De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 november 2012 BÈTA CHALLENGE Programma. Inhoud: 1. Legitimatie 2. Doelgroep en doelstellingen 3. Ontwerpprincipes / voorwaarden 4. Tijd en beoordeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 november 2012 BÈTA CHALLENGE Programma. Inhoud: 1. Legitimatie 2. Doelgroep en doelstellingen 3. Ontwerpprincipes / voorwaarden 4. Tijd en beoordeling."— Transcript van de presentatie:

1 13 november 2012 BÈTA CHALLENGE Programma

2 Inhoud: 1. Legitimatie 2. Doelgroep en doelstellingen 3. Ontwerpprincipes / voorwaarden 4. Tijd en beoordeling 5. Financiële paragraaf 6. Schaalvergroting BÈTACHALLENGE Programma

3 Legitimatie 1 Publieke sector: Kenniseconomie BV Nederland Private sector: Arbeidsmarkt- Problematiek Economisch belang van onderwijs

4 Legitimatie 2: een vergeten doelgroep Vakcollege doelgroep BB / KB Bèta Challenge Progr: doelgroep M(H)avo technasium doelgroep: H/V

5 Legitimatie 3 van uitval en afstroom naar motivatie inspiratie talentontwikkeling alternatieve leerroute theorie en praktijk

6 2. doelgroep mavo + praktisch georiënteerde havo-lln Creëert massa Vmbo Havo-Vwo van60%40% naar40%60%

7 2. Doelstelling 1 onderwijs met maatschappelijke en economische relevantie

8 doelstelling 2 leerroute van: PO talentontdekking VO talentontwikkeling MBO talent validering HBO

9 Doelstelling 3 verhoging kwaliteit keuzeproces geïntegreerde beroepenoriëntatie technologie achter de 4 sectoren ervaring + reflectie Wat is je droom?

10

11

12 Doelstelling 4 Verhoging belangstelling voor technologie: opleidingen en arbeidsmarkt Doelstelling 5 Creëren van mogelijkheid tot versnelling in de leerroute vo > mbo > hbo

13 Doelstelling 6 Branding ) Cirque de soleil: creatieve verbinding : creatieve verbinding theater en circus onderwijskolom en abeidsmarkt

14 Doelstelling 7: Uiteindelijk leidend naar… een doorlopende leerroute met een eigen vak (?) Ministerie >>technologieroute m.i.v. 2014

15 van doelstellingen naar randvoorwaarden

16 3. randvoorwaarde 1 eigenaarschap bij docenten eigen onderwijs ontwikkelen in een teamverband van OP en OOP

17

18 randvoorwaarde 2 talentontwikkeling centraal niet wat moet, maar wat kan

19 Randvoorwaarde 2 Samenwerking in de onderwijskolom : VO:activiteiten in en/of naar PO MBO:participeert in ontwikkeling BCP integratie algemene MBO competenties in BCP afstemming programma’s algemene vakken VO voert deel van programma uit in MBO - LOB: oriëntatie op opleidingen - uitvoeren opdrachten - volgen van leertrajecten HBO:ontwikkelt programmalijn met MBO

20 naar randvoorwaarde 3: grensvervaging als dominante trend Socio -economisch Cultureel Geo- politiek ICT /Communicatie Wetenschap & Techniek afha n kelijkheid samenwerking

21 randvoorwaarde 3 leren en werken in publiek-private netwerken

22 Praktische uitwerking in het BCP Ondernemers: -beroepsbeeldvorming -Opdrachtgevers -Grotere groep potentiële gemotiveerde, creatieve werknemers Ondernemers: -beroepsbeeldvorming -Opdrachtgevers -Grotere groep potentiële gemotiveerde, creatieve werknemers Docenten: -procesbegeleiders -Ontwikkelen van kennis samen met andere bedrijven, instellingen -Herkennen en ontwikkelen van talenten Docenten: -procesbegeleiders -Ontwikkelen van kennis samen met andere bedrijven, instellingen -Herkennen en ontwikkelen van talenten Leerling: - Leert en werkt in instellingen van de onderwijsketen en in bedrijven/instellingen -Verwerft competenties die belangrijk zijn voor de toekomst Leerling: - Leert en werkt in instellingen van de onderwijsketen en in bedrijven/instellingen -Verwerft competenties die belangrijk zijn voor de toekomst

23

24 randvoorwaarde 4 Scholen dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor kwaliteit en kwaliteitsbewaking. Collegiale audits fouten maken mag………..

25 Als fouten gemaakt mogen worden, dan neemt de schoolleiding positie in. Deregulering macro niveau profilering onderwijsinstelling Private sector: Vraagt ander onderwijs / andere werknemer Netwerken en ketens Maatschappelijke context stelt andere vragen ! Risicoruimte Inspectiecontrole op Inspectiecontrole op output output Risicomijding Risicomijding

26 Basisprincipes voor het ontwerp 1.Technologische inhoud 2.Multidisciplinaire benadering 3.Maatschappelijke relevantie 4.Competentie- ontwikkeling 5.Onderwijs en LOB geïntegreerd 6.Actief en autonoom leren 7.Begeleiding in zelfstandigheid 8.Flexibel leren 9.Een erkende leerroute

27 van rand naar kern Terzake: kerncurriculum Terzijde activiteiten

28 4. Tijd en beoordeling ….doorlopende leerlijn 2 tot en met 4 mavo/TL….. -Minimaal 2 lesuren van 50 minuten (blokken) -Projectomvang van 20 - 40 uur (bv in projectweek) -Projectperiode van 1 tot maximaal 6 weken -Beoordeling : algemene mbo competenties portfolio met bewijzen van kennis, vaardigheden en attitude - Examenvak eraan gekoppeld of als plusprogramma

29 5. Financiële paragraaf Wat wordt van scholen verwacht? 1.Ontwikkelbudget: facilitering docenten 2.Coördinator: facilitering 3.Actieve deelname in stuurgroep en werkgroepen 4.Actieve deelname in kwaliteitsbewaking 5.Financiële bijdrage aan service bureau Voorbeeld Jaarlijks ca. € 20.000 afhankelijk van vormgeving en huidige praktijk. Dekking: subsidies, prestatiebox gelden, cofinanciering bedrijven

30 schaalvergroting Rol van het Platform Bèta Techniek Vorming van netwerk van scholen (regionaal)

31 neem de ruimte ) Als we ons door regels laten leiden, ontstijgen we nooit de middelmaat


Download ppt "13 november 2012 BÈTA CHALLENGE Programma. Inhoud: 1. Legitimatie 2. Doelgroep en doelstellingen 3. Ontwerpprincipes / voorwaarden 4. Tijd en beoordeling."

Verwante presentaties


Ads door Google