De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Nijmegen Waarom een warmtenet? Coalitieakkoord 2010: “Werken aan een duurzame toekomst” Op naar een energieneutrale stad Innovatie: Gas Uit, Warmte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Nijmegen Waarom een warmtenet? Coalitieakkoord 2010: “Werken aan een duurzame toekomst” Op naar een energieneutrale stad Innovatie: Gas Uit, Warmte."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Nijmegen Waarom een warmtenet? Coalitieakkoord 2010: “Werken aan een duurzame toekomst” Op naar een energieneutrale stad Innovatie: Gas Uit, Warmte Aan! Aanleg Warmtenet is een publieke taak Nijmegen Waalsprong en Waalfront zijn de eerste opstap

2 Gemeente Nijmegen Betekenis warmtenet voor Nijmegen

3 Gemeente Nijmegen Beschrijving Warmtenet ARN krijgt een vergoeding van Nuon voor de geleverde stoom (180/60 graden) voor opwekking van warmte INFRA BV transporteert de warmte (130/50 graden) naar Waalsprong en Waalfront tegen een vaste vergoeding per aangesloten woning Nuon legt het distributienet aan, ontvangt aansluitvergoeding van de ontwikkelaars en verkoopt de warmte aan de consument (70/40 graden)

4 Gemeente Nijmegen Potentie regionaal perspectief

5 Gemeente Nijmegen Organisatie

6 Gemeente Nijmegen Opzet businesscase

7 Gemeente Nijmegen Financiële uitgangspunten Leidingtracés uitgerekend door Tebodin (en Alliander) op investeringskosten; Tarief voor de consument conform NMDA-principe; De Basis Aansluit Kosten (BAK) voor de ontwikkelaars bedragen € 4.250,- per woning (prijspeil 2011, daarna geïndexeerd met CPI-index); Een carierfee (CF) van € 132,- per daadwerkelijk aangesloten woning per jaar, betaald door het leveringsbedrijf aan het infrabedrijf als transportvergoeding; De woningbouwplanning (GREX-planning) conform de opgave van 2011; BC doorgerekend op 50 jaar, NCW-berekening gemaakt op 30 jaar; Afschrijving van 15 tot 50 jaar met 100% herinvestering na elke afschrijving; Transportverlies van 22.000 GJ per jaar; Distributieverlies van 15%; Beheer en onderhoudskosten 0,5 tot 2,5%, afhankelijk per onderdeel; Exploitatiekosten voor het leveringsbedrijf bedragen € 80,- per woning per jaar. Maximale compensatie voor de exploitant door het INFRA bedrijf voor een tragere woningbouw van maximaal 1,5 miljoen euro, jaarlijks achteraf uit te keren.

8 Gemeente Nijmegen Risico’s De belangrijkste risico's van het INFRA bedrijf bestaan uit: –Aanleg van de Aorta; –Technische exploitatie van de Aorta; –Commerciële exploitatie; –Leveringszekerheid ARN; Technische en commerciële continuïteit Beschikbaarheid van voldoende afval

9 Gemeente Nijmegen Gevoeligheden t.o.v. de financiële uitgangspunten Exploitant NCW (in mio) BAK +/- 10%+/- 2.5 Consumentenprijs variabel deel +/- 10%+/- 3.9 Consumentenprijs vastrecht +/- 10%+/- 2.6 Gasprijs +/- 1%+/- 8.1 Investering +/- 10%-/+ 4.2 Inkoop ARN +/- 0,5 euro/GJ-/+ 1.3 Warmtevraag +/- 10%+/- 2.1 Inzet HWC +/- 5%-/+ 1.8 Uitval Aorta +/- 5%-/+ 1.8 EPC effect +/- 10%+/- 1.3 Warmte ARN stopt na 15 jr en HWC neemt over - 4.5 INFRA CAPEX +/- 10%-/+ 1.3 GREX verlagen; 500 woningen per jaar - 1.1 Moment van aanleg Aorta 1 jaar later+ 0.9 Volumerisico - 2487 woningen - 0.9 Staalprijs (100% stijging binnen 2 jaar)- 1.0 1 compleet mislukte boring- 1.8

10 Gemeente Nijmegen Aanloopverlies voor de basecase 14.000 woningen Projectoverstijgende risico’s om de basecase van de grond te krijgen (m.n. vertraging woningbouw) Faciliteren van de openbare infrastructuur gericht op meer aansluitingen en bronnen; Financiering Indigo bv middels: - Nijmegen: € 3,5 mio subsidie + 300 k€ aandelenkapitaal (5%); - Provincie: € 4,0 mio achtergestelde lening; - Rijk: € 2,5 mio cofinanciering Stimuleren nieuwe initiatieven binnen Gelders- en Nijmeegs klimaatprogramma Realiseren van een BAEI besluit t.b.v. aansluitplicht Rol publieke partijen


Download ppt "Gemeente Nijmegen Waarom een warmtenet? Coalitieakkoord 2010: “Werken aan een duurzame toekomst” Op naar een energieneutrale stad Innovatie: Gas Uit, Warmte."

Verwante presentaties


Ads door Google