonderzoek (uitgevonden of reëel probleem; omvang van marktonderzoek) De technologische haalbaarheid, ontwikkeling van een prototype Uitvinding mondt uit in productontwikkeling Ernstige overwegingen m.b.t. intellectuele eigendom De kapitaalbehoefte neemt toe Opstarten van netwerkactiviteiten

9 ip4inno 9 Ontwikkelingsfase - van uitvinding tot product - Uitvinden Bestaat er een goede markt voor de uitvinding? Bepalen van de juridische relatie tussen de uitvinder en de eigenaar van de uitvinding Uitvoeren van een nieuwheidsonderzoek en onderzoek m.b.t. octrooivrijheid of freedom-to-operate Maken van een model Verzekeren van de winst op de markt Exploitatiemogelijkheden voor uitvinders Bescherming van industriële eigendom Licenties

10 ip4inno 10 Uitvinden Twee innovatiemodellen: Vraaggeïnduceerde innovatie –innovatie met het oog op het vervullen van een specifieke marktbehoefte –minder riskant Aanbodgeïnduceerde innovatie –innovatie met het oog op het zoeken van oplossing voor een technisch probleem –veel nadelen –riskanter: mogelijk vervult de innovatie geen marktbehoefte

11 ip4inno 11 Bestaat er een goede markt voor de uitvinding? OptiesVoordelenNadelen Een markt- onderzoeksbedrijf inschakelen Objectief, professioneel, betrouwbaar Duur Eigen onderzoeksafdeling Objectief, professioneel, betrouwbaar, de kosten worden op lange termijn gerecupereerd De oprichting van de afdeling brengt aanvankelijk grote kosten met zich mee Marktonderzoek via eigen middelen GoedkoperSubjectief, onbetrouwbaar Marktonderzoeksmogelijkheden

12 ip4inno 12 Casestudy: Hoe Heather haar octrooi registreerde en gebruikte (1) Zij vond het concept uit van 's werelds eerste polyethylenen lasbare ritssluiting met tanden Ze wilde haar idee zo snel mogelijk beschermen, maar besloot de aanvraag pas na het marktonderzoek in te dienen Nadat ze verscheidene marktmogelijkheden had ontdekt, kon ze haar octrooi beter schetsen De eerste stap was de specificatie van het idee, op basis waarvan ze haar octrooiaanvraag kon voltooien

13 ip4inno 13 Casestudy: Hoe Heather haar octrooi registreerde en gebruikte (2) Ze kreeg hulp van een deskundige om de samenvattingen en conclusies te schrijven en de opzoekingen te verrichten. Het duurt enkele jaren voordat octrooiaanvragen worden goedgekeurd. In die tijd richtte ze haar aandacht op de ontwikkeling van het idee en trachtte ze bedrijven te vinden die het idee in commerciële producten zouden kunnen omzetten. Nadat het octrooi werd goedgekeurd, verleende Heather - gewapend met prototypes - een licentie op de technologie aan een groot verpakkingsbedrijf. Helaas schond de licentienemer de overeenkomst. Doordat Heather een octrooi bezat, was het voor haar gemakkelijker om de licentienemer te verbieden het idee te gebruiken nadat ze de overeenkomst had beëindigd.

14 ip4inno 14 Casestudy: Hoe Heather haar octrooi registreerde en gebruikte (3) Belangrijkste tips van Heather: –schaaf uw commerciële basisvaardigheden bij - hoe goed uw idee ook mag zijn, zonder basisvaardigheden op het vlak van verkoop en cashflow is succes moeilijk –spreek met het Chartered Institute of Patent Agents (erkend instituut van octrooigemachtigden in het VK) - dit instituut kan u heel wat gratis advies geven over hoe u een octrooi kunt krijgen –zorg ervoor dat de juridische aspecten van in het begin juist geregeld zijn; als een licentienemer uw overeenkomst schendt, zou al uw harde werk wel eens tevergeefs kunnen zijn Wat ze anders zou doen: –Het risico spreiden

