De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Context 4 p’s; marketinginstrumenten H 10 en 11 H 8 Plaats H12 Promotie Product H 6 en 7 Prijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Context 4 p’s; marketinginstrumenten H 10 en 11 H 8 Plaats H12 Promotie Product H 6 en 7 Prijs."— Transcript van de presentatie:

1 Context 4 p’s; marketinginstrumenten H 10 en 11 H 8 Plaats H12 Promotie Product H 6 en 7 Prijs

2 §6.1 Wat is een product ”The product is what the product does” Wat verkoop je met een vakantie?

3 I-pod

4 Productdefinitie Definitie product Een product is het geheel van materiele en immateriële eigenschappen van een goed of dienst, hetgeen betrekking heeft op alles wat kan worden aangeboden op een markt en waarmee in een specifieke behoefte kan worden voorzien (NIMA)

5 Totale product:

6 § 6.2 Type goederen:

7 Copeland/ Mc Carthy: indeling koopgedrag - Convenience goods: “zonder na te denken of enige inspanning” gekocht. meestal producten met een lage waarde per eenheid * stapelgoederen (dagelijks gebruik) * impulsgoederen * emergency goederen - Shopping goods: Producten worden gekocht na een duidelijk en bewust onderzoek. (bijvoorbeeld kleding) - Specialty goods: Een consument doet zeer veel moeite voor dit product, bijvoorbeeld voor een bepaalde parfum naar Parijs. - Unsought goods: consumenten weten nog niet van het bestaan af van het product, er bestaan ook regular unsought goods. Hiervan kent men wel het bestaan maar, deze goederen wenst men nog niet.

8 6.2 Productindeling; classificatie consumptiegoederen Geen productvoorkeur Sterke productvoorkeur Hoge bereidheid tot winkelen Lage bereidheid tot winkelen

9 Classificatie goederen

10 Productindeling Bekijk de plaatjes, Welk soort “good”

11 http://www.youtube.com/watch?v=x9NqzVWI eX4 http://www.youtube.com/watch?v=x9NqzVWI eX4

12 § 6.3 Productlevenscyclus.

13

14 PLC: te verdelen in: Productklasse: Verzameling productgroepen waaruit iemand kan kiezen om in behoeften te voorzien b.v. vervoer Productgroep: De vorm van het product b.v. auto, fiets, trein Productvariant / type: cabriolet, coupe, stationwagon Merk: BMW

15 § 6.4 Het ontwikkelen van een nieuw product. 1.Een volledig nieuw product: (innovatief) Een nog niet bestaand productconcept of functie, uitgevonden en ontwikkeld door een nieuwe technologie Senseo, PDA, 2. Productmodificatie: Een vernieuwde of verbeterde versie Gillette Fusion Power, Dolby surround muziekweergave 3. Nieuw merk: Tussen een oud product en een vernieuwd product zit een nieuw merk. Lexus,

16 I-Phone: welk soort nieuw product?

17 Productontwikkelingsproces

18 Oorzaken mislukken product: (1989) Onvoldoende marktanalyse45% Defecten of problemen met product29% Ontbreken van effectieve marketinginspanning25% Hogere kosten dan verwacht19% Kracht of reactie van de concurrentie17% Slecht gekozen tijdstip van introductie14%

19 ‘Veel productintroducties falen helaas, maar niet alle indianenverhalen kloppen. Sommige auteurs stellen bijvoorbeeld dat circa 80-90% van de nieuwe producten een mislukking wordt. Waarschijnlijk denken ze daarbij aan het percentage van de ideeën voor een nieuw product dat uiteindelijk faalt, want wanneer je concreet kijkt naar nieuw gelanceerde producten, dan blijkt dat circa 30-40% van deze introducties op termijn niet aan de geformuleerde doelstellingen voldoet. Consumentenproducten falen overigens vaker dan producten die voor een industriële afnemer zijn ontwikkeld (40% versus 25%). In industriële markten hebben bedrijven frequenter contact met de potentiële afnemer(s) tijdens de productontwikkeling, zodat eventueel nog bijgestuurd kan worden. Wanneer producten voor de anonieme consumentenmarkt worden ontwikkeld is dit minder gemakkelijk te realiseren. Daarnaast bestaat onenigheid over wat precies moet worden verstaan onder 'slagen' en 'falen'. Feit is dat bedrijven meer tijd en geld blijken te besteden aan producten die uiteindelijk falen dan aan producten die een succes worden.

20 Mislukkingen?

21 § 6.5 Diensten Dienst: product waarvan de specifieke kenmerken in belangrijke mate immaterieel van aard zijn ontastbaar vergankelijk geen constante kwaliteit afnemersparticipatie

22 Goederen en Dienstencontinuüm: zuivere goederen: goederen met minimum aan dienstverlening bijv. garantie autoradio goederen met service: iets meer dienstverlening bijv. inbouwen autoradio service met goederen: accent op dienstverlening bijv. grote beurt auto zuivere diensten: geen goederen bijv. APK keuring zelf

23 Goederen en dienstencontinuüm Waar staan in een goederen-dienstencontinuum de volgende goederen en diensten? Benzine Fiets Snackbar Parfum Aardappelen Lerarenopleiding economie

24 Goed of dienst?


Download ppt "Context 4 p’s; marketinginstrumenten H 10 en 11 H 8 Plaats H12 Promotie Product H 6 en 7 Prijs."

Verwante presentaties


Ads door Google