De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisnetwerk hbo-docenten Bijeenkomst op 1 april 2016 Jolanda Spoelstra (NJi) Met bijdragen van: Mariska de Baat Mariska van der Steege.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisnetwerk hbo-docenten Bijeenkomst op 1 april 2016 Jolanda Spoelstra (NJi) Met bijdragen van: Mariska de Baat Mariska van der Steege."— Transcript van de presentatie:

1 Kennisnetwerk hbo-docenten Bijeenkomst op 1 april 2016 Jolanda Spoelstra (NJi) Met bijdragen van: Mariska de Baat Mariska van der Steege

2 Welkom Vandaag: Aandacht voor trauma na kindermishandeling Het opbouwen van een reflectieve praktijk 2

3 Waarderend reflecteren Kort een rondje: wie ben je en op welk moment van afgelopen week ben je trots? Kijk voor de hele werkvorm op www.talententoolbox.nl www.talententoolbox.nl 3

4 Kinderen met complex trauma in een pleeggezin, gezinshuis of leefgroep Over trauma-georiënteerd werken in de jeugdzorg Mariska de Baat 1 april 2016

5 Programma Aan de slag met een casus… Presentatie over complex trauma en trauma-georiënteerd werken in de jeugdzorg Met elkaar in gesprek over complex trauma in de opleidingen 5

6 Een voorbeeld uit de praktijk 6 Verplaats je in één van de professionals die bij dit gezin betrokken zijn. Stel je voor dat diegene zijn/haar opleiding bij jullie heeft gevolgd. 1) Wat kan hij/zij toepassen uit de opleiding in de hulp aan dit gezin? 2) Wat zou zijn/haar eerstvolgende stap zijn?

7 In 2010 is 3% van alle kinderen blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling (1 per schoolklas!) (NPM, 2011) Bij kindermishandeling: 20 – 60% PTSS (Gezondheidsraad, 2011) 7 Hoe vaak komt het voor?

8 Herstel 8 Niet alle kinderen die een ingrijpende gebeurtenis meemaken, ontwikkelen PTSS (Bron: Kessler e.a., 1995 via Bascule, centrum voor trauma en gezin)

9 Impact van complex trauma: meerkoppig monster 9 Fysiek letsel Negatieve invloed op ontwikkeling breinontwikkeling brein Ontwikkelingsstoornissen Verstoord sociaal functioneren Problematische gehechtheid Psychosomatische klachten Posttraumatische stressstoornis: herbeleving, vermijding en hyperarousal Dissociatieve stoornis Allerlei andere psychische problemen en stoornissen

10 Kinderen met complex trauma in een pleeggezin, gezinshuis of leefgroep 10 Hoe kan de jeugdzorg- professional hen helpen bij herstel? Door het opzetten van een ‘traumabril’

11 De jeugdzorg professional… 11 …weet hoe vaak traumatische stress in de praktijk voorkomt en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. …kan tekenen van traumatische stress bij kinderen herkennen. …weet hoe hij of zij een leefklimaat kan scheppen ter ondersteuning van de verwerking van het trauma (trauma-sensitief opvoeden). …weet welke begeleiding hij of zij zelf kan uitvoeren om het kind voor te bereiden op of te ondersteunen bij verwerken van het trauma.

12 12 … én weet welke specialistische behandelingen er zijn en hoe opvoeding en behandeling elkaar kunnen versterken!

13 Specialistische behandeling In praktijk vaak fasegerichte behandeling: Veiligheid Stabilisatie en Motivatie Verwerking van herinneringen Herstel van verbondenheid Evidence based behandelingen: EMDR en TF-CBT 13

14 Trauma-sensitief opvoeden 14 Een veilige omgeving creëren Positieve relaties met anderen stimuleren Emotie- en impulsregulatie stimuleren Ouders betrekken Psycho-educatie

15 Vragen? 15

16 Complex trauma in de opleidingen? Wat zit al in jullie opleidingen? Zijn er onderwerpen waar je graag meer aandacht aan zou willen besteden? 16

17 Meer lezen of vragen? www.nji.nl/nl/Trauma-georienteerde-hulp- voor-kinderen-met-complex-trauma-in- gezinsvervangende-woonsituaties m.debaat@nji.nl / 030-230 6556 17

18 vanmontfoort.nl T: 0348 48 12 00 info@vanmontfoort.nl Polanerbaan 11b 3447 GN Woerden Het opbouwen van een Reflectieve Praktijk HBO Kennisnetwerk NJi, 1 april 2016 Mariska van der Steege

19 vanmontfoort.nl Programma Korte verkenning rond competentie ‘reflectie’ in HBO-opleidingen; Introductie Reflectieve Praktijk; Oefening met een casus: welke reflectieve vragen/thema’s bevat deze?

20 vanmontfoort.nl Korte verkenning Hoe en met welke onderdelen wordt in HBO-opleidingen gewerkt aan vergroten competentie ‘reflectie’?