15 ip4inno 15 Bepalen van de juridische relatie (1) Uitvinding in dienstverbandUitvinding van werknemer De creatie van de uitvinding is de verplichting van de uitvinder die voortvloeit uit de arbeidsverhouding. De creatie van de uitvinding is niet de verplichting van de uitvinder die voortvloeit uit de arbeidsverhouding. De uitvinding valt binnen het gebied waarin de werkgever actief is. De uitvinding valt buiten het gebied waarin de werkgever actief is. Elk octrooi behoort toe aan de werkgever.Elk octrooi behoort toe aan de werknemer. De werkgever heeft de exclusieve rechten op het exploiteren en in licentie geven van het octrooi. De werkgever heeft niet de exclusieve rechten op het exploiteren en in licentie geven van het octrooi. Een vergelijking tussen uitvindingen in dienstverband en uitvindingen van werknemers

16 ip4inno 16 Bepalen van de juridische relatie (1) Uitvinding in dienstverbandUitvinding van werknemer De creatie van de uitvinding is de verplichting van de uitvinder die voortvloeit uit de arbeidsverhouding. De creatie van de uitvinding is niet de verplichting van de uitvinder die voortvloeit uit de arbeidsverhouding. De uitvinding valt binnen het gebied waarin de werkgever actief is. De uitvinding valt buiten het gebied waarin de werkgever actief is. Elk octrooi behoort toe aan de werkgever.Elk octrooi behoort toe aan de werknemer. De werkgever heeft de exclusieve rechten op het exploiteren en in licentie geven van het octrooi. De werkgever heeft niet de exclusieve rechten op het exploiteren en in licentie geven van het octrooi. Een vergelijking tussen uitvindingen in dienstverband en uitvindingen van werknemers

17 ip4inno 17 De status van intellectuele eigendomsrechten (bv. in Duitsland) Circa 60.000 octrooiaanvragen per jaar Meer dan 80% van de aanvragen werd door bedrijven ingediend Meer dan 80% van de uitvindingen afkomstig van uitvinders in loondienst Bepalen van de juridische relatie (2)

18 ip4inno 18 Wie mag de uitvinding en de winst die eruit voortvloeit opeisen? ? ? Het bedrijf dat de uitvinder betaalt? De uitvinding is de intellectuele eigendom van de uitvinder Bepalen van de juridische relatie (3)

19 ip4inno 19 Er werd een oplossing gevonden De uitvinder is nog altijd de eigenaar van zijn uitvinding Het bedrijf komt in aanmerking voor de uitvinding en kan deze opnemen Het bedrijf moet de werknemer vergoeden voor het gebruik van zijn uitvinding Normaal bestaat de vergoeding uit twee componenten: –een vooruitbetaling in ruil voor de opname van de uitvinding –een deel van de inkomsten Bepalen van de juridische relatie (4)

20 ip4inno 20 Casestudy: Hoe John de juiste juridische structuur voor zijn zaak koos (1) John Kerr besloot dat hij een eigen zaak wilde en ging een partnerschap aan met een ex-collega. Het aangaan van een partnerschap was de eenvoudigste optie en was goedkoper dan het oprichten en besturen van een bedrijf. De voorbereiding van de partnerschapsovereenkomst was voor beiden een kans om na te denken over hoe ze de zaak wilden runnen en wat hun verantwoordelijkheden zouden zijn. Toen ze uiteindelijk van start konden gaan en klaar waren om de zaak uit te bouwen, kwamen ze helaas tot de vaststelling dat ze niet goed konden samenwerken.

21 ip4inno 21 Casestudy: Hoe John de juiste juridische structuur voor zijn zaak koos (2) Na enkele meningsverschillen kwamen ze overeen om elk hun eigen weg te gaan. John ging in zee met een nieuwe zakenpartner. Hij was toch al van plan om iemand anders in de zaak te brengen. De reorganisatie van het partnerschap was eenvoudig, maar John raadpleegde toch zijn advocaat en bracht zijn boekhouder op de hoogte.

