De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erven en schenken en aanverwante zaken Dina van Linge Van Linge en Tillema notarissen Hoogeveen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erven en schenken en aanverwante zaken Dina van Linge Van Linge en Tillema notarissen Hoogeveen."— Transcript van de presentatie:

1 Erven en schenken en aanverwante zaken Dina van Linge Van Linge en Tillema notarissen Hoogeveen

2 Voorstellen Erven Schenken Bijzondere regels voor mantelzorgers Levenstestament/volmacht Vragen?

3 Erven vermogensovergang bij overlijden Wettelijk erfrecht Afwijking mogelijk door testament of codicil

4 Wettelijk erfrecht Groepen van erfgenamen; 1. Echtgenoot en kinderen 2. Ouders/broers/zussen/neven en nichten 3. Familie in verdere graad (t/m zesde graad erft) Bij echtgenoten erfenis naar de langstlevende

5 Afwijking wettelijk erfrecht bij testament mogelijk Notariële akte Codicil alleen mogelijk bij “bijzondere zaken voor bijzondere mensen” Kinderen onterven mogelijk? Executeur benoemen Uitsluitingsclausule (“de koude kant uitsluiten”)

6 Erfenis en fiscus In geval van echtpaar/samenwonende partners; testamenten (en samenlevingsovereenkomst) maken In geval van alleenstaande; ook testament maken

7 Testament “op de langstlevende” Nieuw erfrecht m.i.v. 1 januari 2003 Oude testamenten blijven gelden Wettelijk erfrecht “karig”’, met testament belastingbesparing mogelijk

8 Testament alleenstaande Familie wettelijke erfgenamen; lagere vrijstelling en hogere tarieven erfbelasting Goede doelen vrijgesteld van erfbelasting (ANBI- status of SBBI-status)

9 Voorbeeld langstlevende zonder testament Vermogen € 180.000 Twee kinderen, langstlevende 75 jaar Gemeenschap van goederen Erfenis 1/2e deel van € 180.000 = € 90.000 Erfgenamen langstlevende en kinderen; ieder € 30.000 waarde voor erfbelasting € 21.000 Vrijstelling 2014 kinderen € 19.868 Belasting over € 1.132 10% = € 113 x 2 = € 226

10 Testament langstlevende met testament Zie hiervoor, maar bijv 3% rente in testament over vordering kind Erfdeel kind nominaal € 30.000 Erfbelasting eerste overlijden kan hoger zijn dan € 226 Erfbelasting bij overlijden langstlevende lager; vordering van kind hoger (bijv. 10 jaar x 3% = € 39.000)

11 Testament alleenstaande Erfbelasting familie 30% (tot € 117.214) en 40% over meerdere Vrijstelling € 2.092

12 Wat kunt u doen bij een betaling van een eigen bijdrage in de zorg? De eigen woning: Overdracht van de woning naar de kinderen? Woning verkopen en opbrengst schenken. Eventueel nog aandeel kinderen in nalatenschap van eerststervende in woning vastleggen.

13 Schenken Vermogensovergang bij leven (“geven met de warme hand”) Fiscale redenen of andere redenen?

14 Wat kunt u doen? Schenken in contanten: Jaarlijks vrijgestelde bedrag voor kinderen in 2014 is € 5.229 (voor kleinkinderen en anderen € 2.092). Tot 40 jaar eenmalige vrijstelling van € 25.096 of € 52.281 (voor aankoop woning door kind of kosten studie) of € 100.000 (voor eigen woning voor allen). Schenking in contanten is vormvrij, maar denk aan beschermings clausules (prive-clausule, bewind).

15 Wat kunt u doen? Schenken op papier aan kinderen: Indien er onvoldoende contanten zijn, is schenken ʻop papierʼ een mogelijkheid: u schenkt een bedrag aan de kinderen en u leent het direct terug. U krijgt dan een schuld aan uw kinderen. Let op! Indien de schulden bij de nalatenschap van een ouder een aftrek moeten worden gebracht, dan is jaarlijks minimaal 6% rente verschuldigd ! Opeisbaarheidsgronden

16 Wat kunt u doen? Schenken op papier: Voor de AWBZ is een rente niet nodig, wel voor de erfbelasting (6%). Jaarlijks vrijgestelde bedrag voor kinderen in 2014 is € 5.229. Tot 40 jaar eenmalige vrijstelling van € 25.096. Notariële akte vereist voor een schenking op papier. Denk ook aan beschermings clausules (prive-clausule, bewind, herroeping).

17 Wat kunt u doen om bijdrage AWBZ (alleen bij zorg met verblijf) te verminderen? Vordering kinderen op langstlevende partner: Als gevolg van het overlijden van de een ouder, verkrijgen de kinderen een vordering op de langstlevende ouder (wel of geen testament is van belang voor opeisbaarheid) Deze schuldverhouding is gedefiscaliseerd: bij het vermogen van de langstlevende ouder en de kinderen wordt hier geen rekening mee gehouden.

18 Wat kunt u doen? Vordering kinderen op langstlevende partner: Indien er voldoende contante middelen zijn, kunnen deze schulden worden afgelost door de langstlevende ouder aan de kinderen. Is de vordering van het kind ook opeisbaar bij opname in een AWBZ-instelling van de langstlevende ouder? Testament laten nakijken! Dan ook herziening eigen bijdrage AWBZ-zorg aanvragen

19 Wat kunt u doen? Testament aanpassen: Opeisbaarheidsgrond van de vorderingen van de kinderen met betrekking tot AWBZ regelgeving opnemen/aanscherpen. Veel oude clausules leiden niet tot gewenste resultaat! Legaat voor kleinkind opnemen tot het vrijgestelde bedrag (2014 € 19.868): - besparing ten minste 10% (€ 1.986); - denk aan eventuele bewind over erfdeel

20 Bijzondere regels voor mantelzorgers Onder voorwaarden is men “partner” voor de erfbelasting en daarmee verkrijgt men een hoge vrijstelling (voor 2014 € 627.367,00). Belangrijk: je hebt maar één partner. Let op: mantelzorgcompliment verdwijnt m.i.v. 1.1.2015 en daarmee ook partnervrijstelling? Zakelijke overeenkomst van zorg met mantelzorger aangaan/huurrecht?

21 Levenstestament/volmacht: Wie moet de (rechts) handelingen verrichten, als de persoon zelf niet meer in staat is deze handelingen uit te voeren (op grond van geestelijke - of lichamelijke beperking)? Met behulp van een volmacht aan de kinderen, kunnen zij eventuele schenkingen voortzetten.

22 VRAGEN?


Download ppt "Erven en schenken en aanverwante zaken Dina van Linge Van Linge en Tillema notarissen Hoogeveen."

Verwante presentaties


Ads door Google