De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogische Wetenschappen en Educatieve studies Infosessie Master(proef) door programmadirecteur Prof. Geert Kelchtermans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogische Wetenschappen en Educatieve studies Infosessie Master(proef) door programmadirecteur Prof. Geert Kelchtermans."— Transcript van de presentatie:

1 Pedagogische Wetenschappen en Educatieve studies Infosessie Master(proef) door programmadirecteur Prof. Geert Kelchtermans

2 PROGRAMMA 1. Master Pedagogische Wetenschappen 2. Master Educatieve Studies 3. Masterstage 4. Masterproef o Wat is een masterproef? o Keuzeprocedure masterproef o Modaliteiten o Evaluatie o Volgtijdelijkheid o BELANGRIJK 5. Vragen

3 Master Pedagogische Wetenschappen 120 studiepunten

4 MASTERPROEF METHODOLOGISCH OPO ONDERWIJS- en OPLEIDINGS- KUNDE (76 stp) SOCIALE EN CULTURELE PEDAGOGIEK (68 stp) ORTHO- PEDAGOGIEK (69 à 76 stp) Richtingsstam Praktijk- of onderzoeksstage (20sp) Richtingsstam Praktijk- of onderzoeksstage (20sp) Richtingstam (plicht + keuze) Praktijk- (25sp) OF Onderzoeksstage (20sp) Verdieping & casuïstiek Keuze (aanvullen tot 120) Specifieke lerarenopleiding (14 stp) -Vakdidactiek gedragswetenschappen -Thema’s vakdidactiek gedragswet. - Praktijkoriëntatie Universiteitsbrede keuze -opo’s uit andere afstudeerrichtingen - opo’s uit andere masteropleidingen - opo’s uit theoretisch gedeelte SLO

5 Master Educatieve studies 60 studiepunten

6 MASTERPROEF (24 stp – verplicht) GEMEENSCHAPPELIJKE STAM (26 stp – verplicht) Onderwijs aan kinderen met specifieke noden (5 SP) Onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling (6 SP) Onderwijseffectiviteit (5 SP) Designing Learning Environments (5 SP) Issues in Global and Intercultural Education (5 SP) KEUZE (10 stp) Vraagstukken didactiek van ervaringsgericht onderwijs (5 SP) Meten en evalueren in het onderwijs (5 SP) Beleid van onderwijs en permanente vorming (5 SP) Vraagstukken uit de onderwijspsychologie (5 SP) Thema’s uit de orthopedagogiek: leerstoornissen (5 SP) Thema’s uit de gezinspedagogiek (5 SP) Cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten (4 SP) Preventieve schoolpsychologische interventies (4 SP) Begel. van keuzeprocessen in studie en schoolloopbaan (4 SP) Thema’s en kwesties in de sociale en cult. pedagogiek (5 SP) Intergenerationele pedagogiek (5 SP)

7 Meer info over beide opleidingen http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/afstudeerric htingen http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/afstudeerric htingen Link naar video infosessie per afstudeerrichting/opleiding Programmagids o http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/F_50 000339.htm http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/F_50 000339.htm o Let op volgtijdelijkheidsvoorwaarden

8

9

10 Masterstage Pedagogische wetenschappen

11 Masterstage Volledig 1e semester Nota masterstage o http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/master/master http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/master/master Meer info tijdens 1e semester 1e master Informeer tijdig voor buitenlandse stages o https://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/internationalisation/ stage-in-het-buitenland https://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/internationalisation/ stage-in-het-buitenland Volgtijdelijkheidsvoorwaarden! o Diplomavoorwaarden + strikte/soepele volgtijdelijkheid

12 Masterstage VOLGTIJDELIJKHEID Praktijk- of onderzoeksstage onderwijs- en opleidingskunde Diploma voorwaarde (diploma behaald hebben): o BA PW / BA OWK / S PW-MESN / VB PW-MESN Soepele volgtijdelijkheid (gevolgd hebben): o P0S38A : Professional Training and Development in Profit and Non-Profit Organisations P0S38A o P0R57A : Onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling P0R57A o P0P62A : Didactiek van de lerarenopleiding P0P62A o P0P54A : Designing Learning Environments P0P54A o P0P42A : Beleid van onderwijs en permanente vorming P0P42A

13 Masterstage VOLGTIJDELIJKHEID Praktijk- of onderzoeksstage sociale en culturele pedagogiek Diploma voorwaarde (diploma behaald hebben): o BA PW / BA OWK / S PW-MESN / VB PW-MESN Soepele volgtijdelijkheid (gevolgd hebben): o P0S44A : Thema's en kwesties in de sociale en culturele pedagogiek P0S44A o P0S42A : Pedagogisch erfgoed P0S42A o P0S45A : Intergenerationele pedagogiek P0S45A o P0Q68A : Issues in Global and Intercultural Education P0Q68A o P0P42A : Beleid van onderwijs en permanente vorming P0P42A Strikte voltijdelijkheid (geslaagd zijn): o P0S40A : Labo: ontwerpen van educatieve praktijken P0S40A