22 ip4inno 22 Casestudy: Hoe John de juiste juridische structuur voor zijn zaak koos (3) Belangrijkste tips van John: –win deskundig advies in over de beste manier om een eigen zaak te starten - ga er niet van uit dat u een bedrijf moet oprichten –denk goed na over hoe de samenwerking met een zakenpartner in de praktijk zal verlopen voordat u een partnerschap aangaat –vraag u af of uw structuur nog altijd de juiste is wanneer de omstandigheden veranderen - u hoeft niet vast te houden aan de structuur die u gekozen hebt toen u van start ging Wat hij anders zou doen: –goed nadenken over de samenwerking op het werk

23 ip4inno 23 Praktisch voorbeeld: een uitvinding in een Duits bedrijf Alleen voor 'master'

24 ip4inno 24 De uitvinding weigeren Het staat uitvinders vrij om de uitvinding te commercialiseren of aan een concurrent te verkopen De uitvinding opnemen Gratificatie aan de uitvinders Verplichting om IE- rechten aan te vragen Inkomsten delen met de uitvinders Er wordt een gratificatie betaald in ruil voor de opname van de uitvinding door het bedrijf. Het bedrag van de gratificatie varieert van bedrijf tot bedrijf. De gratificatie wordt meestal betaald nadat voor de uitvinding een octrooi is aangevraagd. (bv. Fraunhofer-Gesellschaft biedt 1.000 euro aan) Het delen van de inkomsten vereist een monetaire waardering van de IE het bedrijf kan... Alleen voor 'master'

25 ip4inno 25 Het Duitse model voor het delen van inkomsten (1) Alleen voor 'master' Het delen van de inkomsten vereist een monetaire waardering van de intellectuele eigendom. De meeste bedrijven maken gebruik van de licentieanalogiemethode. Zelfs als een octrooi is aangevraagd maar niet door het bedrijf wordt gebruikt, kan de werknemer zijn deel opeisen. –Bijvoorbeeld het octrooi wordt gebruikt om een concurrent te blokkeren. Bijgevolg wordt rekening gehouden met de inkomsten die met het product zouden kunnen worden gerealiseerd. Inkomsten delen = royalty's delen? Wat zullen we delen en hoe?

26 ip4inno 26 Het Duitse model voor het delen van inkomsten (2) Alleen voor 'master' De werknemer ontvangt een vergoeding die volgens de onderstaande formule wordt berekend* Vergoeding Monetaire waarde van de uitvinding Aandeel in de uitvinding (bv. 4 mede- uitvinders)  S = 0,25 P omvat verschillende subcriteria en is af- hankelijk van de positie, de functiebeschrij- ving en de wijze waarop de werknemer het probleem heeft benaderd en opgelost =  Een ingenieur doet een uitvinding buiten zijn verantwoordelijkheidsgebied zonder daarbij de operationele middelen of technische knowhow van het bedrijf te hebben gebruikt. P=0,72 Een ingenieur doet een uitvinding binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied zonder daarbij de operationele middelen of technische knowhow van het bedrijf te hebben gebruikt. P=0,63 Een ingenieur doet een uitvinding binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied. P=0,25 * de formule is ingewikkeld, maar het is dan ook een Duits model :-)

27 ip4inno 27 Het Duitse model voor het delen van inkomsten (3) Alleen voor 'master' De meeste bedrijven maken gebruik van de licentieanalogiemethode. Niet alle royalty's die uit het octrooi voortvloeien, worden in aanmerking genomen. Inkomsten betekent de inkomsten in verband met de uitvinding. –Voorbeeld: Een product bestaat uit 5 subsystemen waarvan er slechts één door de uitvinding wordt beschermd. De aan intellectueel eigendom gerelateerde inkomsten zijn dus 1/5. Er is ook een stapsgewijze correctietabel voor de aan intellectueel eigendom gerelateerde inkomsten De monetaire waarde van een uitvinding, of wat delen? Royalty's [€]Reductiefactor 0 < x < 1.533.8761 1.533.876  x < 2.556.459 0.9 2.556.459  x < 5.112.919 0.8 5.112.919  x < 10.225.838 0.7 10.225.838  x < 15.338.756 0.6 bv. royalty's van 2 miljoen  1.533.876 + 0,9 (2.000.000 - 1.533.876) = 1.953.387,6

28 ip4inno 28 Het Duitse model voor het delen van inkomsten (4) Alleen voor 'master' De monetaire waarde - een rekenvoorbeeld: Vier ingenieurs ontwikkelden een product dat 1 miljoen euro bijdraagt tot de jaaromzet van hun bedrijf. Stel dat de gebruikelijke licentievergoedingen voor dat product 2% bedragen. De monetaire waarde V van de uitvinding berekend volgens de licentieanalogiemethode is 20.000 euro (we houden geen rekening met de aanvraagkosten en instandhoudingstaksen). Het aandeel S = 1/4 (4 ingenieurs hebben de uitvinding gemaakt). De factor P = 0,25. De jaarlijkse vergoeding C = 1.250 euro voor elk van de ingenieurs

