De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven De collecte is bestemd voor Present. Deze Stichting slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen we bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

4 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad heeft ter vervulling van de ambten voor ouderling en diaken de volgende broeders kandidaat gesteld: voor ouderling de broeders: Arnold van den Berg, Jan van Harten, René van Kleef, Richard de Kruijff, Henk Pielman, Meint Smit, André Verschelling en David de Wit. en voor diaken de broeders: Hilbert Branderhorst en Ard van Harten. De verkiezing zal DV plaatsvinden op zondag 8 mei, direkt aansluitend aan de morgendienst. Als u daarbij niet aanwezig kunt zijn kunt u een schriftelijke stem indienen bij Mark de Fouw in een gesloten envelop voorzien van uw leesbare naam en handtekening.

5 Agenda 20 aprilBijbelstudieclub Dabar Ond: Spreuken schets 6 Inl: Everlien Spakman 23 april 19 30 Praise voor Inaktelke 24 april9 30 kinderclub 19 30 Best Life

6 Deze week zijn jarig: 17 april:zr Ciska de Groot-de Koning 18 april:Thijs Vonk 22 april:Milou Flipse zr Miriam Sytsma zr Rijny Westerik-Tromp 23 april:zr Leonie van Wolfswinkel

7 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

9 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

10 Psalm 47: 1, 2, 3 1 Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd, weest in Hem verheugd, jubelt voor de HEER, buigt u voor Hem neer. Ieder vreest zijn kracht, elk zijn koningsmacht. ’s HEREN majesteit en zijn heerlijkheid zijn op heel de aard wijd en zijd vermaard.

11 Psalm 47: 1, 2, 3 2 Onder onze macht heeft de HEER gebracht volken overal, naties zonder tal. Zo gaf God hun land Jakob tot een pand. ’t Is de roem en trots van de kindren Gods. Onvervreemdbaar is deze erfenis, die zijn liefd’ ons schenkt daar Hij ons gedenkt.

12 Psalm 47: 1, 2, 3 3 God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Blij bazuingeluid roept zijn grootheid uit, heel het wereldrond zingt met hart en mond. Psalmzingt Gode, zingt! Hoort zijn lof weerklinkt. Volken, geeft de Heer, onze Koning, eer, looft zijn majesteit, weest in Hem verblijd.

13 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

16 Gezang 101: 3, 4, 5 3 De Vader stelt Hem in de troon als Christus en als Here, bekleed met macht en ere. De heerschappij is aan de Zoon, wiens goddelijk geweld de laatste vijand velt.

17 Gezang 101: 3, 4, 5 4 Wie kan zijn hoog en heilig recht ter wereld ooit verbreken! Wie zal Hem tegenspreken, die voor zijn kerk het pleit beslecht en haar na strijd en kruis voert in het vaderhuis.

18 Gezang 101: 3, 4, 5 5 O Heer, die onze Koning zijt, laat niets uw rijk verhindren, en open voor uw kindren de poorten van uw woning wijd. Laat, met uw feestkleed aan, ons tot uw bruiloft gaan.

19 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

20 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

21 Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Jezus

22 eerste ontmoeting De elf leerlingen gingen naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus genoemd had. Toen ze Jezus zagen, knielden ze voor hem. Maar sommige leerlingen twijfelden. Matteüs 28,16v

23 de grote koning Jezus kwam dichterbij en zei tegen de leerlingen: ‘God heeft mij alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Matteüs 28,18

24 een nieuwe wereld Want Gods liefde is zo groot, dat hij Jezus Christus liet opstaan uit de dood. Daardoor is ons leven veranderd en zijn wij nieuwe mensen geworden. 1 Petrus 1,3

25 Gods missie heeft een kerk Jezus kwam dichterbij en zei tegen de leerlingen: (…) Jullie moeten … Matteüs 28,19

26 een schok Toen de mensen in de synagoge de woorden van Jezus hoorden, werden ze kwaad. Ze jaagden Jezus de stad uit. En ze brachten hem naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was. Ze wilden hem naar beneden gooien. Lucas 4,28vv

27 het bolwerk en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Matteüs 3,9

28 het bolwerk afgebroken Toen de gelovigen in Jeruzalem dat allemaal gehoord hadden, waren ze gerust. Ze dankten God en zeiden: ‘God geeft dus ook aan andere volken de kans om een nieuw leven te beginnen en gered te worden.’ Handelingen 11,18

29 de opdracht Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Deuteronomium 6,6v

30 de opdracht Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Matteüs 28,19

31 een ‘nieuw bolwerk’ En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt. Matteüs 28,20

32 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

33 Gezang 143 1 Een vaste burcht is onze God, een bolwerk in gevaren. Hij helpt en redt uit alle nood die wij hier nu ervaren. De vijand van weleer gaat tegen ons te keer. Zijn wapenrusting is de gruwel van zijn list. Geen kan hem evenaren.

34 Gezang 143 2 Wij hebben zelf geen tegenweer, 't gevecht was gauw verloren. Doch voor ons strijdt een sterke Heer, tot redder uitverkoren. Vraagt gij zijn naam? Weet dan dat Christus is die Man, de HERE Zebaoth, Hij is de Zoon van God: slechts Hij kan triomferen.

35 Gezang 143 3 Laat duizend duivels om ons staan, belust om te verslinden, geen vrees mag ons terneder slaan, wij mogen het toch winnen. De overste der aard', brutaal en onvervaard, hij overheerst ons niet, behoudt geen rijksgebied: één woord reeds kan hem binden.

36 Gezang 143 4 Het Woord - zij zullen 't laten staan, wat zij ook ondernemen. Hij gaat ons met zijn Geest vooraan, Hij komt ons kracht verlenen. Al staat de vijand klaar, hoe groot ook het gevaar voor leven, eer, gezin, hij werft toch geen gewin: wij erven 't rijk des HEREN.

37 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

38 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

39 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

40 Opwekking 407

41

42

43

44

45

46 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

47 Gezang 182C

48 Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen

49

50


Download ppt "Liturgieds. A. van Vugt Collecte: Stichting Present Psalm47:1, 2, 3 HC Zondag18: Gezang101:3, 4, 5 Matteüs28:16 - 20 Gezang143: Opwekking407: Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google