14 Masterstage VOLGTIJDELIJKHEID Praktijkstage orthopedagogiek Diploma voorwaarde (diploma behaald hebben): o BA PW / BA OWK / S PW-MESN / VB PW-MESN Strikte voltijdelijkheid (geslaagd zijn): o P0Q80A : Diagnostiek in de orthopedagogische hulpverlening m.i.v. practicum P0Q81A : Orthopedagogische interventies m.i.v. practicum P0Q80A P0Q81A Gelijktijdelijkheid (samen volgen): o P0Q83A : Verdieping en casuïstiek in orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening: gedrags- en opvoedingsproblemen P0Q84A : Verdieping en casuïstiek in orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening: handicap en ontwikkelingsstoornissen P0Q85A : Verdieping en casuïstiek in orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening: leerstoornissen en leerlingenbegeleiding P0S67A : Verdieping en casuïstiek in de orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening: onderwijs aan kinderen met specifieke noden P0S77A : Verdiepingen casuïstiek in de orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening: uithuisgeplaatste minderjarigen in de jeugdzorg P0Q83A P0Q84A P0Q85A P0S67A P0S77A

15 Masterstage VOLGTIJDELIJKHEID Onderzoeksstage orthopedagogiek Diploma voorwaarde (diploma behaald hebben): o BA PW / BA OWK / S PW-MESN / VB PW-MESN

16 Masterproef

17 Wat is een masterproef? DEFINITIE = een wetenschappelijk werk: student toont vertrouwdheid aan met: het opmaken van de status quaestionis van een onderzoeksthema in het vakgebied & de vakspecifieke methode van wetenschappelijk onderzoek

18 Wat is een masterproef? TYPES (naar keuze en in afspraak met promotor) o Empirisch onderzoek (kwalitatief en/of kwantitatief) o Methodologisch onderwerp o Literatuurstudie o Combinatie o Volledige empirische onderzoekscyclus één masterproef met 2 of 3 studenten samen is mogelijk: o van “alles samen” o tot “één thema met 2 of 3 versies” o Indien psy of ped.wet. samen met mes-n: maak duidelijke afspraken met elkaar en met promotor!

19 Wat is een masterproef? BEGELEIDING o Wie? promotor  domeinexpert, met eindverantwoordelijkheid voor begeleiding [co-promotor] Eventueel ook: dagelijkse begeleider (ABAP) Zie lijst studentenportaal o Taken? Advies bij planning, uitbouw, rapportage Eventuele bijsturing onderzoek Min. 3 contactmomenten per academiejaar Commentaar leveren op teksten student (binnen redelijke termijn)

20 Wat is een masterproef? STUDENT o Eindverantwoordelijkheid voor masterproef (voortgang, indienen,…) o Zelfstandigheid o Zelfwerkzaamheid o Goede organisatie o Ondernemingszin o Zelf uitvoeren onderzoek Ondersteuning bij data-analyse: methodologische opleidingsonderdelen

21 Wat is een masterproef? ONMISBAAR Alle info en formulieren o Nota masterproef te vinden op studentenportaal http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/master/master ! Nota 2014-2015 beschikbaar vanaf 15 juli !

22 Wat is een masterproef? VOORBEELDEN GOEDE MASTERPROEVEN https://www.kuleuven.be/pers/masterproeven/masterproeven- psychologie-en-pedagogische-wetenschappen-juni-2013  Titels op te zoeken in bibliotheekcatalogus (LIMO)  Masterproeven met min. 15/20 DIVERSITEIT AAN ONDERWERPEN http://bib.kuleuven.be/pbib/zoeken/masterproeven

23 Keuzeprocedure WELK ONDERWERP? uitsluitend een onderwerp waarvan een promotor- academicus bereid is de leiding op zich te nemen, gelet op zijn expertisedomein. De onderwerpen van de promotoren zijn vanaf eerste helft september raadpleegbaar via studentenportaal Een vrij onderwerp indienen is ook mogelijk

24 Keuzeprocedure MASTERPROEFAPPLICATIE o Loting zodat de +/- 500 studenten die deelnemen gelijke kansen hebben. NIEUW! Beste resultaat uit 1000 lotingen word genomen Gem. 75% van de studenten krijgt een keuze uit de eerste ronde o Zorg ervoor dat je herinschrijving in orde is in het begin van het academiejaar. o Alle mogelijke onderwerpen worden opgelijst o Sorteermogelijkheden

25

26 Keuzeprocedure Info per onderwerp o Taal: Nederlands en/of Engels o Verplicht opleidingsonderdeel? o Kan de masterproef op 1 jaar gemaakt worden? o Info voor studenten met buitenlands studieverblijf (aanwezigheid nodig in bepaalde periode?) o Rapport en/of artikelvorm o Omschrijving van het onderwerp o Type onderzoek o Info over dataverzameling o Info over dataverwerking o Speciale voorwaarden (bvb. Ethische kwesties) o Welke richtingen hebben voorrang bij de loting o Hoeveel studenten kunnen het onderwerp nemen Info per promotor o Begeleidingswijze o contactwijze

