De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Infosessie masterprogramma Academiejaar 2015-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Infosessie masterprogramma Academiejaar 2015-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Infosessie masterprogramma Academiejaar 2015-2016

2 Inhoud Opleiding en programma Belangrijke mededelingen Masterproef: o Doelstelling, vereisten, … o Praktische informatie

3 Leerdoelen 1. Kennis over sociaal werk 2. Kennis over sociaal beleid (ontwikkeling, evaluatie, trends, …) 3. Kennis over de wisselwerking tussen sociaal werk en sociaal beleid 4. Kennis over sociale voorzieningen en organisaties (veranderingsmanagement, ontwikkelingen, …) 5. Wetenschappelijk onderzoek beoordelen, opzetten en uitvoeren 6. Algemene academische vaardigheden

4 Opleiding Schakelprogramma: master of science in het sociaal werk en sociaal beleid o Omschakeling professionele bachelor (hogeschool) naar universiteit (master) o Heel wat diverse kennis en vaardigheden verwerven op één jaar Master of science in het sociaal werk en sociaal beleid o Verdere uitdieping kennisbasis schakelprogramma o Masterproef als orgelpunt: integratie kennis en vaardigheden in een werkstuk rond een bepaalde probleemstelling o Brede vorming van competenties, kennis en vaardigheden in het sociaal werk en sociaal beleid

5 Masterprogramma (60-63 SP) Sociale ethiek Solidarity in European Welfare States Data-analyse: analyse van afhankelijkheid Veranderingsmanagement Beleidsanalyse Internationale theorieontwikkeling in sociaal werk Analyse van sociale voorzieningen Masterproef (18 SP) Verplicht gedeelte (51 SP) Studenten volgen alle vakken MW: Evaluatieonderzoek hulpverleningsprogramma’s SCW: Thema’s en kwesties in de sociale en culturele pedagogiek PB: Management van personeelsstromen Optie (5 of 6 SP) Studenten kiezen één optie Welzijnsrecht Sociaal verantwoord ondernemen Kwalitatieve analyse Comparative European Industrial Relations Bestuur en burger Sociologisch onderzoek: multivariabelen analyse (+oefeningen) Evaluatieonderzoek hulpverleningsprogramma’s Thema’s en kwesties in de sociale en culturele pedagogiek Management van personeelsstromen Professional Training and Development in Profit and Non-Profit Organisations Kritische maatschappijtheorie Beleidsanalyse Data-analyse: datareductie Genderstudies Keuzegedeelte (4, 5 of 6 SP) Studenten kiezen één opleidingsonderdeel uit deze groep (Let op!: uurrooster)

6 Belangrijke mededelingen ISP – individueel studieprogramma o Deadline doorsturen ISP: 7 oktober 2015 o Goedkeuring ISP: uiterlijk 15 november 2015 o Deadline ISP 2 e semester: 24 februari 2016 o Studenten met nog een vak uit het schakelprogramma, schrijven zich in voor zowel het schakelprogramma, als het masterprogramma. ISP – de student kan minimum 25 SP opnemen en maximum 72 SP overheen verschillende programma’s.

7 Belangrijke mededelingen ISP-probleem: S0F15A Data-analyse: analyse van afhankelijkheid o Strenge volgtijdelijkheid met ‘sociale statistiek’ o Wie ‘data-analyse’ opneemt in zijn masterprogramma en nog geen credit behaalde voor Sociale statistiek krijgt een foutmelding o Hetzelfde geldt voor data-analyse: datareductie dat een volgtijdelijkheidsvoorwaarde heeft met data-analyse: analyse van afhankelijkheid. Indien je dit keuzevak wil opnemen, mail je naar de ISP verantwoordelijke, Ilse Loockx.  ISP Problemen? Mail naar ilse.loockx@soc.kuleuven.be.ilse.loockx@soc.kuleuven.be

8 Belangrijke mededelingen Vanaf AJ 2015-2016: twee schakelprogramma’s sociaal werk -overgangsmaatregel: diegenen die in het voorbije AJ reeds startten met het schakelprogramma, mogen datzelfde programma afmaken Nieuwe regels masterproef - Taalregel: min 13 sp in het Nederlands  verzoekschrift indienen om de MP in het ENG te schrijven - Koppeling verdedigen masterproef en indienen startnota! Studenten die in het betrokken academiejaar de masterproef voor het eerst in hun ISP opnemen, en de masterproef tijdens de juni-examenperiode wensen te verdedigen, dienen uiterlijk op de donderdag voor de kerstvakantie een startnota in bij de facultaire studentenadministratie. - Masterproef opladen in KULoket ipv, via Toledo - Taal als centraal beoordelingscriterium: correct taalgebruik!

