De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 3 Nominale titels 3.1 Geldmarkttitels en kapitaalmarkttitels Geldmarkttitels Obligaties Converteerbare obligaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 3 Nominale titels 3.1 Geldmarkttitels en kapitaalmarkttitels Geldmarkttitels Obligaties Converteerbare obligaties."— Transcript van de presentatie:

1 Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 3 Nominale titels 3.1 Geldmarkttitels en kapitaalmarkttitels Geldmarkttitels Obligaties Converteerbare obligaties Rendement op obligaties 3.2 De obligatiemarkt Emissie en handel Koersvorming en risicovrije rente De risico-opslag Rentegevoeligheid en duration Koersvorming van converteerbare obligaties Obligatie-indexcijfers 3.3 Beleggen in obligaties Passief beleggen Actief beleggen 1© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

2 3.1 Geldmarkttitels en kapitaalmarkttitels Geldmarkttitels Geldmarkttitels: looptijd t/m één jaar Particuliere en professionele markt  Spaardeposito’s (looptijd&rente vast)  Direct opvraagbare spaarrekeningen (looptijd&rente variabel) Professionele markt, boekvorderingen  Daggeldlening (‘overnight’)  Kasgeldlening (vaste rente) Professionele markt, effecten  Certificate of deposit  Commercial paper  Internationaal: eurovalutamarkt 2© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

3 Obligaties (kapitaalmarkttitels) Obligaties: verhandelbare schuldbewijzen  Couponrente  Nominale waarde Obligaties ingedeeld naar couponrente  Vast of variabel rentepercentage; floating rate note  Rentepercentage volgt index: indexobligatie  Couponrente 0: zero-couponobligatie; strippen Obligaties ingedeeld naar aflossing  Aflosbaar per einde looptijd of ook eerder; bulletlening  Geen aflossingsverplichting: perpetuele obligatie  Aflosbaar in aandelen: converteerbare obligatie 3© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

4 Obligaties vervolg Obligaties ingedeeld naar zekerheid  Achtergesteld: ‘junior’, waaronder perpetuele achtergestelde (bijv.: CoCo)  Niet achtergesteld: senior  Op basis van onderpand: covered bond, o.a. pandbrief Internationale obligaties  Foreign bond  Eurobond Securitisatie: omzetten van boekvorderingen in effecten  hypothecaire bankvordering wordt hypothecaire obligatie 4© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

5 Converteerbare obligaties Converteerbare Houder van converteerbare mag obligatie van onderneming A  gedurende een bepaalde periode (conversieperiode)  tegen X aandelen per obligatie (X = conversieverhouding)  omzetten (converteren) in aandelen A Exchangeable: als converteerbare, maar tegen aandelen van andere onderneming dan emittent van obligatie Reverse exchangeable Recht tot omzetten in aandelen ligt bij emittent van obligatie  Knock-in niveau: aandelen waaronder omzetten is toegestaan  Knock-out niveau: niveau waarboven omzetten is verboden 5© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

6 Rendement op obligaties Effectief rendement: totaal rendement vanaf aanschaf tot aflossing; bij benadering geldt: Waarbij: NB: Beurskoers is hier clean price:  Clean price: prijs exclusief opgelopen (meegekochte) rente  Dirty price: prijs inclusief opgelopen (meegekochte) rente 6© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

7 3.2 De obligatiemarkt Emissie en handel Primaire markt: emissiemarkt, nieuwe obligaties  Openbaar: effectenbeurzen Tenderemissie Toonbankemissie  Onderhands: private placements Secundaire markt: bestaande obligaties  Openbaar: effectenbeurzen  Onderhands: o.a. via handelsplatforms (merendeel) 7© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

8 Koersvorming en risicovrije rente Risicovrije marktrente: effectief rendement op staatsobligaties van kredietwaardige overheden; is rentevoet waarbij contante waarde = beurskoers CR 1 CR 2 CR n + A BK =–––––+–––––+…––––––– (1+r) 1 (1+r) 2 (1+r) n waarbij: BK = beurskoers (marktprijs) obligatie CR=couponrente r=effectief rendement n=looptijd A=aflossing 8© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

