De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken aan Kwaliteit De Kennisbasis en digitale landelijke toetsing voor HBO lerarenopleidingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken aan Kwaliteit De Kennisbasis en digitale landelijke toetsing voor HBO lerarenopleidingen."— Transcript van de presentatie:

1 Werken aan Kwaliteit De Kennisbasis en digitale landelijke toetsing voor HBO lerarenopleidingen

2 Programma Aanleiding voor het WAK-K3 project Totstandkoming Kennisbasis Implementatie van de kennisbasis Uw eigen ervaringen met digitale toetsen Impressie toetsing 2 e graads lero’s Digitale toetsing WAK in vogelvlucht Debat Conclusies

3 Aanleiding Werken aan Kwaliteit Het eindniveau van de opleidingen wordt duidelijk vastgelegd. Daarvoor ontwikkelen de opleidingen kennisbases en eindtermen, die worden getoetst met examens. Bron: ‘Krachtig Meesterschap’ Kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011 (van Bijsterveldt)

4 Doelstellingen Werken aan Kwaliteit Kennisbases vak en vakdidactiek van alle tweede- en eerstegraads opleidingen en de PABO’s Generieke kennisbases (algemene didactiek en pedagogiek) van de tweedegraads opleidingen en PABO’s (Digitale) kennistoetsen voor alle tweedegraads vakken, en rekenen/Nederlands op de PABO’s (Kennisbanken ter ondersteuning)

5 Afbakening begrip ‘kennisbasis’ Uniforme beschrijving van de vereiste kennis en vaardigheden van aankomende leraren VO/MBO in een bepaald vak. Het betreft noodzakelijke kennis. In de praktijk bieden opleidingen meer aan (profilering).

6 Projectorganisatie structuur

7 Projectmanagementteam Arian van StaaHBO-raad Joris Paulussen Judith Kivits Max Koninkx Jack Belt Arnoud van LeuvenFontys Alex van der StouweNHL Jan HaanFontys Marco NomesHU

8 www.kennisbasis.nl De gelegitimeerde kennisbases zijn te vinden op de website: www.kennisbasis.nlwww.kennisbasis.nl Redactiesamenstelling Wat was er al bekend 2 overlegstructuren (IC-overleg en redactieoverleg) Conceptversie KB Legitimering Vakdidactiek Implementatie

9 Kennisbasis in relatie tot het bestaande curriculum Gebruik kennisbasis nu (toepassing bij de accreditatie Nog diverse zaken te regelen: 120 EC voor vak- en vakdidactiek; 40% opleiden in de school, relatie generieke kennisbasis Opname in OER en studiegidsen Landelijke samenwerking

10 Planning, gerealiseerd Jaar Domein 20092010-2012 tweedegraads (avo-vakken) pabo’s kennisbases (18) kennisbases rekenen/Nederlands (2) toetsen (18) generieke kennisbasis toetsen rekenen/Nederlands (2) generieke kennisbasis en overige vakken (14) eerstegraads ongegradeerd (alo en kvo) kennisbases (14) kennisbases (2) tweedegraads (overige vakken) kennisbases (5): pedagogiek islamgodsdienst fries pth-vakken (2)

11 Planning, toetsing Studiejaar Domein 2010 - 20112011-2012 2011-2013 tweedegraads (avo-vakken) Pretests: Alle vakken (18) Alle instituten (12) 1 e / 4 e jaars, vt. / dt. Docenten en werkveld Groep 1: ne, en, wi, na, ak, gs, ak, ec 4 e jaars (kennisbasis afgerond) Groep 2: Alle overige vakken pabo’sPretests: rekenen en Nederlands op 9 pabo’s (11 vestigingsplaatsen): 1 e jaars, hoofdfase, docenten en werkveld. Voor beide vakken een toetsitembank van 1000 items

12 Kennistoetsen Uw eigen ervaring met digitale toetsen? Impressie Kennistoetsen

13 De Rasenbergmatrijs

14

15 Werkwijze redacties

16 Toetsing: van project… Project Werken aan Kwaliteit Redactie Lector ‘toetsen’ STOAS Projectmanagementteam: HBO Raad Projectleiders instituten

17 …naar stichting Project Werken aan Kwaliteit (Stichting) Toetsenbank Lerarenopleidingen Redactie Vakcommissie Redactiecommissie Lector ‘toetsen’ Kwaliteitscommissie STOAS Functioneel beheerder Projectmanagementteam: HBO Raad Projectleiders instituten Bureau stichting toetsenbank Stichtingsbestuur

18 Toetsing: …naar stichting Project Werken aan Kwaliteit (Stichting) Toetsenbank Lerarenopleidingen Redactie Vakcommissie Redactiecommissie Lector ‘toetsen’ Kwaliteitscommissie STOAS Functioneel beheerder Projectmanagementteam: HBO Raad Projectleiders instituten Bureau stichting toetsenbank Stichtingsbestuur NVAO verkent rol bij legitimering kwaliteit

19 Toetsontwikkeling… KennisbasisDomeinen Handboek ToetsmatrijsItemsTestRevisie ok Item database Rapportage updaten

20 …en professionalisering KennisbasisDomeinen Handboek ToetsmatrijsItemsTestRevisie ok Item database Rapportage updaten Toets(-item)ontwikkeling: toetsmatrijs – validiteit – betrouwbaarheid – cesuurstelling – eisen te stellen aan vragen Question Mark Perception

21 Toetsontwikkeling en professionalisering KennisbasisDomeinen Handboek ToetsmatrijsItemsTestRevisie ok Item database Rapportage updaten Toetsanalyse door lectoren dr. Desirée Joosten-ten Brinke en dr. Dominique Sluijsmans

22 Toetsontwikkeling en professionalisering KennisbasisDomeinen Handboek ToetsmatrijsItemsTestRevisie ok Item database Rapportage updaten Begeleiding bij het samenstellen van syllabus en handboek door deskundigen

23 Questionmark Perception

24 Toetsontwikkeling: resumé Toetsontwikkeling is een complex proces Weloverwogen keuze om dit in eigen hand te houden Professionalisering is voorwaarde én kans

25 Debat Landelijke digitale toetsing is een geschikt middel om het kennisniveau van afgestudeerden te borgen. Landelijke digitale toetsing is een adequaat antwoord op de maatschappelijke roep om verantwoording. Docenten(-teams) worden professioneler door het invoeren van landelijke digitale toetsen over de kennisbasis.

26 Conclusie en terugblik peiling Dank voor uw aandacht


Download ppt "Werken aan Kwaliteit De Kennisbasis en digitale landelijke toetsing voor HBO lerarenopleidingen."

Verwante presentaties


Ads door Google