9 Belangrijke mededelingen OPO Masterproef: geen diplomavolgtijdelijkheid meer o Begintermen ECTS-fiche: Het strekt tot de aanbeveling dat studenten opleidingsonderdelen (of vergelijkbare opleidingsonderdelen) – waarin de methodologische of technische aspecten van sociaal- wetenschappelijk onderzoek/analyses aan bod komen – succesvol afrondden (denk aan Sociale Statistiek, Seminarie, …) Aan studenten die nog meer dan 12 studiepunten van de vooropleiding (bachelor, voorbereidingsprogramma of schakelprogramma) moeten behalen, wordt aangeraden om slechts in zeer bijzondere omstandigheden de volledige master te combineren met de vooropleiding. Concreet wordt geadviseerd om de masterproef nog niet op te nemen in het studieprogramma. o Argumenten te overwegen bij opnemen masterproef: Omvang en haalbaarheid studieprogramma (cf. 60 SP vs. 72 SP) Aard van de vakken nog op te nemen in schakelprogramma (Statistiek is niet tolereerbaar  slagen is vereiste om diploma te behalen!) + Tolerantiekrediet? MP = 18 SP  niet slagen op masterproef heeft implicaties voor CSE en leerkrediet

10 Belangrijke mededelingen Master: geen tolerantiekrediet in een masterjaar! o Nieuw vanaf 2014-2015: nul-tolerantie masteropleidingen wordt afgeschaft (Art. 81 OER) – let op: strikte voorwaarden!!!: Een student slaagt voor een masteropleiding als hij een credit behaalt voor alle opleidingsonderdelen of als hij voldoet aan de beide volgende voorwaarden: Hij behaalt voor de opleiding als geheel ten minste 68% als gewogen percentage; Hij behaalt slechts één onvoldoende van 9/20 op een opleidingsonderdeel dat niet de stage of de masterproef is o Deze ‘tolerantie’ wordt automatisch ingezet door de examencommissie indien aan beide voorwaarden voldaan is en een student hierdoor geslaagd kan verklaard worden voor de opleiding. Studenten die dit niet wensen, delen dit uiterlijk 5 kalenderdagen na mededeling van het examenresultaat mee aan de faculteit.

11 Belangrijke mededelingen IER – individueel examenrooster o Open vanaf 21/09 o Examendata bekend bij doorsturen individueel studieprogramma o Inschrijven voor examens?: Studenten zijn automatisch ingeschreven voor januari- en juni-examenzittijd Let op: derde examenperiode (‘tweede zit’): inschrijven vóór 15 juli 2016 (niet ingeschreven = automatisch ‘niet afgelegd’!) o Bij combinatie schakel- en masterjaar alle vakken die je in je ISP aanvinkt, verschijnen in IER Let op: bekijk goed of er geen overlap is in examenmomenten! Overlap plichtvak en optievak  studentenadministratie contacteren, bekijken mogelijkheid tot ander examenmoment Overlap plichtvak of optievak, met keuzevak  ander keuzevak kiezen (geen mogelijkheid tot ander examenmoment).

12 Online informatiepunten KU Leuven Studentenwebsite: www.kuleuven.be/onderwijs/student/ www.kuleuven.be/onderwijs/student/ o Algemene informatie, relevant voor alle KU Leuven-studenten: Studievoortgang, leerkrediet, CSE, ISP, IER, vrijstellingen, … Links naar studentenportalen van Faculteiten Voorzieningen (Bib, studieruimtes, …) Studentenportaal: www.soc.kuleuven.be/studenten www.soc.kuleuven.be/studenten o Belangrijkste vertrekpunt voor informatie/communicatie vanuit Faculteit naar studenten: Belangrijke mededelingen (rubriek ‘Actueel’) Facultaire agenda/academische kalender Gegevens studentenadministratie, ombudsdienst, studietrajectbegeleiding, … Onderwijs- en examenreglement FAQ’s … o Aparte pagina Masterproef: www.soc.kuleuven.be/masterproefwww.soc.kuleuven.be/masterproef Overzicht deadlines Formulieren Reglementen en richtlijnen Masterproefverdediging: hoe inschrijven + data

13 Praktische info Inhoudelijke vragen over de opleiding of je programma: o  programmaverantwoordelijke (eva.vanpassel@soc.kuleuven.be)eva.vanpassel@soc.kuleuven.be Samenstelling programma, combinatie werk-studie (werkstudenten): o  programmaverantwoordelijke (eva.vanpassel@soc.kuleuven.be)eva.vanpassel@soc.kuleuven.be Vragen rond studievoortgang (individuele studiedossier, CSE, Tolerantiekrediet, …): o  studietrajectbegeleider (ilse.loockx@soc.kuleuven.be)ilse.loockx@soc.kuleuven.be Studentenbegeleiding: o Ombudsdienst o Studietrajectbegeleiding (vragen rond studievoortgang/CSE/Tolerantiekrediet/…) o Studiebegeleiding o  studentenportaal: www.soc.kuleuven.be/studentenwww.soc.kuleuven.be/studenten Reglementen / administratie / vrijstellingen: o  studentenportaal: http://soc.kuleuven.be/studentenhttp://soc.kuleuven.be/studenten ISP-vragen/administratief-technische vragen: o  ISP-verantwoordelijke (ilse.loockx@soc.kuleuven.be)ilse.loockx@soc.kuleuven.be Studentenvereniging/cursusdienst:  Politika: http://www.politika.be/http://www.politika.be/