29 ip4inno 29 Nieuwheidsonderzoek en onderzoek m.b.t. freedom-to-operate

30 ip4inno 30 Een model of ontwerp maken

31 ip4inno 31 Verzekeren van de winstgevendheid (1) Houd de uitvinding geheim Bescherm de uitvinding door middel van IE-rechten Breng de uitvinding snel op de markt

32 ip4inno 32 Verzekeren van de winstgevendheid (1) Houd de uitvinding geheim Bescherm de uitvinding door middel van IE-rechten Breng de uitvinding snel op de markt

33 ip4inno 33 Verzekeren van de winstgevendheid (2)

34 ip4inno 34 Exploitatiemogelijkheden voor uitvinders Zelf doen Een partner zoeken – praktijkgericht te werk gaan – lasten vermijden – exclusiviteit/niet-exclusiviteit IE-rechten overdragen

35 ip4inno 35 Licenties Verkopen voor een eenmalig bedrag Exclusiviteit / niet-exclusiviteit Beperking van overdracht van exploitatierechten

36 ip4inno 36 Exploitatiemogelijkheden voor uitvinders Zelf doen Een partner zoeken – praktijkgericht te werk gaan – lasten vermijden – exclusiviteit/niet-exclusiviteit IE-rechten overdragen

37 ip4inno 37 Bescherming van industriële eigendom (1) Octrooi Gebruiksmodellen Kwekersrecht Tekening of Model Merk

38 ip4inno 38 Bescherming van industriële eigendom (2) Alleen voor 'master' In de context van octrooiering kunnen uitvindingen het volgende zijn: producten apparaten processen toepassingen

39 ip4inno 39 Ontwikkkelingsfase – van uitvinding tot product – Licenties Alleen voor 'master'

40 ip4inno 40 Opstartfase Behoefte om een bedrijf op te richten, een bedrijfsactiviteit te starten Businessplan schrijven Intellectuele eigendom wordt behandeld en er wordt gestart met de voorbereiding van de kapitalisatie Partner zoeken De vereiste middelen nemen snel toe, de financieringsbehoeften zijn nu gericht op de bedrijfsexploitatie en het creëren van de gehele infrastructuur

41 ip4inno 41 Business-exploitatiefase

42 ip4inno 42 De rijzende-sterfase Financiële partners die aanvankelijk een groot risico op zich namen, verlaten het bedrijf Er komt een nieuwe type niet- sectorspecifiek zwerfkapitaal in de plaats Partners hebben de kans om hun deel van het bedrijf te ontvangen Kans voor eigenaars om uit te stappen Nieuwe financieringsbronnen, zelfs banken De geaccumuleerde winsten kunnen worden gebruikt voor expansiedoeleinden

43 ip4inno 43 De rijzende-sterfase Financiële partners die aanvankelijk een groot risico op zich namen, verlaten het bedrijf Er komt een nieuwe type niet- sectorspecifiek zwerfkapitaal in de plaats Partners hebben de kans om hun deel van het bedrijf te ontvangen Kans voor eigenaars om uit te stappen Nieuwe financieringsbronnen, zelfs banken De geaccumuleerde winsten kunnen worden gebruikt voor expansiedoeleinden

44 ip4inno 44 De melkkoefase Profiteer van het lage risico om het bedrijf zodanig op de kapitaalmarkten te positioneren dat het succes van het product wordt gebruikt om het bedrijf succesvol te maken Zoek een manier om de verkoopindicatoren zo lang mogelijk op hun piekwaarden te houden Herinvesteer de geaccumuleerde winsten zodanig dat het bedrijf optimaal kan profiteren van nieuwe zakelijke kansen

45 ip4inno 45 De probleemhondfase (1) De winstgevendheid begint af te nemen Tijd voor het lanceren van andere ontwikkelde producten Bedrijfsrisico stijgt weer Paniekuitstap zou tot faillissement kunnen leiden

46 ip4inno 46 De probleemhondfase (2) Alleen voor 'master'