27

28 Keuzeprocedure MASTERPROEFAPPLICATIE Drie voorkeursonderwerpen indienen in applicatie Lotingsprocedure o Voorrang voor bepaalde opleidingen/afstudeerrichtingen (zichtbaar in de infofiche) o Er wordt rekening gehouden met de opgegeven rangorde Meerdere rondes Tijdstip van indienen onderwerpen speelt geen rol (wel vóór deadline)

29 Keuzeprocedure Fase 1 : KENNISMAKING met de voorgestelde onderwerpen (vanaf eerste helft september) via applicatie/studentenportaal Fase 2 : INFORMEREN o Een ALGEMENE INFORMATIESESSIE: eerste dinsdagavond van het academiejaar o Uitgebreide i nformatiefiches Soort onderzoek Check voorwaarden: zoals taal, éénjarig/tweejarig, aanwezigheid, verplicht opo,… Promotorenfiches met uitleg over begeleidingswijze, hoe extra informatie krijgen,…

30 Keuzeprocedure Fase 3: KEUZERONDES o 3 keuzerondes via masterproefapplicatie op website (vanaf 24 september) 1 e ronde: 30 september 2 e ronde: 2 oktober 3 e ronde: 6 oktober o Maandag week 3 afgerond o Onderwerploze studenten nemen contact op met studentenadministratie

31 Keuzeprocedure VRIJ ONDERWERP Een eigen onderwerp is mogelijk, op voorwaarde dat: het onderwerp aansluit bij de opleiding van de student & bij de onderzoeksexpertise van een promotor. Wat te doen? o Schrijf een voorstel (1 à 2 pagina’s) o Zoek een promotor (liefst voor 15 september). De lijst van promotoren die een vrij onderwerp aanvaarden is terug te vinden op het studentenportaal. o Geef in de masterproefapplicatie aan dat je een eigen onderwerp indient. o Breng uiterlijk op de dag van de eerste keuzeronde het overeenkomstformulier binnen op studentenadministratie o NA de eerste keuzeronde krijg je bevestiging of het vrije onderwerp aanvaard werd.

32 Modaliteiten PW/PSY o equivalent aan 4 maanden voltijds werk, gespreid over 2 academiejaren o Masterproef, deel 1: project 10 studiepunten Beoordeling: slagen/niet- slagen o Masterproef, deel 2: onderzoek en rapportering 14 studiepunten Punten op 20 Taal- en vormvereisten: G/NG Alle andere aspecten: 20 punten MES-N o equivalent aan 4 maanden voltijds werk, gespreid over 1 academiejaar o 24 studiepunten o Punten op 20 Taal- en vormvereisten: G/NG Alle andere aspecten: 20 punten Alle opleidingen: Indien niet geslaagd voor taal- en vormvereisten, niet geslaagd op geheel.

33 Evaluatie CRITERIA Taal- en vormvereisten (Geslaagd/niet geslaagd) Andere masterproefaspecten globale score (/ 20) o Kwaliteit van onderzoek Theoretisch kader Vraagstelling Onderzoeksmethode Conclusies en kritische reflectie o Academische competenties o Proces

34 Evaluatie Een student heeft recht op 4 examenkansen, met een maximum van 2 examenkansen per academiejaar. Het indienen van de voorlopige titel van de masterproef (deel 2 voor pedagogen en psychologen) geldt als het opnemen van een examenkans. Meer informatie hierover is terug te vinden in het onderwijs- en examenreglement. Indien de student kan afstuderen in januari, kan de student, na overleg met de promotor, vervroegd indienen in de januari-zittijd.

35 Evaluatie 1 promotor, 2 beoordelaars Verdediging op het einde van de examenperiode o (onder voorbehoud van beslissing faculteitsraad) Speciale commissie bij vermoeden van plagiaat o Plagiaat check via Turn-it-in

36 PSY + PW MP, deel 1 kan alleen worden opgenomen, indien men het diploma/getuigschrift behaald heeft van één van volgende opleidingen o Bachelor PW o Bachelor OWK o Bachelor PSY o Schakelprogramma/Voorbereidings programma/verkorte bachelor PW/PSY/OWK MP, deel 2 kan worden opgenomen, indien men MP, deel 1 opneemt of opgenomen heeft. MES De masterproef kan worden opgenomen, indien men het diploma/getuigschrift behaald heeft van één van volgende opleidingen: o Schakelprogramma PW/MESN (Leuven/Kortrijk) o Voorbereidingsprogramma PW/MESN (Leuven/Kortrijk) o Bachelor PW o Bachelor OWK Volgtijdelijkheid

37 BELANGRIJK Vrij onderwerp: start zoektocht Aanwezig zijn/keuzeprocedure volgen vanaf begin academiejaar Volgtijdelijkheidsvoorwaarden !NOTA MASTERPROEF!

38 Vragen?


Download ppt "Pedagogische Wetenschappen en Educatieve studies Infosessie Master(proef) door programmadirecteur Prof. Geert Kelchtermans."

Verwante presentaties


Ads door Google