De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisvorming Tweede Fase. Achtergronden Het onderwijsaanbod van de Mammoetwet was niet meer van deze tijd Maakte gering gebruik van nieuwe technologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisvorming Tweede Fase. Achtergronden Het onderwijsaanbod van de Mammoetwet was niet meer van deze tijd Maakte gering gebruik van nieuwe technologie."— Transcript van de presentatie:

1 Basisvorming Tweede Fase

2 Achtergronden Het onderwijsaanbod van de Mammoetwet was niet meer van deze tijd Maakte gering gebruik van nieuwe technologie Teveel accent op kennis en reproductie Daarom nu meer aandacht vaardigheden Geen goede voorbereiding WO en HBO Onvoldoende niveau

3 Nieuwe elementen in de tweede fase werden: Profielen Nieuwe vakken en vernieuwde structuur bij de oude vakken Berekening van de studielast Nieuwe opbouw van het examen Studiehuis

4 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid

5 (Duits of Frans) Keuze examenvak (Niet verplicht voor DA/MU) of Duits of Frans of Wiskunde A Geheel vrij deel Vakopleiding Dans/Muziek/BK)

6 HAVO Gemeenschappelijk deel –N–Nederlands –E–Engels –M–Maatschappijleer –C–Culturele & Kunstzinnige Vorming –L–Lichamelijke Oefening –P–Profielwerkstuk

7 HAVO profieldeel Profielvakken verplicht –Moderne vreemde taal (Duits of Frans) –Geschiedenis Profielkeuzevakken –Economie –Kunst (Dans/Muziek/Beeldende Vormgeving) Keuze examenvak (Niet verplicht DA/MU) of Duits of Frans of Wiskunde A Geheel vrij deel –Vakopleiding (Dans/Muziek/BK) C&M Het vrije deel

8 Raamregeling Raamregeling staat toe vrijstelling van Keuze examenvak (alleen Dans/Muziek ll)

9 HAVO profieldeel C&M Let op! Overweeg je na HAVO overstap naar VWO, kies dan Wiskunde, want dit is verplicht voor VWO.

10 HAVO profieldeel Profielvakken verplicht –Wiskunde A –Economie –Geschiedenis Profielkeuzevakken of Duits of Frans Keuze examenvak –Kunst (Dans/Muziek/Beeldende V) Geheel vrij deel –Vakopleiding (Dans/Muziek/BK) E&M Het vrije deel

11

12 VWO Gemeenschappelijk Deel –N–Nederlands –E–Engels –2–2e Moderne vreemde taal (Frans of Duits) –A–ANW –L–Lichamelijke Oefening –M–Maatschappijleer –C–Culturele & Kunstzinnige Vorming of KCV –P–Profielwerkstuk

13 VWO profieldeel Profielvakken verplicht –Wiskunde C (A in overleg) –Geschiedenis Profielkeuzevakken –Economie –Kunst (Dans/Muziek/Beeldende Vormgeving) Keuze examenvak of Duits of Frans Geheel vrij deel –Vakopleiding (Dans/Muziek/BK) C&M Het vrije deel

14 VWO profieldeel Profielvakken verplicht –Wiskunde A –Geschiedenis –Economie Profielkeuzevakken of Duits of Frans Keuze examenvak -Kunst (Dans/Muziek/Beeldende V) Geheel vrij deel –Vakopleiding (Dans/Muziek/BK) E&M Het vrije deel

15 Andere profielen op de SvJT N&T en N&G zijn in samenwerking met het Rijnlands Lyceum Wassenaar mogelijk

16 Nieuwe Vakken Algemene Natuur Wetenschappen (ANW) Cultureel Kunstzinnige Vorming Kunstvak (muziek, dans, beeldende vorming) Profielwerkstuk

17 Studielast Studielast uitgedrukt in “studielasturen” Uitgangspunt: 40 weken van 40 uur Havo: studielast van 3200 uur in 2 jaar Vwo: studielast van 4800 uur in 3 jaar

18 Het Eindexamen Schoolexamen –Toetsen –Praktische opdrachten –Handelingsdelen –Profielwerkstuk Centraal Schriftelijk Examen –landelijk