21 vanmontfoort.nl Actieplan professionalisering Competentieprofielen jeugdzorgwerker en gedragswetenschapper in de jeugdzorg; Registratiegraad 90-95%, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, www.skjeugd.nl;www.skjeugd.nl Ingericht tuchtrecht, zie filmpje site SKJ; Databank na- en bijscholing NJi; Kwaliteitskader Jeugd (verantwoorde werktoedeling) en model Professioneel Statuut.

22 vanmontfoort.nl Professionele houding en bijbehorend gedrag

23 vanmontfoort.nl Kenmerken professional Voortdurend gericht op verbeteren eigen handelen, nieuwsgierig, betere toepassingen; Verzamelen feedback (cliënten, onderzoek); Toetsing eigen kennis aan beschikbare kennis, bijv. vervat in te hanteren methode of richtlijnen; Willen leren en reflecteren op eigen functioneren en handelen.

24 vanmontfoort.nl Definitie reflectie ‘Terugblikken op een ervaring (handelen, denken, voelen, willen), evenals op de context waarin deze plaatsvindt, en deze ervaring in het bewustzijn brengen, er betekenis aan verlenen en van daaruit keuzes maken voor nieuwe perspectieven.’ (Geenen, 2010, p. 41)

25 vanmontfoort.nl Reflectie (2) Reflecteren = terugkijken, bespiegelend overdenken, zoeken naar betekenis handelen in situatie, lering uit trekken; Reflecteren = leren, expliciteren en opbouwen praktijk-/ ervaringskennis; Handelen, denken, voelen en willen; Raakt aan persoonlijk functioneren professional: Wie ben jij als mens? Wat doet deze cliënt met jou? Vraagt om stilstand, analyseren situaties.

26 vanmontfoort.nl

27 Uimodel Korthagen

28 vanmontfoort.nl Uitmodel Korthagen (2) Omgeving: Wat kom je tegen? Gedrag: Wat doe je? Competenties: Wat kun je? Overtuigingen: Waar geloof je in? Identiteit: Hoe zie je jezelf? Betrokkenheid: Waar doe je het allemaal voor?

29 vanmontfoort.nl Voorwaarden voor reflectie Tijd: Reflecteren kost tijd, neem die tijd, creëer afstand tot de ervaring; Inspanning: Reflecteren is een vaardigheid, kort moeite, oefening; Moed: Bereid buiten je comfortzone te treden, doorzettingsvermogen; Humor: Zelfrelativering is gepast, bruikbaar; Stilstand: rust, ruimte, vertragen. (Geenen, 2014, nr. 56)

30 vanmontfoort.nl Methodische leerbijeenkomsten Bijeenkomsten met vaste frequentie en ruime duur om te reflecteren; Combinatie verdieping bespreken casuïstiek en intervisie, vaste agenda; Leervraag inbrenger centraal, casusgeleid; Rolverdeling: inbrenger, gespreksleider, deelnemers; Focus op stellen van (oplossingsgerichte) vragen, uitstellen eerste reacties.

31 vanmontfoort.nl

32 Venster 3: reflectie op drie aspecten 1)Methode (kennis): toepassing methode/werkwijze, ervaringen met wat wel en niet werkt, beschikbare kennis; 2)Mens (persoonlijk niveau): reflectie op persoonlijk functioneren, wat doet cliënt met mij en andersom? 3)Maatschappij (ethiek): onderliggende waarden en normen, invloed context, ethische reflectie. (Bennamer, 2005).

33 vanmontfoort.nl Richtlijnen en venster 3 Welke aanbeveling of onderdeel uit de richtlijn is relevant voor mijn vraag? Welke tips/aanbevelingen/do’s geeft de richtlijn? Welke don’ts? Blijf bij de tekst! Hoe pas ik deze toe in deze casus/ situatie/ vraag? Welk (begin van) een antwoord geeft dit op mijn vraag? Wat ga ik hiermee doen? Wat is mijn volgende stap?

34 vanmontfoort.nl Oefening casus Lees in subgroepen de casus door; Welke thema’s/vragen kunnen jullie onderscheiden op de drie genoemde niveaus: methode/kennis, mens/persoonlijk functioneren en maatschappij/ethiek.

35 vanmontfoort.nl Contact Mariska van der Steege Senior Adviseur VanMontfoort (06) 35 11 54 29 mvds@vanmontfoort.nl Zie verder: www.vanmontfoort.nl > Thema’s > Reflectieve Praktijk en www.deviervensters.com.www.vanmontfoort.nl www.deviervensters.com

36 2 x 2 vragen Focus: wat vind jij echt belangrijk? Resultaat: wat is het resultaat dat je wilt bereiken? Condities: wie en wat is ervoor nodig om dat te realiseren? Actie: wat ga je dan nu als eerste doen? 36

37 Bedankt voor jullie aandacht Volgende bijeenkomst op 17 juni 37


Download ppt "Kennisnetwerk hbo-docenten Bijeenkomst op 1 april 2016 Jolanda Spoelstra (NJi) Met bijdragen van: Mariska de Baat Mariska van der Steege."

Verwante presentaties


Ads door Google