De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De verandering van Zorg en Welzijn Presentatie voor stadsbijeenkomst Zorg en Welzijn 6 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De verandering van Zorg en Welzijn Presentatie voor stadsbijeenkomst Zorg en Welzijn 6 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 De verandering van Zorg en Welzijn Presentatie voor stadsbijeenkomst Zorg en Welzijn 6 oktober 2015

2 1. Waar staan we? -Breed palet aan voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp -Traditie van wijkgericht werken. -Vanaf 1 januari 2015 zijn de wijkteams actief waarin verschillende partijen samen werken * = t.o.v. het Nederlands gemiddelde Demografische en sociaal-economische kenmerken -Veel* ouderen en veel* van hen zijn ernstig eenzaam -Veel* kinderen in uitkeringsgezinnen en achterstandswijken -Veel* werkzoekende jongeren -Percentage vrijwilligers is laag * evenals het potentieel -Weinig verband tussen groepen inwoners (jong/oud, arm/rijk, autochtoon/allochtoon) -Veel* ernstige valongelukken bij ouderen -Weinig preventieve interventies bij gedragsstoornis jongeren, gezondheidsproblemen en pesten -Gespecialiseerde hulp nog weinig verbonden met wijkgerichte 1e lijns hulp Wat gaat goed? Wat kan beter?

3 2. Wat willen we? In verschillende beleidsnota’s is in hoofdlijnen ons ideaalbeeld voor Zorg en Welzijn vastgelegd: 1.Sociale samenhang 2.Inzet eigen kracht 3.Wijkgerichte preventieve hulp 4.Goede afstemming van hulp en hulpaanbieders In één zin: “Iedereen doet mee, op eigen kracht, samen met elkaar” In een plaatje kan dat weergegeven worden:

4 3.1 Ideaalbeeld Zorg en Welzijn

5 3.2 Ideaalbeeld Zorg en Welzijn

6 3.3 Ideaalbeeld Zorg en Welzijn

7 3.4 Ideaalbeeld Zorg en Welzijn

8 3.5 Ideaalbeeld Zorg en Welzijn

9 3.6 Ideaalbeeld Zorg en Welzijn

10 3.7 Ideaalbeeld Zorg en Welzijn goede afstemming

11 4.1 Wat gaan we doen? 1.Door de sociale samenhang te versterken Voorbeelden van maatregelen: Innovatieproject eenzaamheidsbestrijding Innovatieproject Flatcoaches -: ………….. (straks aanvullen in de werksessies) 2. Door de inzet van ‘eigen kracht’ te stimuleren Voorbeelden van maatregelen: -Stimuleren en mobiliseren van burenhulp, buurthulp, wijkcoöperaties -………………(straks aanvullen in de werksessies) Hoe gaan we het vastgestelde ideaalbeeld dichterbij brengen?

12 4.2 Wat gaan we doen? 4. Door de samenhang van hulp te versterken Voorbeelden van maatregelen: Verbinden van soorten hulp Goede opschaling van wijkgerichte hulp naar specialistische en terug. Goede afstemming tussen zorgaanbieders, o.a. door samenwerking van maatschappelijke partners in gestarte innovatieprojecten ………………. (straks aanvullen in werksessies) 3. Door de wijkgerichte voorzieningen en hulp te versterken Voorbeelden van maatregelen: Opzetten vrijwilligers academie; De wijkgerichte voorzieningen en hulp (wijkteams, jeugdteams) verder uitbouwen ………………………… (straks aanvullen in werksessies) Hoe gaan we het vastgestelde ideaalbeeld dichterbij brengen?

13 5 Het proces 1. Wat ‘morgen’ al kan, ‘morgen’ doen 3. Regelmatig meten of het ideaalbeeld dichterbij komt (sociale samenhang, eigen kracht, wijkgerichte hulp, afstemming en samenwerking) en hierover breed communiceren 4. Regelmatig inwoners betrekken bij het proces en ruimte geven voor aanvullen en bijstellen. 2. Grotere veranderingen stap voor stap. Snel resultaten in de ‘etalage zetten, en daarmee verder werken.


Download ppt "De verandering van Zorg en Welzijn Presentatie voor stadsbijeenkomst Zorg en Welzijn 6 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google