19 ‘Studie-huis’ De naam voor de bovenbouw (havo/vwo), die verwijst naar een andere manier van lesgeven en leren

20 Kenmerken Studiehuis Zelfstandig leren + zelfstandig werken Veel meer aandacht voor vaardigheden Leerlingen kiezen een eigen werktempo Z- uren Docent is meer begeleider van Werken met studiewijzers Afsluiten van onderdelen, opdrachten, activiteiten

21 Specifiek voor de SvJT Raamregeling voor leerlingen muziek en dans: –Vrijstellingsmogelijkheden –Het vak VKO

22 Wiskunde in de Tweede Fase Kiezen uit……… C B A D

23 Zo doen we dat in de tweede fase van de School voor Jong Talent

24 Het studiehuis is voor onze leerlingen zeer geschikt. Onze leerlingen hebben een specifiek doel: succesvol worden in de wereld van de dans, muziek en beeldende kunsten. Het reguliere schoolprogramma wordt daardoor aangepast en vaak doorkruist door activiteiten (concoursen, exposities, voorstellingen etc.). Een individueel en flexibel traject, waarin de leerling zelf keuzes maakt, zijn/haar eigen tijd indeelt, zelfverantwoordelijk werkt in of buiten de school is daarbij onontbeerlijk.

25 We geven in de tweede fase geen huiswerk meer maar gaan uit van het feit dat de leerlingen met studiewijzers (kunnen) werken. Leerlingen kunnen, maar hoeven niet met agenda’s te werken. De studiewijzer is de belangrijkste planner. Docenten refereren in de lessen naar de studiewijzers. Studiebegeleiders bewaken het gebruik van de studiewijzer bij de leerlingen.

26 De studiewijzers zijn in orde. Docenten hebben de taak om m.b.t. hun eigen vak de juiste content aan te leveren voor de studiewijzer. Er wordt gestreefd naar homogeniteit. De studiewijzers worden per periode uitgegeven en zien er goed verzorgd uit. De studiewijzers worden ook op de website geplaatst.

27 In onze tweede fase geven we geen rapportcijfers meer, alleen nog maar PTA-cijfers Vanaf het 4 e leerjaar werken leerlingen aan hun eindexamen. Alle resultaten die zij behalen zijn eindexamenresultaten. Andere toetsen kunnen wel gegeven worden. Deze toetsen hebben vooral een studie- of diagnostisch karakter. Leerlingen krijgen vanaf de vierde klas dus geen rapporten meer, maar PTA-overzichtskaarten.

28 Een leerling die doubleert, kan vrijstellingen voor het volgende jaar krijgen. Een leerling die doubleert kan vrijstellingen krijgen voor bepaalde stofonderdelen, toetsen, werkstukken etc.. Deze vrijstellingen worden per vak bepaald door de vakdocent. In de eerste maand van het nieuwe schooljaar worden bij iedere doubleur deze vrijstellingen schriftelijk vastgelegd volgens een vast protocol/formulier. De vrijgekomen studietijd kan besteed worden aan leerstof uit het volgende leerjaar.

29 Achterstanden/gemiste toetsen/praktische opdrachten worden altijd uitgedrukt in het cijfer 1.0 In het studiehuis zijn inlever- en toetsdata ‘heilig’. Niet-ingeleverd werk/gemaakte toetsen hebben altijd als resultaat het cijfer 1. Dit cijfer weerspiegelt dus geen geleverde prestatie maar duidt slechts de achterstand.

30 In de tweede fase is er na iedere toetsweek één herkansingsmoment waarop leerlingen één toets uit de toetsweek kunnen herkansen. Deze mogelijkheid staat omschreven in het PTA. Het bevoegd gezag kan in bijzondere individuele gevallen (bv. langdurige ziekte of bijzondere familie- omstandigheden) afwijken van het totale aantal herkansingen van een leerling of het tijdstip van de herkansingsmogelijkheid ten gunste van de leerling.


Download ppt "Basisvorming Tweede Fase. Achtergronden Het onderwijsaanbod van de Mammoetwet was niet meer van deze tijd Maakte gering gebruik van nieuwe technologie."

Verwante presentaties


Ads door Google