De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ChristenUnie Vlissingen Verkiezingsprogramma 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ChristenUnie Vlissingen Verkiezingsprogramma 2014."— Transcript van de presentatie:

1 ChristenUnie Vlissingen Verkiezingsprogramma 2014

2 HART voor VLISSINGEN HART voor VLISSINGEN ouderen gezinnen verslaafden ondernemers zorgverleners jongeren vrijwilligers Mensen met een beperking werkzoekenden werknemers

3 Verkiezingsprogramma 2014: hristenUnie De ChristenUnie wil geloof een stem geven in Vlissingen, Souburg en Ritthem. laat zich inspireren door de bijbel en de compassie van Jezus met mensen. gaat eerst voor mensen, dan pas gebouwen en stenen. gelooft in de kracht van de samenleving, mensen, hun netwerken en organisaties; samen het verschil maken (gezonde samenleving). strijdt voor sociale gerechtigheid. gaat voor een gemeente gericht op kerntaken (betrouwbare overheid).

4 Gemeente: De bestuurders moeten transparant, betrouwbaar en integer zijn. Controle is noodzakelijk. Het bestuur moet een schild voor de zwakken zijn. Het bestuur moet het maximale doen voor werkgelegenheid, economie en voorzieningen in Vlissingen, Souburg en Ritthem. Het bestuur staat open en ondersteunt initiatieven van MKB, ondernemers, burgers en organisaties. Past indien nodig regelgeving aan.

5 Veiligheid: CU is tegen mensenhandel en prostitutie. De gemeente moet actief inzetten op handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar bij alcoholverkoop. De gemeente moet de wijkagent een prominente, zichtbare rol geven in Vlissingen, Souburg en Ritthem. De gemeente moet vandalisme en criminaliteit aanpakken: hard waar moet en zacht waar kan. Meer aandacht voor verkeersveiligheid: actievere handhaving van de verkeersregels. Scherp oog voor veiligheid vd havens en de Westerschelde

6 Financiën: Uitgaven van de gemeente zoveel mogelijk richten op kerntaken van de gemeente, bv leefbaarheid. Bezuinigingen is kiezen: de meest kwetsbaren moeten zoveel mogelijk worden ontzien, eerlijke verdeling van de lasten. Ambitie: de schuldpositie moet in 2018 verantwoord, evenwichtig en transparant zijn (“de tering naar de nering zetten”).

7 gezondesamenleving gezonde samenleving Samen zorgen: o Er moet een ziekenhuis op Walcheren blijven. o De gemeente moet investeren in de eigen kracht van mensen en hun netwerk (samenredzaamheid). o Mantelzorgers moeten meer en beter ondersteund worden in hun taken. o Zorgverleners moeten een parkeerpas krijgen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden.

8 Samen zorgen: Tijdens de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente moet het belang van het kind voorop blijven staan: dichtbij mensen, meer maatwerk. Er moet ruimte blijven voor identiteitsgebonden zorgaanbieders.

9 Werk en inkomen: Bezuinigingen op minimabeleid moeten worden teruggedraaid, aansluiten bij beleid Walcheren. Grote zorgvuldigheid bij komende veranderingen WMO. Er moet een vestiging van de voedselbank komen in Vlissingen. Orionis moet een vangnet blijven voor mensen die het niet redden op de arbeidsmarkt: de cliënt staat centraal. Bestrijding jeugdwerkloosheid is topprioriteit.

10 Onderwijs: Kenniswerf: bijdragen aan samenwerking tussen Scalda, HZ, Technasium, RA en RPCZ. Streven naar behoud en uitbreiding van de Kenniswerf. Gemeente moet regie voeren tijdens transitie van de jeugdzorg over de afstemming met het passend onderwijs. Gemeente overlegt actief met schoolbesturen over passende duurzame huisvesting in Vlissingen, Souburg en Ritthem.

11 Cultuur, sport en recreatie: Toeristische mogelijkheden van Vlissingen als maritieme stad maximaal benutten: evenementen en toerisme! Kunst en cultuur moet voor kinderen en jongeren in Vlissingen toegankelijk blijven; ontwikkeling talent. Verenigingen ondersteunen in hun eigen kracht en trainen in zelfredzaamheid. Noodzaak van scherpe analyse van subsidies.

12 Economie: De grond van Brittania moet zo snel mogelijk bebouwd worden. Iguana kan verhuizen naar de machinefabriek. Het aantal koopzondagen moet niet verder toenemen; markten bij voorkeur op tweede Paasdag en Pinksterdag. Procedure van de aanvraag van vergunningen moet korter worden voor middenstand en bedrijven. Steunt de komst van de marinierskazerne, ontwikkeling lokale economie Duurzaam leven, werken en wonen

13 Economie: CU ziet Vlissingen-Oost en havens als belangrijke motoren van de lokale economie; stimuleren van komst grote bedrijven, infrastructuur verder aanpassen waar nodig. Winkelgebied “de Fonteyne” moet verder versterkt worden bv doorgang Lange Zelke en Kleine Markt herstellen Winkels en voorzieningen in Oost-Souburg behouden en blijvend laten aansluiten bij behoeften inwoners Duurzaam leven, werken en wonen

14 Goed wonen en werken: Voorzieningen voor ouderen moeten worden gehandhaafd en indien mogelijk versterkt. L’Escaut moet blijven investeren in betaalbare sociale woningbouw. De stadsentree rondom stationsgebied moet worden verbeterd. “Trots op onze stad” zichtbaar maken. Het maritieme karakter van het Scheldekwartier mag worden bevorderd. Maritieme attractie. Geen casino in de stad; aanwezigheid van coffeeshops actief tegengaan. Duurzaam leven, werken en wonen

15 Mobiliteit: Vlissingen moet op de eerste plaats komen als meest vriendelijke gemeente in Zeeland voor rolstoel- en scootmobielgebruikers. Fietsgebruik moet zoveel mogelijk worden bevorderd; meer oplaadpunten voor elektrische fietsen. Meer eenrichtingsverkeer, opdat de veiligheid toeneemt. Duurzaam leven, werken en wonen

16 Energie klimaat en milieu: ChristenUnie gaat voor duurzame energie en een circulaire economie Het stadhuis als goede voorbeeld: zonnepanelen op het dak. Oplaadpunten voor groene auto’s. Duurzaam leven, werken en wonen

17 Kern van ons programma: speerpunten Hart voor Vlissingen Zorg voor de kwetsbaren Meer werk Gezonde financiën


Download ppt "ChristenUnie Vlissingen Verkiezingsprogramma 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google