47 ip4inno 47 De dode-paardfase De marktvraag naar het product is weg; het product verkoopt zelfs niet met verlies Alle professionele investeerders hebben het bedrijf de rug toegekeerd Men zou ondertussen al plannen moeten hebben om de activa over te dragen naar, en zijn tijd en energie te investeren in, andere initiatieven Als het bedrijf al niet in liquidatie is, kan het te laat zijn om zelfs de activa te redden

48 ip4inno 48 2. Kapitaal bijeenbrengen – een overzicht -

49 ip4inno 49 Bronnen voor het bijeenbrengen van het vereiste kapitaal Oprichters en ondernemers 3F Informele investeerders of business angels Durfkapitaalverschaffers Banken Overheidssector

50 ip4inno 50 Oprichters en ondernemers Minimale financiële achtergrond Niet-financiële inbreng ('sweat equity') Investeerders verwachten grote inbreng van oprichters

51 ip4inno 51 3F: Friends, Family, Fools Een 'helpende hand' in plaats van een ernstige investering Men kan niet op hen rekenen voor een follow-up financiering Hebben mogelijk geen nuttige commerciële contacten Doorgaans minder dan circa 10.000 euro

52 ip4inno 52 Informele investeerders of business angels Zeer vermogende particulieren 75% investeert tussen 15.000 en 150.000 euro, en tot 250.000 euro in geval van cofinanciering Meestal investeren ze lokaal en in projecten die ze begrijpen Snelle beslissers Meestal volgen ze een praktische investeringsbenadering

53 ip4inno 53 Durfkapitaalverschaffers Willen investeren in bedrijven met groot groeipotentieel Zijn meestal niet geïnteresseerd in investeringen van minder dan 250.000 euro Trage beslissers, maar gaan zeer grondig te werk Voegen waarde toe, niet alleen financiële steun Geen gelduitstroom naar rente op leningen of dividenden aan investeerders vóór uitstap

54 ip4inno 54 Banken (1) Verlenen de gebruikelijke bankdiensten Leningen en leninggaranties van enkele duizenden euro tot miljoenen euro Investeringsdiensten Snelle beslissers Risicoavers, niet investeren in aandelen Hoge rente, lage tolerantie

55 ip4inno 55 Banken (2) De rol van de banken Investeringsbanken –niet voor kleine bedrijven –kunnen innovatiefondsen verschaffen om te helpen met het opstarten Retailbanken –iedereen kan krediet aanvragen –leningen –kaskrediet –financiële diensten

56 ip4inno 56 Overheidssector Subsidies Toelagen Investeringssteun Europees Investeringsfonds (leninggaranties en investeringen in durfkapitaalfondsen)

57 ip4inno 57 3. Deelname in het eigen vermogen – de rol van durfkapitaal -

58 ip4inno 58 De rol van durfkapitaal Deelname in het eigen vermogen Optie om lening te converteren naar aandelen Groot risico gecompenseerd door mogelijkheid van hoog rendement Investeren in sectoren met groot groeipotentieel Kunnen grote risico's aan

59 ip4inno 59 Wie zijn wij? Particuliere investeerders Fondsbeheersmaatschappijen Overheidsfondsen

60 ip4inno 60 Particuliere investeerders (business angels) (1) Vermogende particulieren, ex- managers Investeren alleen of in groep Investeren lokaal, sectorspecifiek Investeren elk circa 50.000 euro Snelle beslissing, meer vooringenomen

61 61 Casestudy: Hoe Richard een business angel bereid vond om in zijn bedrijf te investeren (1) Richard ontwikkelde een product en noemde het d3o. Naarmate de ontwikkeling vorderde, werd duidelijk dat het product een groot potentieel had als een zeer lucratieve technologie. Zijn bedrijf had meer kapitaal nodig om het product te vervaardigen, verkopen en promoten. Richard had een aanzienlijke investering nodig zonder al te veel zeggenschap te moeten afstaan; financiering door een business angel was ideaal voor zijn bedrijf. Hij verfijnde zijn businessplan door er gedetailleerde beschrijvingen aan toe te voegen van hoe de financiering door een business angel zijn bedrijf een impuls kon geven en hoe de betrokkenheid van potentiële investeerders eruit zou kunnen zien.

