De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het zonaal veiligheidsplan 2013-2015 Prioriteiten van de stad Aalst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het zonaal veiligheidsplan 2013-2015 Prioriteiten van de stad Aalst."— Transcript van de presentatie:

1 Het zonaal veiligheidsplan 2013-2015 Prioriteiten van de stad Aalst

2 samenwerken! collega’s stad justitie politici brandweer burgers hulpverleners andere zones

3 afstemming veiligheidsplannen kadernota integrale veiligheid nationaal veiligheidsplan zonaal veiligheidsplan meerjarig beleids- programma 2013-2018 strategisch veiligheids- en preventieplan

4 prioriteiten voor het zonaal veiligheidsplan 2013-2015 1.‘kleine’ overlast en criminaliteit blauw in de wijk! toepassing G.A.S.-wetgeving preventie 2.versterken regierol stad organogram structureel overleg 3.verkeersveiligheid aanpak overdreven snelheid alcohol- en drugscontroles 4.drugs integrale drugscoördinator intergemeentelijke aanpak volksgezondheid

5 1. ‘kleine’ overlast en criminaliteit: blauw in de wijk versterking aanwezigheid wijkagenten terugdringen administratieve taken wijkagenten opdrijven aanwezigheid agenten in wijken deur-aan-deur huisbezoeken handelszaken bezoeken horecazaken bezoeken wijkagent snel te contacteren snel te vinden op website stad en politie visitekaartjes uitdelen in wijk face-to-face contact maximaliseren inzetten teams wijkagenten waar nodig problemen in bepaalde wijken maken versterkte inzet nodig ‘vliegende brigade’ wijkagenten kan wijk tijdelijk versterken om problemen in kiem te smoren inzet technische hulpmiddelen bevordert efficiëntie elke agent heeft iPad of laptop met internetconnectie ter beschikking elke agent heeft eigen gsm elke wijk heeft eenvoudig e-mailadres (rechteroever@pzaalst.be, watertoren@pzaalst.be, erembodegem@pzaalst.be, …)

6 versterken bemiddelende rol wijkagenten bijkomende juridische opleiding om adequaat te antwoorden (bij bv. burenruzies) te vaak verwijst men naar politie voor burgerrechtelijke zaken wijkagent moet juiste informatie kunnen verstrekken en adequaat doorverwijzen naar bevoegde instanties verbeteren administratieve ondersteuning wijkagenten speciale administratieve cel verzorgt snelle ondersteuning agenten zij verzorgen contacten met stad en parket zij handelen administratieve en strafrechtelijke pv’s af in overleg met vaststellende wijkagent zij zorgen voor administratieve afhandeling van vragen die wijkagenten ontvangen capaciteit die vrijkomt door afstoten administratieve taken politie kan dienen voor versterking wijkdienst extra middelen voorzien voor investeringen in wijkdienst win-win want: stad krijgt echte antenne in wijken ‘kleine’ samenlevingsproblemen worden snel aangepakt het onveiligheidsgevoel verkleint burgers voelen zich beter in wijk wijkidentiteit neemt toe aandringen opwaardering financieel statuut wijkagenten 1. ‘kleine’ overlast en criminaliteit: blauw in de wijk

7 1. ‘kleine’ overlast en criminaliteit: gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) doel: terugdringen ‘kleine’ overlast door snelle bestraffing politie is best opgeleid voor vaststellingen stad zorgt voor snelle afhandeling en rapportering richting politie positief effect op effectiviteit van politieoptreden straf volgt snel op bekeuring (doel = overschrijving binnen de 14 dagen) eenvoudige, digitale vaststelling mogelijk maken idealiter wordt administratief pv meteen na vaststelling digitaal aan stad overgemaakt nultolerantie voor sluikstorten, wildplassen, vandalisme elke vorm van overlast moet aangepakt versterking politioneel toezicht in uitgaansbuurten

8 sensibiliseringsacties: sluikstorten wildplassen vandalisme geluidsoverlast steeds gecoördineerd stad, politie als burgers engageren zich in actie. aanpassen openbare ruimte voldoende openbare toiletten voldoende vuilnisbakken die snel worden leeggemaakt overlegstructuren op het terrein horeca-uitbaters, klanten, stadsbestuur, politie, bewoners sociale huisvestingmaatschappij, bewoners, stadsbestuur, politie wijkbabbels preventieshop 1. ‘kleine’ overlast en criminaliteit: preventie

9 2. regierol stad Aalst algemeen regierol voor stadsbestuur veel partijen betrokken bij veiligheidszorg coördinerende rol nodig om taken van verschillende partijen op elkaar af te stemmen op elkaar structurele oplossingen genieten voorkeur handhavingsbeleid kan alleen slagen na structurele maatregelen prioriteiten leggen stad en politie moeten het eens zijn over prioriteiten veelal moet politie kar trekken conflict loopt uit de hand => politie brengt orde en rust maar daarna verwacht politie dat stad correct investeert

10 2. regierol stad Aalst organogram stad Mechelen

11 2. regierol stad Aalst toekomst? Mechelen heeft aparte dienst coördinatie integrale veiligheid voorstellen en projecten uitwerken integraal werken wonen, werken, verkeer, vrije tijd zo organiseren dat misdrijven nauwelijks kans maken gepaste reacties na feiten probleemstelling stad Aalst stadsadministratie is niet gericht op veiligheidszorg veiligheidszorg is nu het quasi unieke terrein van de politie regierol van de stad wordt enkel fragmentarisch opgenomen of projectmatig gebrek aan structurele aanpak: preventie leefmilieu juridische zaken mobiliteit ruimtelijke ordening wat kunnen we leren? geef veiligheid prominente plaats in organogram van stad projecten moeten gecoördineerd verlopen geef structureel gevolg aan aanslepende problemen

12 3. Verkeersveiligheid snelheid is belangrijke oorzaak van ongevallen burgers vinden snelheid vaak hinderlijk objectieve en subjectieve pakkans vergroten meer controles hogere rotatie controles inzet trajectcontrole inzet borden die snelheid aangeven infrastructurele maatregelen die snelheid beperken sensibilisering

13 3. Verkeersveiligheid alcohol & drugs oorzaak van ongevallen controles blijven noodzakelijk pakkans objectief en subjectief op niveau houden sensibiliseringsacties

14 4. Drugs uitbouw integraal beleid via integrale drugcoördinator stad preventie hulpverlening handhaving analyse drugproblematiek stad objectieve gegevens via cijfermateriaal subjectieve gegevens via bevraging actoren terrein en gebruikers op basis hiervan: bepaling noodzakelijke kwantitatieve en kwalitatieve aanbod binnen regio – Aalst momenteel blinde vlek op vlak van volksgezondheid intergemeentelijke beleidsondersteunende rol uitbouw nauwe interactie INDRA en integraal drugcoördinator stad Aalst – vinger aan de pols versterken rol INDRA: meer wisselwerking tussen gemeenten uitbouw beleid en acties op intergemeentelijk niveau


Download ppt "Het zonaal veiligheidsplan 2013-2015 Prioriteiten van de stad Aalst."

Verwante presentaties


Ads door Google