De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brancheformule benchmarking Regionale informatiebijeenkomst Rotterdam, 24 november 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brancheformule benchmarking Regionale informatiebijeenkomst Rotterdam, 24 november 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Brancheformule benchmarking Regionale informatiebijeenkomst Rotterdam, 24 november 2006

2 Even voorstellen … BMarianne Bakker BDirecteur OB Rivierenland Bstuurgroep “De vergelijkende bibliotheek” BFrank Alberse, M&I/Partners, Bprojectleider

3 Agenda voor vandaag BInleiding BHet benchmarkmodel op hoofdlijnen BSamenhang met andere instrumenten BUitvoering van de brancheformule BHet gesprek achter de cijfers BRekeningschema en model voor kostentoerekening BHet benchmarkmodel in vogelvlucht

4 Inleiding BCommissie Meijer, Koepelconvenant en de Richtlijn BStreven naar kwaliteit en verbetering past bij moderne bibliotheek BDus, brancheformule Benchmarking De OB hanteert een systeem van benchmarking waarbij gebruik wordt gemaakt van het voor de branche geldende rekeningschema en het model voor kostentoerekening om haar eigen prestatie-indicatoren in relatie tot anderen te kunnen onderzoeken gericht op het verbeteren van de eigen bedrijfsvoering.

5 Inleiding (2) BWat houdt de nieuwe brancheformule concreet in? BBenchmarkmodel Openbare Bibliotheken BRekeningschema BModel voor kostentoerekening BBranche Informatie Systeem (BIS) B Hoe ziet het project eruit? B Stuurgroep B Werkgroepen (BIS/Benchmarking en Financiële Standaarden) B Contouren vastgesteld in workshop (tweetal in april/mei)

6 Inleiding (3) Enquête/ vragenlijst Benchmarkrapport BIS-gegevens ”Eigen” rapportages Business balanced scorecard Voorheen: BIS-enquête

7 Het benchmarkmodel op hoofdlijnen (1) BGelaagd model, waarvan hoogste niveau 11 prestatie indicatoren bevat: Up to date collectie Bedrijfsvoering op orde Optimale toegang tot en bemiddeling naar informatie Adequaat personeels- bestand Brede en diepgaande samenwerking met scholen Goed imago en goede bekendheid Actieve partner in het netwerk Onderscheidend programma en cursus aanbod Toegankelijke en servicegerichte uitleenfunctie Faciliteren van ontmoeting en debat Prettige werksfeer

8 Het benchmarkmodel op hoofdlijnen (2) BTweede niveau: circa 25 kengetallen BDerde niveau: groot aantal kengetallen BVerdieping: bv kengetal per vestiging BVerbreding: ander kengetal BBenchmarkmodel heeft status van groeimodel

9 Het benchmarkmodel op hoofdlijnen (3) BAspecten bij gebruik van model: BMate van detaillering: basisbibliotheek of mobiele/vaste vestiging BVoornamelijk kwantitatieve gegevens BAnonimiteit is gewaarborgd BOB is eigenaar van de gegevens; VOB is eigenaar van de database BBronnen: bestaande informatiesystemen en onderzoeken BUitzondering imago onderzoek, wel in model nog niet gebruikt

10 Relaties met andere instrumenten (1) BOmvangrijk samenstel aan instrumenten is beschikbaar BBelangrijkste in relatie tot benchmarking: BDe Richtlijn BINK model/certificering/ Business balanced scorecard BBudgetsubsidiëring BSamenhang tussen instrumenten vooral samenhang op procesniveau en niet op gegevensniveau

11 Relaties met andere instrumenten (2) rekening- schema producten model voor kostentoe- rekening Bench- markmodel brancheformule benchmarking: jaarlijks gegevensleverancier kwaliteitszorg- systeem (INK): ééns per jaar Certificering: ééns per 4 jaar BBSC:ééns per jaar budget Subsidiëring: jaarlijks internextern de Richtlijn

12 Uitvoering van de brancheformule (1) BNieuw informatiesysteem wordt ontwikkeld BVoorkeur: webbased enquête systeem

13 Uitvoering van de brancheformule (2) BOplossing wordt op maat gemaakt BVervangt het huidige BIS en BIS-enquête BBelangrijkste eisen zijn: BTussentijdse gegevensopslag BStandaard en ad-hoc rapportages BZoeken naar referentiebibliotheken wordt gefaciliteerd BVergelijken op onderdelen is mogelijk BAudit trail naar details (geen black box) BVerschillende niveaus (netwerk, basisbibliotheek en mobiele/vaste vestiging)

14 Het gesprek achter de cijfers BBenchmarksysteem wordt getest in een pilot BZowel in pilot als in reguliere benchmarkrondes aantal vaste activiteiten: BWerkbijeenkomst BVerzamelen en vastleggen van gegevens BVoeren van een validatie gesprek BBijwonen van kringbijeenkomsten BModel nog niet duidelijk: bijvoorbeeld groepen op omvang bibliotheken of per provincie

15 Rekeningschema en model voor kostentoerekening BAanpassen rekeningschema aan eisen vanuit benchmarkmodel BOude rekeningschema blijft grotendeels intact (structuur) BSpecifieke rekeningen zijn toegevoegd (obv producten) BHernummering gaat plaatsvinden (zonder hergebruik oude nummers) BModel voor de kostentoerekening BNieuwe producten

16 Het benchmarkmodel in vogelvlucht (1)

17 Het benchmarkmodel in vogelvlucht (2)

18 Het benchmarkmodel in vogelvlucht (3)

19 Het benchmarkmodel in vogelvlucht (4)

20 Het benchmarkmodel in vogelvlucht (5)

21 Het benchmarkmodel in vogelvlucht (6)

22 Het benchmarkmodel in vogelvlucht (7)

23 Het benchmarkmodel in vogelvlucht (8)


Download ppt "Brancheformule benchmarking Regionale informatiebijeenkomst Rotterdam, 24 november 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google