62 ip4inno 62 Casestudy: Hoe Richard een business angel bereid vond om in zijn bedrijf te investeren (2) Dit stadium was van vitaal belang; een op maat gesneden businessplan verduidelijkt wat de voordelen van de investering zijn voor beide partijen. Richard nam contact op met de British Business Angels Association, die hem aan een aantal business angels voorstelde. Richards keuze was grotendeels gebaseerd op de praktische steun die de business angels aanboden. Eén investeerder liet meteen na hun eerste ontmoeting weten dat hij bereid was te investeren. Maar eerst werd er nog onderhandeld over kwesties zoals hun respectieve verantwoordelijkheden en de groeidoelstellingen van het bedrijf. Richards juridisch adviseur hielp hem met de onderhandelingen over de investeringsvoorwaarden.

63 ip4inno 63 Casestudy: Hoe Richard een business angel bereid vond om in zijn bedrijf te investeren (3) Belangrijkste tips van Richard: –wees voorbereid om aan te tonen hoe de investering uw bedrijf een impuls zal geven –wees realistisch - u moet alle beweringen in uw businessplan kunnen staven –denk op lange termijn - het bespaart u later tijd Wat hij anders zou doen: –investering zien als een continu proces –meer tijd besteden aan het project

64 Particuliere investeerders (business angels) (2) Alleen voor 'master' VoordelenNadelen Belangrijke financieringsbronOnzichtbaar Aanbod fondsen > vraag (wensen meer te investeren)Minder financiering beschikbaar Mogelijk 'hefboomeffect' op andere investeerdersBeperktere investeringservaring Verschaffen kleine bedragenNetwerken minder uitgebreid Minder restrictieve investeringscriteriaGevaar van te grote inmenging in bedrijf Meer opportunistische - minder formele analyseMinder professionele ervaring Lagere verwachtingen inzake investeringsrendement (ROI)Minder prestigieus dan steun van durfkapitaalverschaffers Niet-economische factoren belangrijk - impulsiefSommigen denken dat alles wat ze aanraken in goud verandert Lagere kosten om de financiering te verkrijgenSommigen hebben bijbedoelingen Verschaffen knowhow, advies en contactenKunnen "business devils" worden Octrooigeld - minder druk om uit te stappen Wijdverbreid in de economie/samenleving Investeren in eigen streek

65 ip4inno 65 Fondsbeheersmaatschappijen Beheren de middelen van hun aandeelhouders Hebben een specifieke investeringsfocus (startersfondsen, opstartfondsen, managementbuy-out, enz.) Investeren vanaf een paar miljoen euro Tijdige beslissing, zorgvuldige due diligence Vereisen veel extra beheertaken en administratie van het ondersteunde bedrijf

66 ip4inno 66 Overheidsfondsen EU-, nationale en regionale bronnen Eisen tegenwoordig een particulier- fondsaandeel (30% voor minder ontwikkelde, 50% voor ontwikkelde lidstaten voor het zevende kaderprogramma) Sociale doelstellingen (het scheppen van werkgelegenheid, regionale ontwikkeling) Beschikbaar in minder ontwikkelde gebieden

67 ip4inno 67 4. Het juiste pakket kiezen - financiering met vreemd vermogen of aandelenfinanciering? -

68 ip4inno 68 Kenmerken van kredietaanvraag door kmo's: Op technologie gebaseerde startende bedrijven worden als zeer riskant gezien, dus geen lening van de bank! Probeer door de overheid gesteunde subsidieregelingen! –Garantie voor leningen door kmo's (in het VK) –SOFARIS (FR) –GVOP (HON),… Vreemd vermogen: banken (1)

69 ip4inno 69 Leen alleen ingeval: uw bedrijf een positieve cashflow heeft u een klein bedrag nodig hebt u het geld snel nodig hebt Vreemd vermogen: banken (2)

70 ip4inno 70 Wat de banken willen weten: Zal het bedrijf de lening kunnen terugbetalen? Wat kan er gedaan worden om het geld te recupereren indien het bedrijf niet in staat is de lening terug te betalen (d.w.z. wat is het onderpand voor de lening?) Vreemd vermogen: banken (3)

71 ip4inno 71 Analyse van de kredietaanvraag: Vertrouwen in klant Financiële administratie Diverse Vreemd vermogen: banken (4)