9 Koersvorming en risicovrije rente vervolg Beurskoers en nominale waarde: notering obligatie  onder pari  à pari  boven pari Risicovrije rente verschilt naar  valuta  looptijd Maatstaven (‘benchmarks’) risicovrije marktrente:  Effectief rendement 10-jaars staatsobligaties  Swaprente 9© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

10 De risico-opslag Risico-opslag bepaald door:  Debiteurenrisico  Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico: verhandelbaarheid  Liquiditeitsrisico staatsobligaties < -risico bedrijfsobligaties  Liquiditeitsrisico obligaties < -risico boekvorderingen 10© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

11 De risico-opslag vervolg Debiteurenrisico: risico dat emittent in gebreke blijft Ratinginstituten: kredietrating Lagere kredietrating  hogere risico-opslag 11© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

12 Rentegevoeligheid en duration Looptijd (1) Kasstroom (2) CW (3) Wegingsfactor (4) (4) * (1) (5) 1 2 Totaal 40 1040 12 Daling marktrente  stijging beurskoers (en v.v.) Maatstaf rentegevoeligheid: (modified) duration Berekenen duration stap 1: Macaulay duration Met contante waarde van kasstromen gewogen gemiddelde looptijd. Voorbeeld: obligatie, looptijd twee jaar, couponrente 4%, effectief rendement 4,2% Macaulay duration ? [1,961 jaar] © 2016 Boom uitgevers Amsterdam

13 Rentegevoeligheid en duration vervolg Berekenen duration stap 2: Modified duration modified duration: Macaulay duration/(1+ER) = 1,961 / 1,042 = 1,882 Bij (modified) duration van d Daling marktrente met a procentpunt  Stijging beurskoers met a*d procent en omgekeerd Voorbeeld: marktrente daalt van 4,2 naar 3,9% Verandering beurskoers? [stijgt met ca. 0,3 * 1,882 = 0,56%] 13© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

14 Rentegevoeligheid en duration vervolg Duration bepaald door:  Looptijd (positief)  Couponrente (negatief)  Effectief rendement (negatief) Convexiteit: exact berekend geldt  Effect rentestijging op koers ≠ effect rentedaling op koers Renterisico:  Hoofdsomrisico  duration  Herbeleggingsrisico 14© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

15 Koersvorming van converteerbare obligaties Waarde van de onderliggende aandelen  Conversiekoers  Conversie-equivalent Waarde van converteerbare obligatie via aandelen  Conversiewaarde: via aandelen  Obligatiewaarde: als obligatiewaarde vergelijkbare niet-converteerbare obligatie 15© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

16 Koersvorming van converteerbare obligaties vervolg 16 Waarde converteerbare obligatie (vooral) bepaald  door obligatiewaarde als: beurskoers aandeel < conversiekoers  door conversiewaarde als: beurskoers aandeel > conversiekoers © 2016 Boom uitgevers Amsterdam

17 3.3 Beleggen in obligaties Passief beleggen  Buy and hold-strategie  Indexbeleggen  Constante duration Rolling down the yieldcurve  Dakpanconstructie 17© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

18 Passief beleggen vervolg  Dakpanconstructie Met staatsobligaties Met deposito’s Depositogarantiestelsel: max. € 100.000 p.p. per bank 18© 2016 Boom uitgevers Amsterdam

19 Actief beleggen  Actieve renteanticipatie verwachting rentestijging  lage duration verwachting rentedaling  hoge duration  Debiteurenanalyse verwachting ratingverhoging  obligaties kopen verwachting ratingverlaging  obligaties verkopen  Yield-spread analyse vergelijken yield-spread per bedrijfstak met historie yield spread relatief hoog  obligaties kopen yield spread relatief laag  obligaties verkopen  Strategie op basis van wisselkoersverwachting eigen wisselkoersverwachting   ongedekte interestpariteit bij gunstiger eigen verwachting: obligaties kopen 19© 2016 Boom uitgevers Amsterdam


Download ppt "Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 3 Nominale titels 3.1 Geldmarkttitels en kapitaalmarkttitels Geldmarkttitels Obligaties Converteerbare obligaties."

Verwante presentaties


Ads door Google