De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad heeft, op zijn verzoek en gehoord de redenen, ontheffing verleed aan br. Gert-Jan Lenting uit zijn ambt als ouderling. Door het ontstaan van deze 2e vacature heeft de kerkenraad besloten de reguliere verkiezing van ambtsdragers te vervroegen. Aftredend zijn de brs. ouderling Bert Ellen en Leendert Nelemans en diaken br. Gerrit Westerik. De kerkenraad verzoekt u namen op te geven van broeders, die u geschikt acht voor het dienen in het ambt van ouderling en diaken, graag voorzien van uw argumenten. Deze namen kunt u tot/met 27 maart indienen bij br. Mark de Fouw.

5 Agenda 13 maart9 30 bijbelgroepen 19 30 Best Life 15 maart20 00 thema-avond: "Is christelijke politiek uit de tijd?" Spreker: prof Schuurman Locatie: Koptische kerk, Eindhoven 16 maartBijbelstudieclub Dabar Ond: Amos schets 8 Inl: Jaap Blom

6 Deze week zijn jarig: 13 maart:zr Judith de Groot-Petrusma br Dries de Ruiter 14 maart:zr Marieke de Groot 15 maart:Silke van Dijken zr Heleen Sytsma-van Loo 17 maart:zr Astrid van Harten-van Pijkeren br Jouk Visscherer ligt een kaart klaar achterin de kerk 18 maart:Nicky Huizinga zr Everlien Spakman-van Leusen 19 maart:br Johan Koelewijn zr Doritha Schaaij-Kamps Er liggen ook kaarten voor mw. Vreeman (omdat er vorige week geen kaart was) en voor Theo Sytsma (beterschap).

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

11 Psalm 34: 1, 2, 3 1 Ik zing voor God, de HEER. Hem prijs ik al mijn levenstijd. In Hem, wie ik mijn loflied wijd, is al mijn roem en eer. Hoor blij mijn zingen aan, u, die ootmoedig bent in nood. Kom, maak met mij de HERE groot en prijs zijn grote naam.

12 Psalm 34: 1, 2, 3 2 Hem zocht ik in gebed. Hij heeft geantwoord op mijn klacht. Uit al wat mij verschrikking bracht heeft mij de HEER gered. Zij slaan op Hem het oog, de vreugde straalt van hun gelaat. Wie in benauwdheid tot Hem gaat verlost Hij van omhoog.

13 Psalm 34: 1, 2, 3 3 Des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht rondom hem die Gods wil betracht: zo is hij wèlbewaard. Proeft allen en aanschouwt de goedheid van Gods vaderhart. Gezegend wie in nood en smart alleen op Hem vertrouwt.

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

16 Opwekking 510 Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer; met mijn hele hart aanbid ik U. Al wat binnen in mij is verlangt naar U; alles wat ik vinden wil is in U.

17 Opwekking 510 Heer, ik geef U mijn hart, ik geef U mijn ziel; ik leef alleen voor U. Leid de weg die ik ga elk moment dat ik besta; Heer, doe uw wil in mij. Heer, doe uw wil in mij.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

21 Psalm 60: 1, 5 1 O God, hoe hebt U ons bedroefd, in toorn verstoten en beproefd. Herstel ons en genees het land, dat beeft en wankelt door uw hand. Heel al zijn scheuren, trouwe God, U zelf zond ons dit harde lot door ons de beker vol te schenken en tot bedwelming ons te drenken.

22 Psalm 60: 1, 5 5 Heer, bied ons hulp, geeft door uw hand ons redding van de tegenstand. Bewaar ons in de zware strijd, want mensenhulp is ijdelheid. De Heer geeft door zijn grote macht tot kloeke daden ons de kracht. Hij zelf zal ons de zege geven, de vijand wordt door Hem verdreven.

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

25 BIDDEN HELPT?

26 HET VOORBEELDGEBED TOEGEPAST “Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel” “En breng ons niet in beproeving”

27 SPANNEND - voor Jezus

28 SPANNEND - voor Jezus - voor zijn leerlingen

29 SPANNEND - voor Jezus - voor zijn leerlingen - voor ons

30 HET VOORBEELD VAN JEZUS Je hoeft niet alles ‘goed’ te vinden Maar hou wel vol!

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

32 Psalm 86: 2, 4 2 Ja tot U hef ik mijn leven, Gij zijt mild om te vergeven, rijk in goedertierenheid voor een hart dat tot U schreit. HEER, neem mijn gebed ter ore, wil mijn luide smeken horen. In het bitterste getij roep ik en Gij antwoordt mij.

33 Psalm 86: 2, 4 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

37 Psalm 66: 3, 5, 7 3 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wanklen heeft bewaard. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.

38 Psalm 66: 3, 5, 7 5 Ik kom met gaven in mijn handen. Zie, tot uw tempel treedt uw knecht en brengt U, Heer, de offeranden, U in benauwdheid toegezegd. Brandoffers wil ik U bereiden en zoete geuren op doen gaan. Ik wil U heel mijn leven wijden: aanvaard het, neem mijn offer aan.

39 Psalm 66: 3, 5, 7 7 De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

41 Gezang 182D

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen

43

44

45

46

47 In de Catharinakerk zal er een vervolg programma zijn van Beleef Pasen event De heenreis zal met een bus gaan, maar de terugweg wordt lopend gedaan. Neem hiervoor warme kleding mee en als het kan een geel hesje. Wij verwachten rond 04.00 / 04.30 uur weer terug te zijn in de Emmaüskerk Tijdens het concert zal er een collecte gehouden worden om de onkosten te kunnen dekken. Tijdens de pauzes zijn er heerlijke versnaperingen te koop (koffie, thee, fris, enz)

48


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalmen34:1, 2, 3 Opwekking510: Lucas22:39 - 46 Psalm60:1, 5 Lucas22:40 Psalm86:2, 4 Psalm66:3, 5, 7 Gezang182D:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google