14 Masterproef (18 SP) Belangrijkste documenten: Facultair reglement masterproef Toelichting reglement masterproef Master in het Sociaal Werk Lijst met onderwerpen voor masterproeven sociaal werk Houvast masterproef SW Zie: http://soc.kuleuven.be/masterproef > rubriek ‘Master in het sociaal werk’

15 Wat? “Individueel werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daarin geeft een student blijk van een analytisch of synthetisch vermogen en van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau” (art. 1 masterproefreglement) Sluitstuk van een academische opleiding Belang masterproef manifesteert zich in het aantal studiepunten dat hieraan wordt toegekend (18 SP) o NB: 1 SP = 25u à 30u studietijd  18 SP = 450u à 540u studietijd! Inhoudelijke criteria en vormvereisten o Zie verder (en zie: Facultair reglement masterproef + document toelichting reglement masterproef SW)

16 Vormvereisten Min. 15.000, max. 25.000 woorden Volgens de voorschriften die gelden binnen de Faculteit: o Cf. Seminarie in het schakelprogramma o Boek ‘Zinvol zoeken, Stijlvol schrijven’ van Elke Brungs (Acco) als leidraad! o Aandacht voor schrijfstijl, correcte verwijzingen, … van bij het begin! Zie ook art. 8-10 + bijlage II van het Facultair reglement ! Plagiaat vermijden: o Cf. richtlijnen Seminarie en ‘Zinvol zoeken, stijlvol schrijven’ (E. Brungs) o Alles start met correcte verwijzingen en het niet-letterlijk overnemen van tekst! o Meer informatie: http://www.kuleuven.be/plagiaat/http://www.kuleuven.be/plagiaat/

17 Planning masterproef regulier traject: zie ook studentenportaal! Nu Keuze onderwerp + contact met promotor(/assessor)  onderwerp vastleggen -Via e-mail / spreekuren professoren -Of infosessie Sociologie (zie powerpoint) 20 oktober 2015 Indienen aanvraag tot goedkeuring onderwerp masterproef (eerste lichting) [Beoordeling POC-bureau ten laatste op maandag 27 oktober] 17 november 2015 Indienen aanvraag tot goedkeuring onderwerp masterproef (tweede en laatste lichting) [Beoordeling POC-bureau ten laatste op maandag 24 november] 17 december 2016Indienen startnota (bij secretariaat CeSO) 1 tem. 25 april 2016Verplichte melding indienen masterproef voor juli-zittijd 9 mei 2016Indienen masterproef voor juli-zittijd (vóór 16u) 30 mei tem. 4 juni 2016 Masterproefverdediging juli-zittijd 18 augustus 2016Indienen masterproef voor september-zittijd (vóór 16u) 1-7 september 2016Masterproefverdediging september-zittijd

18 Opmerkingen bij planning Document ‘aanvraag goedkeuring onderwerp masterproef’: o Te downloaden via studentenportaal > masterproef (of direct: http://soc.kuleuven.be/masterproef)http://soc.kuleuven.be/masterproef o Indienen op studentenadministratie (let op de deadlines) o Bevat: Voorgestelde titel Korte omschrijving voorgestelde inhoud Handtekening promotor/assessor en student o Na goedkeuring door POC: onderwerp blijft gedurende 2 AJ geldig. o Indien gedurende academiejaar een (kleine) wijziging in titel: geen probleem. o Wijziging in onderwerp/grote wijziging inhoud: nieuw formulier indienen (studentenadministratie) (doe dit tijdig!) Studenten die reeds begonnen zijn aan de masterproef (vorig AJ) en in januari 2016 de verdediging wensen te doen: o Indienen uiterlijk op 10 december 2015 (16u) / Verdediging: 7 en 8 januari 2016 o Niet nodig om opnieuw het document ‘goedkeuring masterproef’ in te dienen.

19 19 Vragen? (  eva.vanpassel@soc.kuleuven.be, of na afspraak via e-mail)eva.vanpassel@soc.kuleuven.be We wensen jullie een boeiend en succesvol academiejaar toe!


Download ppt "Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Infosessie masterprogramma Academiejaar 2015-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google