De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grenzen verleggen door talentgericht werken in de klas! In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt er hard gewerkt aan de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grenzen verleggen door talentgericht werken in de klas! In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt er hard gewerkt aan de."— Transcript van de presentatie:

1 Grenzen verleggen door talentgericht werken in de klas! In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt er hard gewerkt aan de realisatie van het Plan van Aanpak Toptalenten, dat door staatssecretaris Sander Dekker in maart 2014 is opgesteld. De grondslag van het strategisch plan is dat er structurele aandacht moet komen voor leerlingen die meer kunnen en willen uitblinken op een bepaald gebied of wellicht meerdere gebieden. Scholen zijn aan zet om de talenten, in brede zin, van leerlingen op alle niveaus optimaal te ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen om cognitief talent, maar ook om ondernemend talent, creatief talent, sportief talent en sociaal talent. Regionaal Talentnetwerk Overijssel & Oost-Gelderland Uitnodiging Regiobijeenkomst 2: Creatief talent Maandag 1 juni 16.00 – 18.30 uur Locatie: ICER - Dru Cultuurfabriek, Ulft Na een succesvolle eerste regiobijeenkomst op 30 maart jl. in De Gallery op het Kennispark in Enschede, nodigen we je graag uit voor de tweede van 3 regiobijeenkomsten in 2015 van het talentnetwerk Overijssel & Oost Gelderland, voor po en vo. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema ’creatief talent' centraal. Binnen het onderwijs wordt creativiteit traditioneel uitgelegd als expressief, kunstzinnig en wordt het verbonden aan vakgebieden als tekenen en handvaardigheid, Maar ook bij Ontwerpend en Onderzoekend Leren is creativiteit belangrijk: vaardigheden als flexibel denken en vindingrijkheid zijn hier immers van groot belang. Leerlingen bedenken nieuwe ideeën en kunnen deze uitwerken en analyseren. Ook dat vraagt creativiteit! In deze regiobijeenkomst bieden we een podium aan hen die Good Practices willen delen als het gaat om creativiteit-in-brede-zin. Programma : 15.45 – 16.00Ontvangst met koffie, thee 16.00 – 17.00Workshop Saxion Lego Education Innovation Studio (* voor meer informatie zie volgende pagina) Pabostudenten van Saxion deze legoworkshop die creativiteit en ontwerpend en onderzoekend leren bij leerlingen stimuleert. De workshop richt zich zowel op groep 5-8 basisonderwijs als klas 1-2 van het voortgezet onderwijs. Workshop Creatieve Denktechnieken – Marieke Rinket 17.00 – 18.00Inspiratiemarkt: laat u inspireren en inspireer collega’s tijdens deze Open Werkplaats voor PO en VO! Scholen presenteren hun Good Practices op het gebied van de ontwikkeling van Creatief Talent van hun leerlingen. 18.00 – 18.30Informele afsluiting met soep met broodjes Er zijn geen kosten verbonden aan de regiobijeenkomst. Leden kunnen zich digitaal opgeven via de agenda van de werkgroep Overijssel & Oost- Gelderland op www.talentstimuleren.nl Geïnteresseerden die geen lid zijn kunnen zich per mail opgeven bij Marieke Rinket.www.talentstimuleren.nlMarieke Rinket Regionale Talentnetwerken In opdracht van het ministerie van OCW wordt ingezet op het stimuleren van acht regionale talentnetwerken in het primair en voortgezet onderwijs. De Regionale Talentnetwerken zijn een onderdeel uit het Plan van Aanpak Toptalenten van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Sirius Programma werkt hierin samen met het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) en School aan Zet. Kwartiermakers Overijssel & Oost-Gelderland : Patty van Scherpenzeel p.vanscherpenzeel@kwartier makertoptalenten.nl 06-36001995 Marieke Rinket m.rinket@kwartiermakertopta lenten.nl 06-28319234

2 Grenzen verleggen door talentgericht werken in de klas! In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt er hard gewerkt aan de realisatie van het Plan van Aanpak Toptalenten, dat door staatssecretaris Sander Dekker in maart 2014 is opgesteld. De grondslag van het strategisch plan is dat er structurele aandacht moet komen voor leerlingen die meer kunnen en willen uitblinken op een bepaald gebied of wellicht meerdere gebieden. Scholen zijn aan zet om de talenten, in brede zin, van leerlingen op alle niveaus optimaal te ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen om cognitief talent, maar ook om ondernemend talent, creatief talent, sportief talent en sociaal talent. Regionaal Talentnetwerk Overijssel & Oost-Gelderland Uitnodiging Regiobijeenkomst 2: Creatief talent * Saxion Lego Education Innovation Studio is onderdeel van het Programma Bètatechniek, is één van de middelen om kinderen al op zeer jonge leeftijd kennis te laten maken met technologie. De Studio kunnen scholen inzetten om technologie te integreren in het bestaande curriculum en zo kunnen zij invulling geven aan de afspraken in het Nationaal Techniekpact 2020 of leerlingen begeleiden in het maken van een profielkeuze. Vanaf 2 september 2015 opent de LEGO Education Innovation Studio haar deuren in de Stadscampus van Saxion. Vanaf dat moment biedt Saxion voor het primair- en voortgezet onderwijs diverse lesmodules aan en kunnen kinderen volgens het Onderzoekend en Ontwerpend Leren principe aan de slag met materiaal van LEGO Education. Tijdens de workshop van het Talentennetwerk Overijssel en Oost-Gelderland ga je zelf ervaren hoe we vanaf september 2015 in de Saxion LEGO Education Innovation Studio workshops en trainingen zullen verzorgen voor leerlingen en leerkrachten van PO en VO. Je gaat met verschillende materialen van LEGO Education aan de slag en zult merken dat techniek eigenlijk hartstikke leuk is! Saxion.nl/LEGOEducationInnovationStudio Saxion.nl/betatechniek


Download ppt "Grenzen verleggen door talentgericht werken in de klas! In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt er hard gewerkt aan de."

Verwante presentaties


Ads door Google