72 ip4inno 72 Vreemd vermogen: voor- en nadelen Alleen voor 'master' Voordelen van banken Verschaffen dagelijkse financiële diensten, met inbegrip van kredietoverschrijdingsgaranties, enz. Treden op als bewaarder voor contant geld Kunnen een kort- of langlopend krediet toekennen Bieden wereldwijde transacties aan Kunnen verzekeringen en risicobeheer aanbieden Bieden steeds meer makelaars- en adviesdiensten Zijn overal aanwezig Nadelen van banken Eisen onderpand voor leningen Berekenen rente op uitstaande saldi Zijn risicoavers en kunnen eisen dat de lening onmiddellijk wordt terugbetaald als het bedrijf niet conform zijn businessplan handelt

73 ip4inno 73 Analyse van de kredietaanvraag: –vertrouwen in klant –financiële administratie –overige Aandelenfinanciering

74 ip4inno 74 Aandelenfinanciering: voor- en nadelen Alleen voor 'master' Voordelen van aandelenfinanciering Geen borg Geen interest Toegevoegde waarde (van ervaren investeerders) Vermogenswinst (bij realisatie van de investering) Nadelen van aandelenfinanciering Er moeten aandelen worden afgestaan Enig verlies van zeggenschap De investeerder krijgt een zetel in de raad van bestuur Sterke financiële discipline Winst wordt verdeeld (bij realisatie van de investering)

75 ip4inno 75 Het juiste pakket kiezen - financiering met vreemd vermogen of aandelenfinanciering? - Financiering met vreemd vermogen Aandelenfinanciering + Een lening brengt geen verlies of vermindering van eigendom van het bedrijf mee Er moet geen borg worden gesteld; intellectuele eigendom of niet-financiële inbreng wordt erkend Leningen kunnen worden afgesloten voor korte of lange termijn Er moet geen interest worden betaald op de investering - Er moet altijd een borg worden gesteld, tot maximaal het bedrag van de lening Aandelenfinanciering betekent verlies van eigendom en zou kunnen leiden tot een verlies van zeggenschap Er is interest verschuldigdHet staat de aandeelhouders vrij om hun aandeel op elk gewenst moment (onvoorspelbaar) te verkopen

76 ip4inno 76 Casestudy: Hoe Marc op zijn 23ste een bedrijf oprichtte (1) Marc verrichtte veldonderzoek en stelde vragen aan mensen die videogamewinkels verlieten Voordat hij iemand benaderde voor een financiering, verzamelde hij zo veel mogelijk informatie en cijfers en zocht hij uit welke kosten hij zou moeten maken Hij benaderde particuliere investeerders en durfkapitaalbedrijven, maar ze wilden allemaal een meer ervaren manager aan het hoofd van het bedrijf zien

77 ip4inno 77 Casestudy: Hoe Marc op zijn 23ste een bedrijf oprichtte (2) Uiteindelijk kreeg hij het geld bij elkaar via leningen — persoonlijke leningen en leningen van familie. Hij kreeg bij een bank ook een lening van £ 30.000. Hij stelde zijn vader aan als voorzitter van het bedrijf, wat de bank meer vertrouwen gaf. Twee jaar later maakte hij gebruik van het Small Firms Loan Guarantee Scheme van het Department of Trade and Industry om werkkapitaal op te halen voor expansiedoeleinden Zijn jonge leeftijd was totaal geen probleem. Wat wel van belang was, waren zijn behaalde resultaten, de partnerschappen die hij was aangegaan en zijn groeistrategie Hij kreeg een lening van £ 100.000.

78 ip4inno 78 Casestudy: Hoe Marc op zijn 23ste een bedrijf oprichtte (3) Belangrijkste tips van Marc: –verzamel zo vroeg mogelijk zo veel mogelijk informatie en cijfers om uw ideeën te ondersteunen –zoek een mentor die u om advies kunt vragen en met wie u nieuwe ideeën kunt bespreken –blijf zwoegen – zelfs als u op obstakels stuit Wat hij anders zou doen: –zijn businessplan regelmatig onder de loep nemen


Download ppt "Ip4inno 1 Een bedrijf uitbouwen National Board of Patents and Registration, Finland Fraunhofer TEG, Duitsland Hungarian Patent Office, Hongarije."

Verwante presentaties


Ads door Google